[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 07:49:59 UTC 2019


commit b3e734ac9057d00db3642a6839dc37fb0ffcbdf0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 07:49:56 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 kk/torlauncher.properties | 46 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/kk/torlauncher.properties b/kk/torlauncher.properties
index 84f50077c..637cbd44b 100644
--- a/kk/torlauncher.properties
+++ b/kk/torlauncher.properties
@@ -18,39 +18,39 @@ torlauncher.torrc_missing=Torrc файлы жоқ және жасалмады.
 torlauncher.datadir_missing=Tor деректер каталогы жоқ және жасалмады.
 torlauncher.password_hash_missing=Құпия сөзді алу сәтсіз аяқталды.
 
-torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
-torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
-torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
+torlauncher.failed_to_get_settings=Tor параметрлерін шығарып алу мүмкін емес.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Tor параметрлерін сақтау мүмкін емес.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Tor жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
 
-torlauncher.error_proxy_addr_missing=You must specify both an IP address or hostname and a port number to configure Tor to use a proxy to access the Internet.
-torlauncher.error_proxy_type_missing=You must select the proxy type.
-torlauncher.error_bridges_missing=You must specify one or more bridges.
-torlauncher.error_default_bridges_type_missing=You must select a transport type for the provided bridges.
-torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
-torlauncher.error_bridge_bad_default_type=No provided bridges that have the transport type %S are available. Please adjust your settings.
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Интернетке кіру үшін проксиді пайдалану үшін Tor бағдарламасын конфигурациялау үшін IP адресін, хост атауын және порт нөмірін көрсетуіңіз керек.
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Прокси түрін таңдау керек.
+torlauncher.error_bridges_missing=Сіз бір немесе бірнеше көпірлерді көрсетуіңіз керек.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Берілген көпірлер үшін көлік түрін таңдау керек.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Көпір сұраңыз.
+torlauncher.error_bridge_bad_default_type=% S көлік түріне берілген көпірлер жоқ. Параметрлеріңізді реттеңіз.
 
-torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(works in China)
-torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(works in China)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(Қытайда жұмыс істейді)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(Қытайда жұмыс істейді)
 
-torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
-torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
-torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
-torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
-torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
-torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
-torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
-torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
+torlauncher.request_a_bridge=Көпірді сұрау ...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Жаңа көпірді сұраңыз...
+torlauncher.contacting_bridgedb=BridgeDB-ке хабарласудамыз. Өтінемін күте тұрыңыз.
+torlauncher.captcha_prompt=Көпірді сұрату үшін CAPTCHA-ны дұрыс жазыңыз
+torlauncher.bad_captcha_solution=Шешім дұрыс емес. Әрекетті қайталап көріңіз.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=BridgeDB көпірін алу мүмкін емес.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Бұл браузер көпірді алу үшін қажет мелкомға теңшелмеген.
+torlauncher.no_bridges_available=Қазіргі кезде көпірлер жоқ. Кешіріңіз
 
 torlauncher.connect=Қосылу 
-torlauncher.restart_tor=Restart Tor
+torlauncher.restart_tor=Tor-ды қайта қосу
 torlauncher.quit=Жұмысын аяқтау
 torlauncher.quit_win=Шығу
 torlauncher.done=Дайын
 
-torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
-torlauncher.forAssistance2=For assistance, visit %S
+torlauncher.forAssistance=Көмек алу үшін %S хабарласыңыз 
+torlauncher.forAssistance2=Көмек алу үшін %S кіріңіз
 
-torlauncher.copiedNLogMessages=Copy complete. %S Tor log messages are ready to be pasted into a text editor or an email message.
+torlauncher.copiedNLogMessages=Көшіру аяқталды. %S Tor журналы хабарламалары мәтін өңдегішіне немесе электрондық пошта хабарына қоюға дайын.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridgeMore information about the tor-commits mailing list