[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 07:19:36 UTC 2019


commit 698cee4b61874cace269cd459ba101f5ff53c019
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 07:19:33 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 kk/torlauncher.properties | 26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/kk/torlauncher.properties b/kk/torlauncher.properties
index 3871d6ab9..84f50077c 100644
--- a/kk/torlauncher.properties
+++ b/kk/torlauncher.properties
@@ -1,22 +1,22 @@
 ### Copyright (c) 2016, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
-torlauncher.error_title=Tor Launcher
+torlauncher.error_title=Tor іске қосу құрылғысы
 
-torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor exited during startup. This might be due to an error in your torrc file, a bug in Tor or another program on your system, or faulty hardware. Until you fix the underlying problem and restart Tor, Tor Browser will not start.
-torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited. This might be due to a bug in Tor itself, another program on your system, or faulty hardware. Until you restart Tor, the Tor Browser will not able to reach any websites. If the problem persists, please send a copy of your Tor Log to the support team.
-torlauncher.tor_exited2=Restarting Tor will not close your browser tabs.
-torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
-torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
-torlauncher.tor_control_failed=Failed to take control of Tor.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.
+torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor іске қосу кезінде шығып кетті. Бұл сіздің torrc файлыңыздағы қате, Tor-дегі қате немесе сіздің жүйеңіздегі басқа бағдарлама немесе ақаулы құрал болуы мүмкін. Негізгі проблеманы шешкенше және Tor қайта іске қосылмайынша, Tor Browser іске қосылмайды.
+torlauncher.tor_exited=Tor күтпеген жерден шығып кетті. Бұл Tor-дің қатесінен, жүйеңіздегі басқа бағдарламадан немесе ақаулы жабдықтан туындауы мүмкін. Tor-ды қайта бастағанға дейін, Tor Browser ешқандай веб-сайттарға қол жеткізе алмайды. Егер мәселе шешілмесе, Tor Log журналының көшірмесін қолдау тобына жіберіңіз
+torlauncher.tor_exited2=Tor-ды қайта іске қосу шолғыш қойындыларыңызды жабады.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor басқару портына қосылу мүмкін болмады.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor іске қосылмады.
+torlauncher.tor_control_failed=Tor-ді басқара алмады.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor Tor желілік байланысын орнатпады.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S failed (%2$S).
 
-torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
-torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
-torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing and could not be created.
-torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist and could not be created.
-torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor іске қосылмады.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Tor орындаушысы жоқ.
+torlauncher.torrc_missing=Torrc файлы жоқ және жасалмады.
+torlauncher.datadir_missing=Tor деректер каталогы жоқ және жасалмады.
+torlauncher.password_hash_missing=Құпия сөзді алу сәтсіз аяқталды.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
 torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%SMore information about the tor-commits mailing list