[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 19:45:35 UTC 2019


commit 48febe49a45e96ca3d57afcbad090292dfe3dc70
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 19:45:32 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/sk/LC_MESSAGES/messages.po | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

diff --git a/locale/sk/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/sk/LC_MESSAGES/messages.po
index cd1484a15..55520f50c 100644
--- a/locale/sk/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/sk/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -646,6 +646,11 @@ msgid ""
 " and privacy technologies, supporting their unrestricted availability and "
 "use, and furthering their scientific and popular understanding."
 msgstr ""
+"Tor Project je nezisková organizácia podľa zákona 501(c)(3) Spojených štátov"
+" amerických, ktorá si kladie za cieľ ochranu a rozširovanie ľudských práv a "
+"slobôd, a to vývojom slobodných a otvorených technológií slúžiacim na "
+"anonymizovanie a zvýšenie súkromia, podporou ich neobmedzenej dostupnosti a "
+"rozširovaním povedomia o nich."
 
 #: tmp/cache_locale/50/50777d283fdd4725b4b51b066a1fa065079d875050e04874af7ad8d37f823d3f.php:31
 msgid "Subscribe to Our Newsletter"More information about the tor-commits mailing list