[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 13 17:50:28 UTC 2019


commit 6645185465119ee956976d5c3eabe14bd3240b9d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 13 17:50:25 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 sv/torlauncher.properties | 24 ++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 20 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sv/torlauncher.properties b/sv/torlauncher.properties
index 406dfb9f1..9c4bb36a7 100644
--- a/sv/torlauncher.properties
+++ b/sv/torlauncher.properties
@@ -52,15 +52,31 @@ torlauncher.forAssistance2=För hjälp, besök %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen är färdig. %S meddelanden från Tor-loggen som du kan klistra in i en textredigerare eller ett e-postmeddelande.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Ansluter till en reläkatalog
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Skapar en krypterad kataloganslutning
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Startar
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Ansluter till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Ansluten till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Ansluter till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Ansluten till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Ansluter till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Ansluten till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Förhandlar med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Avslutade förhandlingarna med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Skapar en krypterad kataloganslutning
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Hämtar nätverksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Läser in nätverksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Läser in auktoritära certifikat
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Begär reläinformation
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Läser in reläinformation
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Ansluter till Tor-nätverket
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Etablerar en Tor-krets
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Färdig inläsning av relä-information
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Bygger kretser: Ansluter till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Bygger kretser: Ansluten till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kretsar: Ansluter till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kretsar: Ansluten till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kretsar: Ansluter till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kretsar: Ansluten till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Bygger kretsar: Förhandlar med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Bygger kretsar: Avslutade förhandlingarna med ett Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Bygger kretsar: Upprättar en Tor-krets
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Ansluten till Tor-nätverket!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=klarMore information about the tor-commits mailing list