[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 13 17:50:19 UTC 2019


commit 06ee2113f9d78a9c53a28ebddc0a9f5835577a40
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 13 17:50:16 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 sv/torlauncher.properties | 38 +++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/sv/torlauncher.properties b/sv/torlauncher.properties
index 703de902e..9c4bb36a7 100644
--- a/sv/torlauncher.properties
+++ b/sv/torlauncher.properties
@@ -52,31 +52,31 @@ torlauncher.forAssistance2=För hjälp, besök %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen är färdig. %S meddelanden från Tor-loggen som du kan klistra in i en textredigerare eller ett e-postmeddelande.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Startar
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Ansluter till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Ansluten till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Ansluter till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Ansluten till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Ansluter till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Ansluten till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Förhandlar med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Avslutade förhandlingarna med en Tor-relä
 torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Skapar en krypterad kataloganslutning
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Hämtar nätverksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Läser in nätverksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Läser in auktoritära certifikat
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Begär reläinformation
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Läser in reläinformation
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Färdig inläsning av relä-information
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Bygger kretser: Ansluter till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Bygger kretser: Ansluten till bryggan
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kretsar: Ansluter till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kretsar: Ansluten till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kretsar: Ansluter till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kretsar: Ansluten till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Bygger kretsar: Förhandlar med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Bygger kretsar: Avslutade förhandlingarna med ett Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Bygger kretsar: Upprättar en Tor-krets
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Ansluten till Tor-nätverket!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=klarMore information about the tor-commits mailing list