[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 13 08:15:29 UTC 2019


commit 000558c5663e8e5548622d47222101768ecb4f7d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 13 08:15:26 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po | 65 +++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 file changed, 52 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
index 75335720b..be0bba0f7 100644
--- a/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/ro/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -73,6 +73,9 @@ msgid ""
 "links\" target=\"_blank\" href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua"
 "/privacy-full\">policies</a>, especially if you have privacy concerns."
 msgstr ""
+"Vă recomandăm să vă familiarizați cu <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-"
+"full\">policile sale</a>, mai ales dacă aveți probleme de confidențialitate."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:74
 msgid ""
@@ -80,29 +83,42 @@ msgid ""
 " learn your name, the amount you donated, your email address, phone number "
 "and/or mailing address, as well as any other information you provide."
 msgstr ""
+"Când donați pentru Tor Project, în funcție de mecanismul pe care îl "
+"utilizați, vă putem afla numele, suma pe care ați donat-o, adresa dvs. de "
+"e-mail, numărul de telefon și/sau adresa de corespondență, precum și orice "
+"alte informații pe care le furnizați."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:76
 msgid ""
 "We may also learn incidental data such as the date and time of your "
 "donation."
 msgstr ""
+"De asemenea, putem afla informații accidentale, cum ar fi data și ora "
+"donației."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:78
 msgid ""
 "The Tor Project will never have access to your financial data, such as your "
 "credit card information.We aim to be careful with your information."
 msgstr ""
+"Tor Project nu va avea niciodată acces la datele dvs. financiare, cum ar fi "
+"informațiile despre cardul dvs. de credit. Dorim să fim atenți cu "
+"informațiile dvs."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:83
 msgid ""
 "If you have provided your email address, we will email you once to thank you"
 " and give you a receipt."
 msgstr ""
+"Dacă ați furnizat adresa dvs. de e-mail, vă vom trimite un e-mail o singură "
+"dată pentru a vă mulțumi și pentru a vă trimite chitanța."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:85
 msgid ""
 "If you opt in during the donation process, we may email you again in future."
 msgstr ""
+"Dacă vă înscrieți în timpul procesului de donație, este posibil ca în viitor"
+" să vă mai trimitem e-mail."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:87
 msgid ""
@@ -111,27 +127,39 @@ msgid ""
 "target=\"_blank\" href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-"
 "pdf/f990ezb.pdf\">Schedule B of the Form 990</a>."
 msgstr ""
+"Dacă donați mai mult de 5.000 de dolari și vă cunoaștem numele și adresa, "
+"trebuie să îl dezvăluim către IRS în <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-"
+"pdf/f990ezb.pdf\">Schema B a Formularului 990</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:89
 msgid ""
 "But, that information is redacted from the publicly-available version of our"
 " Form 990."
 msgstr ""
+"Dar, aceste informații sunt redactate în versiunea disponibilă public a "
+"Formularului 990."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:91
 msgid ""
 "We will never publicly identify you as a donor without your permission."
 msgstr ""
+"Nu vă vom identifica niciodată în mod public ca donator fără permisiunea "
+"dvs."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:96
 msgid "We do not publish, sell, trade, or rent any information about you."
 msgstr ""
+"Nu publicăm, nu vindem, nu schimbăm sau nu închiriem nicio informație despre"
+" dvs."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:98
 msgid ""
 "For our records, we retain your name, the amount of your donation, the date "
 "of the donation, and your contact information."
 msgstr ""
+"Pentru înregistrările noastre, vă păstrăm numele, suma donației, data "
+"donației și informațiile dvs. de contact."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:100
 msgid ""
@@ -139,22 +167,27 @@ msgid ""
 "who need it to do their work, for example by thanking you or mailing you a "
 "t-shirt."
 msgstr ""
+"Accesul la aceste informații este restricționat în cadrul Tor Project "
+"persoanelor care au nevoie de ele pentru a-și face munca, de exemplu, "
+"mulțumindu-vă sau trimițându-vă un tricou."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:105
 msgid ""
 "<span class=\"bold\">The Tor Project very much appreciates all its donors. "
 "Thank you for supporting Tor</span>."
 msgstr ""
+"<span class=\"bold\">Tor Ptoject îi apreciază foarte mult pe toți donatorii "
+"săi. Vă mulțumim că ați sprijinit Tor</span>."
 
 #: tmp/cache_locale/ad/ad05838d90eae883761f0bcec6c27d77959c6e2884e8abf6c4aec89d7a741ea9.php:113
 #: tmp/cache_locale/4a/4ab2d928dab25aeb8c96bb2d1c2ad651173d6c029f40a442edf6925bfd038cd2.php:656
 msgid "Back to Donate Page"
-msgstr ""
+msgstr "Înapoi la Pagina cu Donații"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:35
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:35
 msgid "Support the Tor Project Today!"
-msgstr ""
+msgstr "Sprijiniți azi Tor Project!"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:48
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:71
@@ -171,6 +204,7 @@ msgstr "Tor: Putere în Numere"
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:75
 msgid "Donate to the Tor Project and protect the privacy of millions."
 msgstr ""
+"Donați pentru Tor Project și protejați intimitatea a milioane de oameni."
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:54
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:77
@@ -182,12 +216,12 @@ msgstr "Anonimitatea iubește compania."
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:63
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:63
 msgid "summary_large_image"
-msgstr ""
+msgstr "summary_large_image"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:67
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:67
 msgid "@torproject"
-msgstr ""
+msgstr "@torproject"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:102
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:102
@@ -195,6 +229,8 @@ msgid ""
 "This page requires Javascript to do PayPal or credit card\n"
 "      donations, but it appears you have Javascript disabled."
 msgstr ""
+"Această pagină necesită Javascript pentru a face donații prin PayPal sau card de credit,\n"
+"dar se pare că ați dezactivat Javascript."
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:106
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:106
@@ -203,55 +239,58 @@ msgid ""
 " <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">other "
 "donations options page</a>."
 msgstr ""
+"Dacă doriți să donați fără a permite activarea Javascript, vă rugăm să "
+"accesați <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en\">pagina cu alte opțiuni pentru donații</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:127
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:127
 msgid "Number of Donations"
-msgstr ""
+msgstr "Numărul de donații"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:143
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:143
 msgid "Total Donated"
-msgstr ""
+msgstr "Total donații"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:159
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:159
 msgid "Total Raised with Mozilla's Match"
-msgstr ""
+msgstr "Total obținut prin Mozilla"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:170
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:176
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:170
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:176
 msgid "donate"
-msgstr ""
+msgstr "donați"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:172
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:172
 msgid "once"
-msgstr ""
+msgstr "o singură dată"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:178
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:178
 msgid "monthly"
-msgstr ""
+msgstr "lunar"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:185
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:345
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:185
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:339
 msgid "Want to donate Bitcoin, Stock, or via snail mail?"
-msgstr ""
+msgstr "Doriți să donați Bitcoin, Stoc sau prin snail mail?"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:201
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:201
 msgid "invalid amount"
-msgstr ""
+msgstr "sumă nevalidă"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:205
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:205
 msgid "$2 minimum donation"
-msgstr ""
+msgstr "donație de minim $2"
 
 #: tmp/cache_locale/93/936f5ca9f26662b60293a725343573df95cb28c99d7c3f12b1c94ed37a453012.php:209
 #: tmp/cache_locale/04/0421bb9119a5b92b0e2e4a49c25d718283ccfa1495534b2a08ff967a0f4fd06a.php:209More information about the tor-commits mailing list