[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot] Update translations for donatepages-messagespot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 12 16:15:34 UTC 2019


commit 6fac29fc04ef83703b0b78b1bc4e5e4b9eb97799
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 12 16:15:30 2019 +0000

    Update translations for donatepages-messagespot
---
 locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
index ea9e75364..12b7086dc 100644
--- a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -713,12 +713,12 @@ msgid ""
 "We need people to run relays, write code, organize the community and spread "
 "the word about our good work."
 msgstr ""
-"Tor relaysleri yönetmeleri, kod yazmaları, toplumu organize etmeleri ve iyi "
-"çalışmalarımız hakkında konuşmaları için insanlara ihtiyacımız var."
+"Tor aktarıcıları işletecek, kod yazacak, topluluk oluşturacak ve iyi "
+"çalışmalarımızın yayılmasını sağlayacak kişilere ihtiyacımız var."
 
 #: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:129
 msgid "Learn how you can help."
-msgstr "Nasıl yardım edebileceğini  öğren."
+msgstr "Nasıl yardım edebileceğinizi öğrenin."
 
 #: tmp/cache_locale/54/5420828d7720daccac45a05e74a0bdde5ef138020bd4901a7e81ad8817d3f8e8.php:137
 msgid "I Want To Volunteer"More information about the tor-commits mailing list