[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 12 14:17:33 UTC 2019


commit 32e1103124b0607994a23786d15d2df914fa6883
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 12 14:17:31 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+ro.po | 90 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 76 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 105d82a8f..ba80d0436 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -1851,11 +1851,19 @@ msgid ""
 "websites from displaying correctly, so Tor Browser’s default setting is to "
 "allow all websites to run scripts in \"Standard\" mode."
 msgstr ""
+"Utilizatorii care au nevoie de un grad înalt de securitate în navigarea pe "
+"internet, trebuie să seteze <a href=\"/security-slider\">Cursorul de "
+"Securitate</a> din Tor Browser la “Mai sigur / Safer” (care dezactivează "
+"JavaScript pentru site-urile non-HTTPS) sau la “Cel mai sigur / Safest” "
+"(care dezactivează JavaScript pentru toate site-urile web). Cu toate "
+"acestea, dezactivarea JavaScript va împiedica afișarea corectă a multor "
+"site-uri web, astfel încât setarea implicită a Tor Browser este să permită "
+"tuturor site-urilor web să ruleze scripturi în modul \"Standard\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/plugins/
 #: (content/plugins/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Browser Add-ons"
-msgstr ""
+msgstr "##### Suplimente / Add-ons pentru navigator"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/plugins/
 #: (content/plugins/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1863,6 +1871,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser is based on Firefox, and any browser add-ons or themes that are "
 "compatible with Firefox can also be installed in Tor Browser."
 msgstr ""
+"Tor Browser se bazează pe Firefox, iar orice suplimente sau teme compatibile"
+" cu Firefox pot fi instalate și în Tor Browser."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/plugins/
 #: (content/plugins/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1873,6 +1883,12 @@ msgid ""
 " privacy and security. It is strongly discouraged to install additional add-"
 "ons, and the Tor Project will not offer support for these configurations."
 msgstr ""
+"Cu toate acestea, singurele suplimente care au fost testate pentru "
+"utilizarea cu Tor Browser sunt cele incluse în mod implicit. Instalarea "
+"oricărui alt add-on de browser poate duce la ruperea funcționalității în Tor"
+" Browser sau poate provoca probleme mai grave care afectează "
+"confidențialitatea și securitatea. Nu se recomandă instalarea de suplimente "
+"suplimentare, iar Tor Project nu va oferi suport pentru aceste configurații."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.title)
@@ -1891,11 +1907,14 @@ msgid ""
 " running the program, and clicking the “Connect” button if you are using it "
 "for the first time."
 msgstr ""
+"Dacă utilizați programul pentru prima dată,  ar trebui să puteți începe să "
+"navigați pe web utilizând Tor Browser la scurt timp după rularea programului"
+" și după click pe butonul \"Conectare\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Quick fixes"
-msgstr ""
+msgstr "##### Reparații rapide"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1903,6 +1922,8 @@ msgid ""
 "If Tor Browser doesn’t connect, there may be a simple solution. Try each of "
 "the following:"
 msgstr ""
+"Dacă Tor Browser nu se conectează, poate exista o soluție simplă. Încercați "
+"oricare dintre următoarele:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1910,6 +1931,8 @@ msgid ""
 "* Your computer’s system clock must be set correctly, or Tor will not be "
 "able to connect."
 msgstr ""
+"* Ceasul de sistem al computerului trebuie să fie setat corect sau Tor nu se"
+" va putea conecta."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1917,6 +1940,8 @@ msgid ""
 "* Make sure another Tor Browser is not already running. If you’re not sure "
 "if Tor Browser is running, restart your computer."
 msgstr ""
+"* Asigurați-vă că un alt Tor Browser nu rulează deja. Dacă nu sunteți sigur "
+"că Tor Browser rulează, reporniți computerul."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1925,11 +1950,14 @@ msgid ""
 "Tor from running. You may need to consult the documentation for your "
 "antivirus software if you do not know how to do this."
 msgstr ""
+"* Asigurați-vă că niciun program antivirus instalat nu împiedică pe Tor să "
+"ruleze. Este posibil să fie necesar să consultați documentația pentru "
+"software-ul antivirus pentru a verifica acest lucru."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "* Temporarily disable your firewall."
-msgstr ""
+msgstr "* Dezactivați temporar paravanul de protecție / firewall."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1938,11 +1966,14 @@ msgid ""
 "overwrite your previous Tor Browser files; ensure they are fully deleted "
 "beforehand."
 msgstr ""
+"* Ștergeți Tor Browser și instalați-l din nou. La actualizare, nu "
+"suprascrieți fișierele anterioare Tor Browser; asigurați-vă în prealabil că "
+"acestea sunt complet șterse."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Is your connection censored?"
-msgstr ""
+msgstr "##### Conexiunea dvs. este cenzurată?"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1951,11 +1982,14 @@ msgid ""
 "censoring connections to the Tor network. Read the <a "
 "href=\"/circumvention\">Circumvention</a> section for possible solutions."
 msgstr ""
+"Dacă tot nu vă puteți conecta, Furnizorul de servicii de Internet ar putea "
+"să cenzureze conexiuni la rețeaua Tor. Citiți secțiunea <a "
+"href=\"/circumvention\">Eludare</a> pentru soluții posibile."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Known issues"
-msgstr ""
+msgstr "##### Probleme cunoscute"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1965,6 +1999,10 @@ msgid ""
 "Issues</a> page to see if the problem you are experiencing is already listed"
 " there."
 msgstr ""
+"Tor Browser este în curs de dezvoltare constantă, iar unele probleme sunt "
+"cunoscute, dar încă nu au fost rezolvate. Verificați pagina <a href"
+"=\"/known-issues\">Probleme cunoscute</a> pentru a vedea dacă problema pe "
+"care o întâmpinați este deja afișată acolo."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.title)
@@ -1977,6 +2015,8 @@ msgstr "Probleme cunoscute"
 msgid ""
 "* Tor needs your system clock (and your time zone) set to the correct time."
 msgstr ""
+"* Tor are nevoie de ceasul dvs. de sistem (și fusul orar) setat la ora "
+"corectă."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -1984,26 +2024,28 @@ msgid ""
 "* The following firewall software have been known to interfere with Tor and "
 "may need to be temporarily disabled:"
 msgstr ""
+"* S-a descoperit că următorul program de firewall interferă cu Tor și poate "
+"fi necesar să fie dezactivat temporar:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "* Webroot SecureAnywhere"
-msgstr ""
+msgstr "* Webroot SecureAnywhere"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "* Kaspersky Internet Security 2012"
-msgstr ""
+msgstr "* Kaspersky Internet Security 2012"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "* Sophos Antivirus for Mac"
-msgstr ""
+msgstr "* Sophos Antivirus for Mac"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "* Microsoft Security Essentials"
-msgstr ""
+msgstr "* Microsoft Security Essentials"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2011,11 +2053,13 @@ msgid ""
 "* Videos that require Adobe Flash are unavailable. Flash is disabled for "
 "security reasons."
 msgstr ""
+"* Videoclipurile care necesită Adobe Flash nu sunt disponibile. Flash este "
+"dezactivat din motive de securitate."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "* Tor can not use a bridge if a proxy is set."
-msgstr ""
+msgstr "* Tor nu poate folosi o punte / bridge dacă este setat un proxy."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2023,6 +2067,9 @@ msgid ""
 "* The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC. This is to "
 "ensure that each software build is exactly reproducible."
 msgstr ""
+"* Pachetul Tor Browser este datat 1 ianuarie 2000 00:00:00 UTC. Aceasta este"
+" pentru a se asigura că fiecare construcție software este exact "
+"reproductibilă."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2032,6 +2079,10 @@ msgid ""
 "executable text files when they are opened\" to \"Ask every time\", then "
 "click OK."
 msgstr ""
+"* Pentru a rula Tor Browser pe Ubuntu, utilizatorii trebuie să execute un "
+"script shell. Deschideți \"Files\" (explorerul Unity), deschideți  "
+"Preferences → Behavior Tab → Set \"Run executable text files when they are "
+"opened\" la \"Ask every time\", apoi faceți clic pe OK."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2039,11 +2090,13 @@ msgid ""
 "* Tor Browser can also be started from the command line by running the "
 "following command from inside the Tor Browser directory:"
 msgstr ""
+"* Tor Browser poate fi pornit și din linia de comandă pornind următoarea "
+"comandă din directorul Tor Browser:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "./start-tor-browser.desktop"
-msgstr ""
+msgstr "./start-tor-browser.desktop"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2051,11 +2104,13 @@ msgid ""
 "* BitTorrent in specific is <mark><a href=\"https://blog.torproject.org"
 "/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea\">not anonymous over Tor</a></mark>."
 msgstr ""
+"* Suplimentul BitTorrent nu este <mark><a href=\"https://blog.torproject.org"
+"/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea\">anonim în Tor</a></mark>."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en-US.lrtopic.title)
 msgid "Uninstalling"
-msgstr ""
+msgstr "Dezinstalare"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en-US.lrtopic.description)
@@ -2069,11 +2124,14 @@ msgid ""
 " computer. Uninstalling Tor Browser will not affect your system’s software "
 "or settings."
 msgstr ""
+"Tor Browser nu afectează niciun software sau setările existente de pe "
+"computer. Dezinstalarea Tor Browser nu va afecta software-ul sau setările "
+"sistemului."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "Removing Tor Browser from your system is simple:"
-msgstr ""
+msgstr "Eliminarea Tor Browser din sistemul dvs. este simplă:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -2083,11 +2141,15 @@ msgid ""
 "default location, however the folder will be named \"tor-browser_en-US\" if "
 "you are running the English Tor Browser."
 msgstr ""
+"1. Localizați folderul Tor Browser. Locația implicită în Windows este "
+"Desktop; în Mac OS X este dosarul Applications. În Linux, nu există o "
+"locație implicită, însă dosarul va fi denumit \"tor-browser_en-US\" dacă "
+"executați English Tor Browser."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "2. Delete the Tor Browser folder."
-msgstr ""
+msgstr "2. Șteregeți directorul Tor Browser."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/uninstalling/
 #: (content/uninstalling/contents+en-US.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list