[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 12 12:17:29 UTC 2019


commit b35b7179f5d064ad3e006fca37b4da4718f652fe
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 12 12:17:26 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+ro.po | 107 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 94 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 0de4a0851..6dacad97c 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -691,11 +691,15 @@ msgid ""
 "Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web "
 "site; and meek-google makes it look like you are using Google search."
 msgstr ""
+"meek face să pară că navigați pe un site Web principal în loc să utilizați "
+"Tor. meek-amazon face să pară că utilizați serviciile Amazon Web; meek-azure"
+" face să pară că utilizați un site web Microsoft; și meek-google face să "
+"pară că utilizați căutarea pe Google."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "Snowflake"
-msgstr ""
+msgstr "Snowflake"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -703,21 +707,23 @@ msgid ""
 "Snowflake is an improvement upon Flashproxy. It sends your traffic through "
 "WebRTC, a peer-to-peer protocol with built-in NAT punching."
 msgstr ""
+"Snowflake este o îmbunătățire peste Flashproxy. Acesta trimite traficul prin"
+" WebRTC, un protocol peer-to-peer cu structura NAT încorporată."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "</tbody>"
-msgstr ""
+msgstr "</tbody>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "</table>"
-msgstr ""
+msgstr "</table>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### How to use pluggable transports"
-msgstr ""
+msgstr "##### Cum se folosesc transporturile Pluggable"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -725,11 +731,14 @@ msgid ""
 "To use a pluggable transport, first click the onion icon to the left of the "
 "URL bar, or click 'Configure' when starting Tor Browser for the first time."
 msgstr ""
+"Pentru a utiliza un transport Pluggable, faceți mai întâi clic pe pictograma"
+" ceapă din stânga barei de adrese URL sau faceți clic pe \"Configurați\" "
+"când porniți Tor Browser pentru prima dată."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "Next, select 'Tor Network Settings' from the drop-down menu."
-msgstr ""
+msgstr "Apoi, selectați 'Setări de rețea Tor' din meniul drop-down."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -737,6 +746,8 @@ msgid ""
 "In the window that appears, check 'Tor is censored in my country,' then "
 "click 'Select a built-in bridge.'"
 msgstr ""
+"În fereastra care apare, bifați \"Tor este cenzurat în țara mea\", apoi "
+"faceți clic pe \"Selectați o punte construită\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -744,6 +755,8 @@ msgid ""
 "From the drop-down menu, select whichever pluggable transport you'd like to "
 "use."
 msgstr ""
+"Din meniul drop-down, selectați oricare transport pluggable doriți să "
+"folosiți."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -751,6 +764,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" "
 "src=\"../../static/images/pluggable_transport_network_settings.png\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" "
+"src=\"../../static/images/pluggable_transport_network_settings.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -758,11 +773,13 @@ msgid ""
 "Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click 'OK' "
 "to save your settings."
 msgstr ""
+"După ce ați selectat transportul Pluggable pe care doriți să-l utilizați, "
+"dați clic pe \"OK\" pentru a salva setările."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.title)
 msgid "Circumvention"
-msgstr ""
+msgstr "Eludarea"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.description)
@@ -779,17 +796,25 @@ msgid ""
 "page for more information on the types of transport that are currently "
 "available."
 msgstr ""
+"Accesul direct la rețeaua Tor poate fi uneori blocat de furnizorul de "
+"servicii Internet sau de un guvern. Tor Browser include unele instrumente de"
+" eludare pentru a obține în jurul acestor blocuri. Aceste instrumente sunt "
+"numite \"transporturi conectabile\". Consultați pagina <a href=\"/en-"
+"US/transports\">Transporturi Pluggable </a> pentru mai multe informații "
+"despre tipurile de transport disponibile în prezent."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid ""
 "Tor Browser currently has four pluggable transport options to choose from."
 msgstr ""
+"Tor Browser are în prezent patru opțiuni de transport Pluggable care pot fi "
+"alese."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Using pluggable transports"
-msgstr ""
+msgstr "##### Folosirea transporturilor Pluggable"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -797,6 +822,9 @@ msgid ""
 "To use pluggable transports, click 'Configure' in the Tor Launcher window "
 "that appears when you first run Tor Browser."
 msgstr ""
+"Pentru a utiliza transporturile Pluggable, faceți clic pe 'Configurare' din "
+"fereastra Tor Launcher care apare atunci când rulați pentru prima dată Tor "
+"Browser."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -805,6 +833,9 @@ msgid ""
 "clicking on the onion icon to the left of the address bar, then selecting "
 "'Tor Network Settings'."
 msgstr ""
+"Puteți, de asemenea, să configurați transporturile Pluggable în timp ce Tor "
+"Browser rulează făcând clic pe pictograma ceapă din stânga barei de adrese, "
+"apoi selectând \"Setări de rețea Tor\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -813,21 +844,24 @@ msgid ""
 "bridge.' Click on the drop-down menu and select the pluggable transport "
 "you'd like to use."
 msgstr ""
+"Selectați \"Tor este cenzurat în țara mea\", apoi faceți clic pe \"Selectați"
+" o punte construită\". Faceți clic pe meniul derulant și selectați "
+"transportul pe care doriți să-l utilizați."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/bridges.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/bridges.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "Click 'OK' to save your settings."
-msgstr ""
+msgstr "Click 'OK' pentru a salva setările."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Which transport should I use?"
-msgstr ""
+msgstr "##### Pe care transport ar trebui să îl folosesc?"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -837,6 +871,10 @@ msgid ""
 "Transports</a> page), and their effectiveness depends on your individual "
 "circumstances."
 msgstr ""
+"Fiecare dintre transporturile afișate în meniul Tor Launcher funcționează "
+"diferit (pentru mai multe detalii, consultați pagina <a href=\"/en-"
+"US/transports\">Pluggable Transports</a>), iar eficiența acestora depinde de"
+" circumstanțele individuale."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -844,6 +882,8 @@ msgid ""
 "If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
 " should try the different transports: obfs3, obfs4, fte, and meek-azure."
 msgstr ""
+"Dacă încercați să ocoliți o conexiune blocată pentru prima dată, ar trebui "
+"să încercați diferitele transporturi: obfs3, obfs4, fte și meek-azure."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -853,6 +893,10 @@ msgid ""
 "US/bridges/\">Bridges</a> section to learn what bridges are and how to "
 "obtain them."
 msgstr ""
+"Dacă încercați toate aceste opțiuni și niciunul dintre ele nu va ajunge "
+"online, va trebui să introduceți manual adresele de pod. Citiți secțiunea <a"
+" href=\"/en-US/bridges/\">Poduri/Bridges</a> pentru a afla ce poduri sunt și"
+" cum să le obțineți."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.title)
@@ -863,6 +907,8 @@ msgstr "Administrarea identităților"
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.description)
 msgid "Learn how to control personally-identifying information in Tor Browser"
 msgstr ""
+"Învățați cum să controlați informațiile personale de identificare din Tor "
+"Browser"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -873,6 +919,11 @@ msgid ""
 "trackers, and advertising beacons, all of which can link your activity "
 "across different sites."
 msgstr ""
+"Când vă conectați la un site web, nu numai operatorii acestui site pot "
+"înregistra informații despre vizita dvs. Majoritatea site-urilor web "
+"utilizează în prezent numeroase servicii terțe, inclusiv butoane de tip "
+"\"Like\", rețele de socializare, trackers de analiză și reclame, toate "
+"acestea putând să vă urmărească activitatea pe site-uri diferite."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -883,11 +934,17 @@ msgid ""
 " Browser includes some additional features that help you control what "
 "information can be tied to your identity."
 msgstr ""
+"Utilizarea rețelei Tor oprește observatorii pentru ca să nu poată descoperi "
+"locația exactă și adresa IP, dar chiar și fără aceste informații, "
+"observatorii ar putea fi capabili să lege împreună diferitele domenii ale "
+"activității dumneavoastră. Din acest motiv, Tor Browser include câteva "
+"caracteristici suplimentare care vă ajută să controlați ce informații pot fi"
+" legate de identitatea dumneavoastră."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### The URL bar"
-msgstr ""
+msgstr "##### Bara URL"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -898,6 +955,12 @@ msgid ""
 " be served over two different Tor circuits, so the tracker will not know "
 "that both connections originate from your browser."
 msgstr ""
+"Tor Browser își centrează experiența web în jurul relației dumneavoastră cu "
+"site-ul Web în bara de adrese URL. Chiar dacă vă conectați la două site-uri "
+"diferite care utilizează același serviciu de urmărire terță parte, Tor "
+"Browser va forța conținutul să fie difuzat pe două circuite Tor diferite, "
+"astfel încât tracker-ul să nu știe că ambele conexiuni provin din browserul "
+"dumneavoastră."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -907,11 +970,15 @@ msgid ""
 "single website in separate tabs or windows, without any loss of "
 "functionality."
 msgstr ""
+"Pe de altă parte, toate conexiunile către o singură adresă a site-ului se "
+"vor face pe același circuit Tor, ceea ce înseamnă că puteți să răsfoiți "
+"diferite pagini ale unui singur site în tab-uri sau ferestre separate, fără "
+"pierderi de funcționalitate."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/circuit_full.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/circuit_full.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -919,6 +986,9 @@ msgid ""
 "You can see a diagram of the circuit that Tor Browser is using for the "
 "current tab in the site information menu, in the URL bar."
 msgstr ""
+"Puteți vedea o diagramă a circuitului pe care îl utilizează Tor Browser "
+"pentru fila curentă din meniul cu Informații al site-ului, în bara de adrese"
+" URL."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -931,11 +1001,18 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/docs/faq#EntryGuards\">FAQ</a> and <a "
 "href=\"https://support.torproject.org/tbb/tbb-2/\">Support Portal</a>."
 msgstr ""
+"În circuit, Guard sau nodul de intrare este primul nod și este ales automat "
+"și aleator de către Tor. Dar este diferit de celelalte noduri din circuit. "
+"Pentru a evita atacurile de profil, nodul Guard se modifică numai după 2-3 "
+"luni, spre deosebire de celelalte noduri, care se schimbă cu fiecare domeniu"
+" nou. Pentru mai multe informații despre Guard, consultați <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq#EntryGuards\">FAQ</a> și <a "
+"href=\"https://support.torproject.org/tbb/tbb-2/\">Support Portal</a>."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Logging in over Tor"
-msgstr ""
+msgstr "##### Autentificarea în Tor"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -944,6 +1021,10 @@ msgid ""
 "there may be situations in which it makes sense to use Tor with websites "
 "that require usernames, passwords, or other identifying information."
 msgstr ""
+"Deși Tor Browser este proiectat să permită anonimatul total al "
+"utilizatorilor pe web, pot exista situații în care este logic să folosiți "
+"Tor cu site-uri web care necesită nume de utilizator, parole sau alte "
+"informații de identificare."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en-US.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list