[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 12 11:47:31 UTC 2019


commit dd4d0828ae3b2d01cddb44343316df3733f37ac3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 12 11:47:29 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+ro.po | 31 +++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 27 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 29cc48013..0de4a0851 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -541,6 +541,8 @@ msgid ""
 "Click “OK” to save your settings. Using bridges may slow down the connection"
 " compared to using ordinary Tor relays."
 msgstr ""
+"Click “OK” pentru a salva setările. Folosirea de poduri / bridges ar putea "
+"încetini conexiunea, comparativ cu folosirea de relee obișnuite Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -548,11 +550,14 @@ msgid ""
 "If the connection fails, the bridges you received may be down. Please use "
 "one of the above methods to obtain more bridge addresses, and try again."
 msgstr ""
+"Dacă conexiunea eșuează, podurile pe care le-ați primit pot să cadă. "
+"Utilizați una dintre metodele de mai sus pentru a obține mai multe adrese de"
+" poduri și încercați din nou."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.title)
 msgid "Pluggable transports"
-msgstr ""
+msgstr "Transporturi de tip Pluggable"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.description)
@@ -560,6 +565,8 @@ msgid ""
 "Pluggable transports are tools that Tor can use to disguise the traffic it "
 "sends out."
 msgstr ""
+"Transporturile Pluggable sunt instrumente pe care Tor le poate folosi pentru"
+" a deghiza traficul pe care îl trimite."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -569,11 +576,15 @@ msgid ""
 "Provider or other authority is actively blocking connections to the Tor "
 "network."
 msgstr ""
+"Transporturile Pluggalbe sunt instrumente pe care Tor le poate utiliza "
+"pentru a ascunde traficul pe care îl trimite. Acest lucru poate fi util în "
+"situațiile în care un Furnizor de servicii de Internet sau o altă autoritate"
+" blochează în mod activ conexiunile la rețeaua Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Types of pluggable transport"
-msgstr ""
+msgstr "##### Tipuri de transporturi Pluggable"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -581,6 +592,8 @@ msgid ""
 "Currently there are six pluggable transports available, but more are being "
 "developed."
 msgstr ""
+"În prezent, sunt disponibile șase transporturi Pluggable, dar se dezvoltă "
+"mai multe."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -619,16 +632,20 @@ msgid ""
 "any other protocol. While still included by default, it is reccomended to "
 "use obfs4 instead, as it has several security improvements over obfs3."
 msgstr ""
+"obfs3 face ca traficul Tor să fie aleatoriu, astfel încât acesta să nu arate"
+" ca Tor sau orice alt protocol. Chiar dacă obfs3 este inclus în mod "
+"implicit, este recomandat să utilizați obfs4, deoarece are mai multe "
+"îmbunătățiri de securitate față de obfs3."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "</tr>"
-msgstr ""
+msgstr "</tr>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<tr class=\"even\">"
-msgstr ""
+msgstr "<tr class=\"even\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -642,6 +659,10 @@ msgid ""
 "from finding bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to "
 "be blocked than obfs3 bridges."
 msgstr ""
+"obfs4, la fel ca și obfs3, face ca traficul Tor să fie aleatoriu și, de "
+"asemenea, împiedică cenzorii să găsească poduri prin scanarea pe Internet. "
+"Podurile obfs4 sunt mai puțin susceptibile de a fi blocate față de podurile "
+"obfs3."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -654,6 +675,8 @@ msgid ""
 "FTE (format-transforming encryption) disguises Tor traffic as ordinary web "
 "(HTTP) traffic."
 msgstr ""
+"FTE (format-transforming encryption) deghizează traficul Tor ca și trafic "
+"web obișnuit (HTTP)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list