[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 12 10:47:30 UTC 2019


commit dc79cdc50955522f43eb7365e6dba9ebd73e8452
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 12 10:47:28 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+ro.po | 15 +++++++--------
 1 file changed, 7 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 74a867c44..29cc48013 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -522,9 +522,8 @@ msgid ""
 "Then, select 'Provide a bridge I know' and enter each bridge address on a "
 "separate line."
 msgstr ""
-"În fereastra Setări rețea Tor (Tor Network Settings), selectați \"Tor este "
-"cenzurat în țara mea\" ('Tor is censored in my country.'). Apoi, selectați "
-"\"Furnizați o punte pe care o cunosc\"  ('Provide a bridge I know') și "
+"În fereastra Setări pentru rețeaua Tor, selectați \"Tor este cenzurat în "
+"țara mea\". Apoi, selectați \"Furnizați un pod pe care îl cunosc\" și "
 "introduceți fiecare adresă de pod/bridge pe câte o linie separată."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
@@ -586,22 +585,22 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<table>"
-msgstr ""
+msgstr "<table>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<tbody>"
-msgstr ""
+msgstr "<tbody>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<tr class=\"odd\">"
-msgstr ""
+msgstr "<tr class=\"odd\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<td>"
-msgstr ""
+msgstr "<td>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -611,7 +610,7 @@ msgstr "obfs3"
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "</td>"
-msgstr ""
+msgstr "</td>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/transports/
 #: (content/transports/contents+en-US.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list