[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Feb 12 10:17:34 UTC 2019


commit 853a1145d1334f32e4c1f7bf4ca5e7d0f52d7ba3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Feb 12 10:17:31 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+ro.po | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 44 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index 480ee5bbb..74a867c44 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -147,6 +147,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"\" src=\"../static/images/how-tor-works.png\" alt=\"How Tor "
 "Browser works\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"\" src=\"../static/images/how-tor-works.png\" alt=\"How Tor "
+"Browser works\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/about/
 #: (content/about/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -380,6 +382,13 @@ msgid ""
 " You will then be taken to the <a href=\"/circumvention\">Circumvention</a> "
 "screen to configure a pluggable transport."
 msgstr ""
+"Primul ecran afișează dacă accesul la rețeaua Tor este blocat sau cenzurat "
+"la conexiunea dvs. Dacă nu credeți că este cazul, selectați \"Nu\". Dacă "
+"știți că conexiunea dvs. este cenzurată sau dacă ați încercat și nu ați "
+"reușit să vă conectați la rețeaua Tor și nu au funcționat alte soluții, "
+"selectați \"Da\". Apoi, veți fi dus la ecranul <a "
+"href=\"/circumvention\">Circumvention </a> pentru a configura un transport "
+"conectabil."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -390,6 +399,12 @@ msgid ""
 "ask your network administrator for guidance. If your connection does not use"
 " a proxy, click “Continue”."
 msgstr ""
+"Următorul ecran vă întreabă dacă conexiunea utilizează un proxy. În "
+"majoritatea cazurilor, acest lucru nu este necesar. De obicei, știți dacă "
+"trebuie să răspundeți la \"Da\", deoarece aceleași setări vor fi utilizate "
+"pentru alte browsere din sistemul dvs. Dacă este posibil, adresați-vă "
+"administratorului de rețea pentru îndrumare. Dacă conexiunea dvs. nu "
+"utilizează un proxy, dați clic pe \"Continuați\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -412,6 +427,8 @@ msgid ""
 "Most Pluggable Transports, such as obfs3 and obfs4, rely on the use of "
 "“bridge” relays."
 msgstr ""
+"Majoritatea transporturilor Pluggable, cum ar fi obfs3 și obfs4, se bazează "
+"pe utilizarea releelor \"bridge\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -423,6 +440,13 @@ msgid ""
 "combination with pluggable transports helps to disguise the fact that you "
 "are using Tor."
 msgstr ""
+"Majoritatea <a href=\"/transports\">Pluggable Transports</a>, cum ar fi "
+"obfs3 și obfs4, se bazează pe utilizarea releelor \"bridge\". La fel ca "
+"relerele obișnuite Tor, podurile (bridges) sunt rulate de voluntari; cu "
+"toate acestea, spre deosebire de releele obișnuite, ele nu sunt listate "
+"public, deci un adversar nu le poate identifica cu ușurință. Utilizarea "
+"podurilor în combinație cu transporturile conectabile vă ajută să ascundeți "
+"faptul că utilizați Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -431,11 +455,14 @@ msgid ""
 "techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
 "addresses in order to use these transports."
 msgstr ""
+"Alte transporturi pluggable, cum ar fi meek, folosesc diferite tehnici anti-"
+"cenzură care nu se bazează pe poduri (bridges). Nu este nevoie să obțineți "
+"adrese de bridge pentru a utiliza aceste transporturi."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Getting bridge addresses"
-msgstr ""
+msgstr "##### Obținerea adreselor bridge"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -451,17 +478,20 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "* Visit https://bridges.torproject.org/ and follow the instructions, or"
 msgstr ""
+"* Vizitați https://bridges.torproject.org/ și urmați instrucțiunile sau"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid ""
 "* Email bridges at torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address"
 msgstr ""
+"* trimiteți email la bridges at torproject.org de pe o adresă de email Gmail, "
+"Yahoo sau Riseup"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Entering bridge addresses"
-msgstr ""
+msgstr "##### Introducerea adreselor bridge"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -469,6 +499,8 @@ msgid ""
 "Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
 "into Tor Launcher."
 msgstr ""
+"După ce ați obținut unele adrese de pod (bridge), va trebui să le "
+"introduceți în Tor Launcher."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -478,6 +510,10 @@ msgid ""
 " of the URL bar, then select 'Tor Network Settings...' to access these "
 "options."
 msgstr ""
+"Dacă porniți Tor Browser pentru prima dată, faceți clic pe 'Configure' "
+"pentru a deschide fereastra cu setări Tor Network Settings. În caz contrar, "
+"faceți clic pe butonul Tor din stânga barei URL, apoi selectați \"Tor "
+"Network Settings ...\" pentru a accesa aceste opțiuni."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -486,6 +522,10 @@ msgid ""
 "Then, select 'Provide a bridge I know' and enter each bridge address on a "
 "separate line."
 msgstr ""
+"În fereastra Setări rețea Tor (Tor Network Settings), selectați \"Tor este "
+"cenzurat în țara mea\" ('Tor is censored in my country.'). Apoi, selectați "
+"\"Furnizați o punte pe care o cunosc\"  ('Provide a bridge I know') și "
+"introduceți fiecare adresă de pod/bridge pe câte o linie separată."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -493,6 +533,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tor-launcher-custom-"
 "bridges.png\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/tor-launcher-custom-"
+"bridges.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list