[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] Update translations for tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Feb 11 14:47:31 UTC 2019


commit f6fd0a067d43e89a6d796e7dc9aa002ba6da8ff7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Feb 11 14:47:29 2019 +0000

    Update translations for tbmanual-contentspot
---
 contents+ro.po | 76 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 1 file changed, 63 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/contents+ro.po b/contents+ro.po
index f4233c1a2..480ee5bbb 100644
--- a/contents+ro.po
+++ b/contents+ro.po
@@ -116,11 +116,15 @@ msgid ""
 " valid for a single session (until Tor Browser is exited or a <a href"
 "=\"/managing-identities/#new-identity\">New Identity</a> is requested)."
 msgstr ""
+"În mod prestabilit, browserul Tor nu păstrează niciun istoric de navigare. "
+"Fișierele cookie sunt valabile numai pentru o singură sesiune (până la "
+"ieșirea browserului Tor sau pentru solicitarea unei <a href=\"/managing-"
+"identities/#new-identity\">noi identități</a>)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/about/
 #: (content/about/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### How Tor works"
-msgstr ""
+msgstr "##### Cum funcționează Tor"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/about/
 #: (content/about/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -131,6 +135,11 @@ msgid ""
 "relay in the circuit (the “exit relay”) then sends the traffic out onto the "
 "public Internet."
 msgstr ""
+"Tor este o rețea de tuneluri virtuale care vă permite să vă îmbunătățiți "
+"confidențialitatea și securitatea pe Internet. Tor funcționează trimițând "
+"traficul prin trei servere aleatoare (cunoscute și ca *relee *) în rețeaua "
+"Tor. Ultimul releu din circuit (\"releul de ieșire\") trimite apoi traficul "
+"către Internetul public."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/about/
 #: (content/about/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -171,6 +180,11 @@ msgid ""
 "/secure-connections.html\">HTTPS</a>, which makes it much harder for "
 "somebody to tamper with."
 msgstr ""
+"Cea mai sigură și mai simplă modalitate de a descărca Tor Browser este de pe"
+" site-ul oficial Tor Project la adresa https://www.torproject.org. "
+"Conexiunea dvs. la site va fi securizată utilizând <a href=\"https://tb-"
+"manual.torproject.org/en-US/secure-connections.html\">HTTPS</a>, lucru care "
+"îngreunează intervenția altcuiva."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -179,11 +193,15 @@ msgid ""
 "for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
 "use one of the alternative download methods listed below."
 msgstr ""
+"Cu toate acestea, pot exista momente când nu puteți accesa site-ul Tor "
+"Project: de exemplu, acesta poate fi blocat în rețeaua dvs. Dacă se întâmplă"
+" acest lucru, puteți utiliza una dintre metodele alternative de descărcare "
+"listate mai jos."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Mirrors"
-msgstr ""
+msgstr "##### Descărcare de pe Mirrors"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -193,11 +211,15 @@ msgid ""
 "mirrors, either through [EFF](https://tor.eff.org) or [Calyx "
 "Institute](https://tor.calyxinstitute.org)."
 msgstr ""
+"Dacă nu puteți descărca Tor Browser de pe site-ul oficial Tor Project, "
+"puteți încerca să îl descărcați de pe un sait mirror oficial, fie prin "
+"intermediul [EFF] (https://tor.eff.org), fie prin [Institutul Calyx] "
+"(https://tor.calyxinstitute.org)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### GetTor"
-msgstr ""
+msgstr "##### GetTor"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -206,11 +228,14 @@ msgid ""
 "the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
 " Dropbox, Google Drive and GitHub."
 msgstr ""
+"GetTor este un serviciu care răspunde automat mesajelor cu linkuri către cea"
+" mai recentă versiune a browserului Tor, găzduit într-o varietate de "
+"locații, cum ar fi Dropbox, Google Drive și GitHub."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "###### To use GetTor via email:"
-msgstr ""
+msgstr "###### Folosirea GetTor prin email:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -233,11 +258,17 @@ msgid ""
 "“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
 " are using."
 msgstr ""
+"GetTor va răspunde cu un e-mail care conține linkuri de pe care puteți "
+"descărca pachetul Tor Browser, semnătura criptografică (necesară verificării"
+" descărcării), amprenta cheii folosite pentru a face semnătura și suma de "
+"control a pachetului. Este posibil să vi se ofere posibilitatea de a alege o"
+" variantă de software \"pe 32 de biți\" sau \"pe 64 de biți\": depinde de "
+"modelul calculatorului pe care îl utilizați."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "###### To use GetTor via Twitter:"
-msgstr ""
+msgstr "###### Folosirea GetTor prin Twitter:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -246,11 +277,14 @@ msgid ""
 "Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
 "follow the account)."
 msgstr ""
+"Pentru a obține linkuri cu care să se poată descărca Tor Browser în limba "
+"engleză pentru OS X, trimiteți un Mesaj Direct (Direct Message) către "
+"@get_tor cu cuvintele \"osx en\" în el (nu trebuie să scrieți și contul)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "###### To use GetTor via Jabber/XMPP (Jitsi, CoyIM, etc.):"
-msgstr ""
+msgstr "###### Folosirea GetTor prin Jabber/XMPP (Jitsi, CoyIM, etc.):"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -258,11 +292,14 @@ msgid ""
 "To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
 "message to gettor at torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
 msgstr ""
+"Pentru a obține linkuri cu care să se poată descărca Tor Browser în limba "
+"chineză pentru Linux, trimiteți un mesaj la gettor at torproject.org cu "
+"cuvintele \"linux zh\" în el."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.title)
 msgid "Running Tor Browser for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Rularea Tor Browser pentru prima dată"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.description)
@@ -276,18 +313,21 @@ msgid ""
 "Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
 "network, or to configure Tor Browser for your connection."
 msgstr ""
+"Când rulați Tor Browser pentru prima dată, va fi afișată fereastra Tor "
+"Network Settings. Aceasta vă oferă opțiunea de a vă conecta direct la "
+"rețeaua Tor sau de a configura browserul Tor pentru conexiunea dvs."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Connect"
-msgstr ""
+msgstr "##### Conectare"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/connect.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/connect.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -299,18 +339,25 @@ msgid ""
 "href=\"/troubleshooting\">Troubleshooting</a> page for help solving the "
 "problem."
 msgstr ""
+"În cele mai multe cazuri, alegerea \"Connect\" vă va permite să vă conectați"
+" la rețeaua Tor fără alte configurații. Odată ce ați făcut clic, va apărea o"
+" bară de stare care arată progresul conexiunii Tor. Dacă aveți o conexiune "
+"relativ rapidă, dar această bară pare să se blocheze într-un anumit punct, "
+"consultați pagina de remediere a problemelor <a "
+"href=\"/troubleshooting\">Troubleshooting</a>  pentru a vă ajuta să "
+"rezolvați problema.."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "##### Configure"
-msgstr ""
+msgstr "##### Configurare"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/configure.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/configure.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -319,6 +366,9 @@ msgid ""
 "select this option. Tor Browser will take you through a series of "
 "configuration options."
 msgstr ""
+"Dacă știți că conexiunea dvs. este cenzurată sau dacă folosiți un proxy, "
+"trebuie să selectați această opțiune. Tor Browser vă va duce printr-o serie "
+"de opțiuni de configurare."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
@@ -344,12 +394,12 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy_question.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy_question.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en-US.lrtopic.body)
 msgid "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy.png\">"
-msgstr ""
+msgstr "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy.png\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/en-US/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en-US.lrtopic.title)More information about the tor-commits mailing list