[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Feb 11 14:19:35 UTC 2019


commit ee5fa8d528b288720b84e29a22e111497b0e941a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Feb 11 14:19:33 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 ro/torlauncher.properties | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/ro/torlauncher.properties b/ro/torlauncher.properties
index ad77e5a78..dc36fb1ff 100644
--- a/ro/torlauncher.properties
+++ b/ro/torlauncher.properties
@@ -53,30 +53,30 @@ torlauncher.forAssistance2=Pentru asistenţă, vizitați %S
 torlauncher.copiedNLogMessages=Copiere efectuată. %S mesaje din jurnalul Tor sunt gata de lipire într-un editor de text sau un mesaj e-mail.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.starting=Pornește
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Se conectează la bridge
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Conectat la bridge
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Se conectează la proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Conectat la proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Se conectează la un releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Conectat la un releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negociază cun un releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=S-a încheiat negocierea cu un releu Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Se stabileşte o conexiune criptată la director
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Se obţin informaţii despre starea reţelei
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Se încarcă informaţiile despre starea reţelei
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Se încarcă certificatele de autoritate
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Se cer informaţii despre releuri
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Se încarcă informaţiile despre releuri
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=S-a încheiat încărcarea informației din releu
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Se construiesc circuite: Conectarea la bridge
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Se construiesc circuite: Conectat la bridge
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Se construiesc circuite: Conectarea la proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Se construiesc circuite: Conectat la proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Se construiesc circuite: Conectarea la releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Se construiesc circuite: Conectat la releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Se construiesc circuite: Negocierea cu un releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Se construiesc circuite: S-a încheiat negocierea cu un releu Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Se construiesc circuite: Stabilirea unui circuit Tor
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Conectare la rețeaua Tor efectuată cu succes!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=efectuatMore information about the tor-commits mailing list