[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Feb 8 01:19:26 UTC 2019


commit f8f9d0d3143ac0155f50edce4eb1de91933160af
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Feb 8 01:19:24 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 da/torlauncher.properties | 24 ++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 20 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/da/torlauncher.properties b/da/torlauncher.properties
index c959ed146..3046997e8 100644
--- a/da/torlauncher.properties
+++ b/da/torlauncher.properties
@@ -52,15 +52,31 @@ torlauncher.forAssistance2=For hjælp, besøg %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen er gennemført. %S logbeskeder fra Tor er klar til at blive sat ind i et tekstdokument eller en e-mail.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Opretter forbindelse til en relæmappe
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Etablerer en krypteret mappe forbindelse
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starter
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Opretter forbindelse til bro
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Forbundet til bro
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Opretter forbindelse til proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Forbundet til proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Opretter forbindelse til et Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Forbundet til et Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Forhandler med et Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Færdig med at forhandle med et Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Etablerer en krypteret mappe forbindelse
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Henter netværksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Indlæser netværksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Indlæser nøglecentercertifikater
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Anmoder om relæ information
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Indlæser relæinformation
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Opretter forbindelse til Tor-netværket
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Etablerer et Tor-kredsløb
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Færdig med at indlæse relæinformation
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til bro
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Bygger kredsløb: Forbundet til bro
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kredsløb: Forbundet til proxy
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kredsløb: Opretter forbindelse til Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kredsløb: Forbundet til Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Bygger kredsløb: Forhandler med et Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Bygger kredsløb: Færdig med at forhandle med et Tor-relæ
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Bygger kredsløb: Etablerer et Tor-kredsløb
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Forbundet til Tor-netværket!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=færdigMore information about the tor-commits mailing list