[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 3 22:46:24 UTC 2019


commit 56c3933261def67de6725b05d51a7afe29a1f031
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 3 22:46:21 2019 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 ca.po | 43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 34 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/ca.po b/ca.po
index cd5f1210d..79240623b 100644
--- a/ca.po
+++ b/ca.po
@@ -13,6 +13,7 @@
 # Guillem Arias Fauste <inactive+Mr_SpeedArt at transifex.com>, 2016
 # Humbert, 2014
 # Humbert, 2018
+# josep constantí mata <iceberg.jcm at gmail.com>, 2019
 # laia_, 2014-2016
 # Miquel Bosch, 2018
 # Vte A.F <viarfer3 at inf.upv.es>, 2017
@@ -20,9 +21,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-07 10:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-11 14:12+0000\n"
-"Last-Translator: Jaime Muñoz Martín <jmmartin_5 at outlook.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-01-14 21:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-03 21:28+0000\n"
+"Last-Translator: josep constantí mata <iceberg.jcm at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -104,6 +105,30 @@ msgstr "_Executa"
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Surt"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:17
+#, sh-format
+msgid ""
+"<b><big>Do you want to rename your <i>KeePassX</i> database?</big></b>\n"
+"\n"
+"You have a <i>KeePassX</i> database in your <i>Persistent</i> folder:\n"
+"\n"
+"<i>${filename}</i>\n"
+"\n"
+"Renaming it to <i>keepassx.kdbx</i> would allow <i>KeePassX</i> to open it automatically in the future."
+msgstr "<b><big>Voleu reanomenar la vostra base de dades <i>KeePassX3</i></big></b>\n\nTeniu una base de dades <i>KeePassX</i> al vostre directori <i>permanent</i>:\n\n<i>${filename}</i>\n\nSi la reanomeneu  <i>keepassx.kdbx</i><i>KeePassX</i>la podrà obrir automàticament des d'ara."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:25
+msgid "Rename"
+msgstr "Reanomena"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassx:26
+msgid "Keep current name"
+msgstr "Manté el nom actual"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/replace-su-with-sudo:21
+msgid "su is disabled. Please use sudo instead."
+msgstr "su no està actiu. Altrament podeu utilitzar sudo"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Restart"
 msgstr "Reinicia"
@@ -250,7 +275,7 @@ msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix la subscripció"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:118
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:119
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
@@ -394,23 +419,23 @@ msgid ""
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 msgstr "El falsejament de la identitat de l'adreça MAC ha fallat per la targeta de xarxa ${nic_name} (${nic}). També ha fallat la recuperació d'errors i tot el treball en xarxa està desactivat.\nPotser preferireu reiniciar el Tails i desactivar el falsejament de l'adreça MAC "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:109
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Bloca la pantalla"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:124
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
 msgid "Screen Locker"
 msgstr "Bloqueig de la pantalla"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:130
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
 msgid "Set up a password to unlock the screen."
 msgstr "Establiu una contrasenya per a desblocar la pantalla."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:135
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:136
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:141
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:142
 msgid "Confirm"
 msgstr "Confirma"
 More information about the tor-commits mailing list