[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 3 22:45:53 UTC 2019


commit 55e8539d129ad2d766f6c2830cc14bf3088ab37c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 3 22:45:51 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 ca/https-everywhere.dtd | 6 +++++-
 1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ca/https-everywhere.dtd b/ca/https-everywhere.dtd
index b0d6da26e..3394c23d3 100644
--- a/ca/https-everywhere.dtd
+++ b/ca/https-everywhere.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.menu.donate_eff_imperative "Donar a EEF">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "Preferències de SSL Observatory">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Activa HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.blockUnencryptedRequests "Bloca totes les peticions sense xifrar">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligible "Encripta Tots els Llocs Elegibles (EASE)">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Mostra el comptador">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Ensenya totes les regles">
 
@@ -18,6 +18,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "Permet contingut amb conjunt de regles mixt">
 <!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "Mostra la pestanya d'eines de desenvolupador">
 <!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Actualitza automàticament el conjunt de regles">
+<!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "Regles d'Usuari per HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere per llocs web Desactivat">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Advertència: afegir canals d'actualització pot provocar que els atacants segrestin el vostre navegador. Només editeu aquesta secció si sabeu el que feu!">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Afegeix un canal d'actualització">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Introduïu el nom del canal d'actualització">
@@ -38,6 +40,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Força les connexions encriptades per als llocs web següents:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Normes experimentals">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Pot causar avisos i problemes. Desactivat per defecte.">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "Desactivar HTTPS Everywhere per aquest lloc">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "Activa HTTPS Everywhere per aquest lloc">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Afegeix una norma per a aquest lloc">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Afegeix una norma nova per a aquest lloc">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Utilitza sempre https per a aquest host">More information about the tor-commits mailing list