[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 27 15:45:33 UTC 2018


commit d0e0ce324289434a2802c34db6d6cab6cd77cbc0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 27 15:45:31 2018 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 da/https-everywhere.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/da/https-everywhere.dtd b/da/https-everywhere.dtd
index 99ccc93bc..2d745594e 100644
--- a/da/https-everywhere.dtd
+++ b/da/https-everywhere.dtd
@@ -10,7 +10,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "Aktivér HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.blockUnencryptedRequests "Bloker alle ukrypterede forespørgsler">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Vis tæller">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Se samtlige regler">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Vis alle regler">
 
 <!ENTITY https-everywhere.options.generalSettings "Generelle indstillinger">
 <!ENTITY https-everywhere.options.advancedSettings "Avancerede indstillinger">
@@ -29,9 +29,9 @@
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Sørg for at forbindelserne krypteres til følgende websteder:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Eksperimentelle regler">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Kan give anledning til advarsler og fejl. Deaktiveret som standardindstilling.">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Tilføj en regel for dette websted">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Tilføj en ny regel for dette websted">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Brug altid HTTPS for dette værtsnavn">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Tilføj en regel til webstedet">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Tilføj en ny regel til webstedet">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Brug altid HTTPS til værtsnavnet">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.host "Værtsnavn:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.show_advanced "Vis avancerede indstillinger">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.hide_advanced "Skjul avancerede indstillinger">More information about the tor-commits mailing list