[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jun 17 10:17:43 UTC 2018


commit a06eff2a99b8782a0815894d7f0389e2dbd864b7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jun 17 10:17:40 2018 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 ca/torbutton.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ca/torbutton.dtd b/ca/torbutton.dtd
index a2fd5c56e..8bd89b771 100644
--- a/ca/torbutton.dtd
+++ b/ca/torbutton.dtd
@@ -47,5 +47,5 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algunes fonts i símbols matemàtics estan desactivats. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algunes fonts, icones, símbols matemàtics, i imatges estan desactivats. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "L'àudio i el vídeo (mitjans de comunicació HTML5) són click-to-play.">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor Circuit">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "New Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit de Tor">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit " Circuit de Tor per a aquest lloc ">More information about the tor-commits mailing list