[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 15 21:45:42 UTC 2018


commit d8886f70eba74fca39fbf211974c1a722e5a9313
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 15 21:45:40 2018 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 et/https-everywhere.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/et/https-everywhere.dtd b/et/https-everywhere.dtd
index a2dba23fe..afcc373de 100644
--- a/et/https-everywhere.dtd
+++ b/et/https-everywhere.dtd
@@ -17,11 +17,13 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.importSettings "Impordi seaded">
 <!ENTITY https-everywhere.options.import "Impordi">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "Luba segatud sisu reeglistikud">
+<!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "Kuva arendajate tööriistade kaarti">
 <!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Uuenda reeglistikke automaatselt">
 <!ENTITY https-everywhere.options.imported "Sinu seaded on imporditud.">
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Ekspordi seaded">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Taasta algseaded">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "See lähtestab iga reeglistiku vaikeväärtustele. Jätkad?">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabiilsed reeglid">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Kohusta krüpteeritud ühendus nende veebisaitidega:">More information about the tor-commits mailing list