[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jun 10 09:15:33 UTC 2018


commit 1fc71e7f90269e3b80a22ddead410dfb18687ff5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jun 10 09:15:31 2018 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sv/https-everywhere.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sv/https-everywhere.dtd b/sv/https-everywhere.dtd
index 03f9f3950..35e7bc6c4 100644
--- a/sv/https-everywhere.dtd
+++ b/sv/https-everywhere.dtd
@@ -16,14 +16,14 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.advancedSettings "Avancerade inställningar">
 <!ENTITY https-everywhere.options.importSettings "Importera inställningar">
 <!ENTITY https-everywhere.options.import "Importera">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "Enable mixed content rulesets">
-<!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "Show Devtools tab">
-<!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Auto-update rulesets">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "Aktivera regler med blandade innehåll">
+<!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "Visa fliken Devtools">
+<!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Automatisk uppdatering av regler">
 <!ENTITY https-everywhere.options.imported "Dina inställningar har importerats.">
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Exportera inställningar">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Återställ till standardvärden">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "This will reset each ruleset to its default state. Continue?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Detta återställer varje regel till dess standardstatus. Fortsätta?">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabila regler">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Tvinga krypterade anslutningar till dessa websidor:">More information about the tor-commits mailing list