[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 22 10:17:09 UTC 2018


commit 6263f6b272a25b3630d0708ea81099d4ee7a14b2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 22 10:17:06 2018 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 bg.po | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/bg.po b/bg.po
index 1c51c2ba5..16f5f3955 100644
--- a/bg.po
+++ b/bg.po
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-02-20 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-22 09:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-22 09:48+0000\n"
 "Last-Translator: Ivo\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -128,23 +128,23 @@ msgstr "Допълнителният софтуер е инсталиран"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:127
 msgid "Your additional software are ready to use."
-msgstr ""
+msgstr "Допълнителният софтуер е готов, да бъде използван."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:138
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:157
 msgid "Your additional software upgrade failed"
-msgstr ""
+msgstr "Надграждането на допълнителния софтуер е неуспешно."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:139
 msgid ""
 "The check for upgrades failed. This might be due to a network problem. "
 "Please check your network connection, try to restart Tails, or read the "
 "system log to understand better the problem."
-msgstr ""
+msgstr "Надстройката е неуспешна. Това може да се дължи на проблем с мрежата.\nМоля, проверете мрежовата си връзка, опитайте да рестартирате Tails, или прочетете системния дневник за разберем по-добре проблема."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:153
 msgid "Your additional software are up to date"
-msgstr ""
+msgstr "Допълнителният софтуер вече е най-новата версия"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:154
 msgid "The upgrade was successful."More information about the tor-commits mailing list