[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Feb 19 14:16:48 UTC 2018


commit 4ba29d3bfbfb2295456bf851b2d1ce11ddaa6cb0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Feb 19 14:16:46 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 bg/torlauncher.properties | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/bg/torlauncher.properties b/bg/torlauncher.properties
index 2ffafa2dc..cbae531db 100644
--- a/bg/torlauncher.properties
+++ b/bg/torlauncher.properties
@@ -4,7 +4,7 @@
 torlauncher.error_title=Тор лънчер
 
 torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor спря неочаквано по време на стартиране. Това може да е поради грешка в torrc файла, бъг в самият Tor или друга програма от вашата система или повреден хардуер. Докато не разрешите основният проблем и не рестартирате Tor, Tor браузърът няма да може да се стартира.
-torlauncher.tor_exited=Тор се изключи неочаквано.Това може да е поради бъг в самият Тор,друга програма в системата ви или повреден хардуер.Докато не рестартирате Тор браузърът няма да може да отваря никакви сайтове.Ако проблемът продължава моля изпратете вашият Тор Log към нашия екип по поддръжката.
+torlauncher.tor_exited=Тор се изключи неочаквано. Това може да е поради бъг в самия Тор, друга програма в системата ви или повреден хардуер. Докато не рестартирате Тор, браузърът няма да може да отваря никакви сайтове. Ако проблемът продължи, моля, изпратете копие на вашия Тор Log на нашия екип по поддръжката.
 torlauncher.tor_exited2=Рестартирането на Тор няма да затвори вашите прозорци в браузъра.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Тор няма връзка с контролния порт
 torlauncher.tor_failed_to_start=Тор не стартира успешно
@@ -28,7 +28,8 @@ torlauncher.error_bridges_missing=Трябва да зададете един и
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Трябва да избереш вид транспорт за избраните мостове.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Никой от избраните мостове няма траспорт от типса %S в наличност. Моля, нагласи настройките си.
 
-torlauncher.recommended_bridge=(препоръчително)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(работи в Китай)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(работи в Китай)
 
 torlauncher.connect=Свържи се
 torlauncher.restart_tor=Рестартирайте ТорMore information about the tor-commits mailing list