[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 10 00:47:07 UTC 2018


commit bc901ccb775ae1d1205e9fe0189ba44a62a22e94
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 10 00:47:05 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 nb/network-settings.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/nb/network-settings.dtd b/nb/network-settings.dtd
index 24649f957..b59c6606f 100644
--- a/nb/network-settings.dtd
+++ b/nb/network-settings.dtd
@@ -45,7 +45,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Skriv inn broinformasjon fra en betrodd kilde.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type addresse:port (én per linje)">
 
-<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopier Torloggen til Utklippstavlen">
+<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopier Tor-loggen til utklippstavlen">
 
 <!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Mellomtjenerhjelp">
 <!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "En lokal mellomtjener trengs når du kobler til fra et bedrifts-, skole-, eller universitets-nettverk. Hvis du ikke er sikker på hvordan du besvarer dette spørsmålet, sjekk internettinnstillingene i en annen nettleser, eller sjekk nettverksinnstillingene på systemet ditt for å se hvorvidt en mellomtjener behøves.">More information about the tor-commits mailing list