[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Feb 5 15:46:45 UTC 2018


commit 754cac8a8305730c666ccfac76a557d939ff543b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Feb 5 15:46:43 2018 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 ms_MY/torlauncher.properties | 55 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 44 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/ms_MY/torlauncher.properties b/ms_MY/torlauncher.properties
index ea4387a75..735c13531 100644
--- a/ms_MY/torlauncher.properties
+++ b/ms_MY/torlauncher.properties
@@ -1,31 +1,64 @@
-### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+### Copyright (c) 2016, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
 torlauncher.error_title=Pelancar Tor
 
-torlauncher.tor_exited=Tor telah terkeluar secara tidak sengaja.
-torlauncher.please_restart_app=Sila mulakan semula aplikasi ini.
+torlauncher.tor_exited_during_startup=Tor tertutup ketika permulaan. Ia berkemungkinan dari ralat dalam fail torrc, pepijat dalam Tor atau berpunca dari lain-lain program dalam sistem anda, atau perkakasan bermasalah. Sehinggalah anda membaiki masalah tersebut dan mulakan semula Tor, Pelayar Tor tidak dapat dimulakan.
+torlauncher.tor_exited=Tor keluar secara tidak dijangka. Ia berkemungkinan dari pepijat yang wujud di dalam Tor, berpunca dari lain-lain program dalam sistem anda, atau perkakasan bermasalah. Sehinggalah anda mulakan semula Tor, Pelayar Tor tidak dapat mencapai mana-mana laman sesawang. Jika masalah masih berlanjutan, sila hantar satu salinan Log Tor kepada pasukan sokongan.
+torlauncher.tor_exited2=Memulakan semula Tor tidak akan menutup tab pelayar anda.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Tidak dapat menyambung ke port kawalan Tor.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Tor gagal untuk bermula.
-torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor gagal untuk mewujudkan sambungan rangkaian Tor.\n\n%S
+torlauncher.tor_control_failed=Gagal mengambil alih Tor.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor gagal untuk mewujudkan sambungan rangkaian Tor.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S gagal (%2$S).
 
 torlauncher.unable_to_start_tor=Tidak dapat memulakan Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Tor executable hilang.
-torlauncher.torrc_missing=Fail torrc hilang.
-torlauncher.datadir_missing=Direktori data Tor tidak wujud.
+torlauncher.torrc_missing=Fail torrc hilang dan tidak dapat dicipta.
+torlauncher.datadir_missing=Direktori data Tor tidak wujud dan tidak dapat dicipta.
 torlauncher.password_hash_missing=Gagal untuk mendapatkan kata laluan hashes.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Gagal mendapatkan tetapan Tor.\n\n%S
 torlauncher.failed_to_save_settings=Gagal menyimpan tetapan Tor.\n\n%S
-torlauncher.ensure_tor_is_running=Sila pastikan bahawa Tor sedang berjalan.
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Sila pastikan bahawa Tor telah berjalan.
 
-torlauncher.error_proxy_addr_missing=Anda mesti nyatakan kedua-dua alamat IP atau nama host dan beberapa port bagi mengkonfigurasi Tor untuk menggunakan proksi bagi mengakses Internet.
-torlauncher.error_proxy_type_missing=Anda mesti memilih jenis proksi.
-torlauncher.error_bridges_missing=Anda mesti menentukan satu atau lebih bridges.
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Anda mesti nyatakan kedua-dua alamat IP atau nama hos dan nombor port bagi mengkonfigur Tor untuk menggunakan proksi yang dapat mencapai Internet.
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Anda mesti pilih jenis proksi.
+torlauncher.error_bridges_missing=Anda mesti nyatakan satu atau lebih titi.
+torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Anda mesti pilih jenis angkutan untuk titi yang disediakan.
+torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Tiada titi disediakan yang mempunyai jenis angkutan %S tersedia. Sila laras tetapan anda.
 
-torlauncher.connect=Menyambung
+torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(berfungsi di China)
+torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(berfungsi di China)
+
+torlauncher.connect=Sambung
+torlauncher.restart_tor=Mula Semula Tor
 torlauncher.quit=Henti
 torlauncher.quit_win=Keluar
 torlauncher.done=Selesai
 
 torlauncher.forAssistance=Untuk bantuan, hubungi %S
+torlauncher.forAssistance2=Untuk dapatkan bantuan, lawati %S
+
+torlauncher.copiedNLogMessages=Salin selesai. %S mesej log Tor sedia ditampal ke dalam penyunting teks atau mesej emel.
+
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Menyambung dengan direktori geganti
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Menjalinkan sambungan direktori tersulit
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Memperoleh status rangkaian
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Memuatkan status rangkaian
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Memuatkan sijil kuasa
+torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Meminta maklumat geganti
+torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Memuatkan maklumat geganti
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_or=Menyambung ke rangkaian Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_or=Menjalinkan litar Tor
+torlauncher.bootstrapStatus.done=Bersambung dengan rangkaian Tor!
+
+torlauncher.bootstrapWarning.done=selesai
+torlauncher.bootstrapWarning.connectrefused=sambungan dinafikan
+torlauncher.bootstrapWarning.misc=pelbagai
+torlauncher.bootstrapWarning.resourcelimit=sumber tidak mencukupi
+torlauncher.bootstrapWarning.identity=identiti tidak sepadan
+torlauncher.bootstrapWarning.timeout=sambungan tamat masa
+torlauncher.bootstrapWarning.noroute=tiada hala dihoskan
+torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=ralat baca/tulis
+torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=angkutan boleh palam hilangMore information about the tor-commits mailing list