[tor-commits] [translation/torbutton-aboutdialogdtd] Update translations for torbutton-aboutdialogdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 4 21:48:45 UTC 2018


commit 84d690fb053b35ac14c28495c93c45934fbf6179
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sun Feb 4 21:48:42 2018 +0000

  Update translations for torbutton-aboutdialogdtd
---
 da/aboutdialog.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/aboutdialog.dtd b/da/aboutdialog.dtd
index 317b405ba..514379248 100644
--- a/da/aboutdialog.dtd
+++ b/da/aboutdialog.dtd
@@ -5,7 +5,7 @@
 
 <!ENTITY help.start       "Vil du hjælpe? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.donate): This is a link title that links to https://www.torproject.org/donate/donate.html.en -->
-<!ENTITY help.donateLink     "Doner">
+<!ENTITY help.donateLink     "Donér">
 <!ENTITY help.or         " eller ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (help.getInvolvedLink): This is a link title that links to https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en -->
 <!ENTITY help.getInvolvedLink  "vær med">
@@ -16,4 +16,4 @@
 <!ENTITY bottomLinks.grow    "Hjælp Tor Network med at vokse!">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottom.questions): This is a link title that links to about:license -->
 <!ENTITY bottomLinks.license "Licens Information">
-<!ENTITY tor.TrademarkStatement  ""Tor" og "løg-logoet" er registrerede varemærker tilhørende The Tor Project, Inc.">
+<!ENTITY tor.TrademarkStatement  ""Tor" og "løg-logoet" er registrerede varemærker tilhørende Tor Project, Inc.">More information about the tor-commits mailing list