[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd_completed] Update translations for torbutton-torbuttondtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 4 21:18:01 UTC 2018


commit f91b723a9ef60cc7a2bc93f84cd580253e8f90c2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 21:17:59 2018 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd_completed
---
 da/torbutton.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/torbutton.dtd b/da/torbutton.dtd
index ac93e670b..14531119f 100644
--- a/da/torbutton.dtd
+++ b/da/torbutton.dtd
@@ -6,12 +6,12 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor netværksindstillinger...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Søg efter Tor Browser opdateringer...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Søg efter Tor Browser-opdatering...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "O">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie-beskyttelser...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik for at starte Torbutton">
-<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser sikkerhedsindstillinger">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser-sikkerhedsindstillinger">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gendan Standarder">
 <!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Dine tilpassede browserpræferencer har resulterede i usædvanlige sikkerhedsindstillinger. Pga. sikkerheds- og privatlivsårsagen, anbefaler vi at du vælger en af standardsikkerhedsniveauerne.">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Håndtér Cookie-beskyttelser">More information about the tor-commits mailing list