[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd_completed] pulling translations from transifex

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 3 03:45:17 UTC 2018


commit e51d7a6b67b464f170dbecd5b3f7f302f09ad2bf
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Feb 3 03:44:45 2018 +0000

  pulling translations from transifex
---
 bg/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 bn_BD/torbutton.dtd | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ca/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 da/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 de/torbutton.dtd  | 51 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 en/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 en_GB/torbutton.dtd | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 es/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 fr/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 fr_CA/torbutton.dtd | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ga/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 he/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 id/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 it/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 lv/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 mk/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 nb/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 nl/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 pt/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 pt_BR/torbutton.dtd | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ro/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ru/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 sv/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 tr/torbutton.dtd  | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 zh_CN/torbutton.dtd | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 zh_TW/torbutton.dtd | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 26 files changed, 1301 insertions(+)

diff --git a/bg/torbutton.dtd b/bg/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..12be1d2d9
--- /dev/null
+++ b/bg/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Нова самоличност">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Нова Tor сесия за този сайт">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Настройки по сигурността...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Мрежови Настройки ...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Провери за нова версия на Тор Браузърът">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Защита от Бисквитки ...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Натисни за инициализиране на Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Настройки по сигурноста на Tor браузъра">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Възстанови стандартните">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Вашите ръчни настройки на браузъра водят до необичайни настройки по сигурнстта. По съображения на сигурност и запазване на личното пространство, преопоръчваме да избере едно от нивата за сигурност по подразбиране.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Защитен">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Хост">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Име">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Защити Бисквитки">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Изтрий Бисквитки">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Unprotect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remove All But Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Do Not Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Отметнете тази кутийка, за да попречите на различни браузър функции, които биха се възползвали от тях, за да следят как сърфирате в интернет. Тези функции включват blоб URL-и, broadcast канали, кеша на браузъра, бисквити, фавикони, HTTP Аuth headers, предварително следване на линкове, localStorate, mediaStorage URL-и, OCSP зявки, SharedWorkers и сесийни TSL билети.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Изберете тази кутийка, за да скриете неща от уебсайтовете, които са уникални за вас, включително натоварването на компютъра, калвишното разположение на клавиатурата, език, местоположение на инсталираните браузърни добавки, списъка с браузърни добавки, мрежово състояние, ориентация на екрана, размер на екрана, ниво на увеличение на текста за отделните уебсайтове, поддържани типове файлове, системни цветове, и WebGL възможности.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Ниво на защита">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Плъзгача по сигурността разрешава да изключите различни функции на браузъра, които правят браузъра по податлив на опити за хакване.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Стандартно">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Всички функции на Tor и уебсайта са активирани.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "По-сигурно">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Деактивира някои уебсайт функции, които често са опасни, водейки до загбуба на функционалност.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "В по-сигурните настройки:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Най-сигурно">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Само уебсайт функционалност, която е нужна за статични сайтове и основна функционалност, е активирана. Тези промени са свързани със изображения, медиа и скриптове.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "В най-сигурните настройки:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Научете повече">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript e деактивиран за сайтове не използващи HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript е деактивиран по подразбиране за всички сайтове.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Някои шрифтове и математичски символи са деактивирани.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Някои шрифтове, икони, математически символи и изображения са деактивирани.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Аудио и видео(HTML5) се пускат само при кликане върху тях.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor връзка за този сайт.">
diff --git a/bn_BD/torbutton.dtd b/bn_BD/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..0e0c3a040
--- /dev/null
+++ b/bn_BD/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "নতুন পরিচয়">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "এই সাইটের জন্য নতুন টর সার্কিট">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "নিরাপত্তা বিন্যাস…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "টর নেটওয়ার্ক সেটিংস ...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "টর ব্রাউজার আপডেটের জন্য চেক করুন ...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "কুকি প্রোটেকশন ...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Torbutton আরম্ভ করার জন্য ক্লিক করুন">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "টর ব্রাউজার নিরাপত্তা সেটিংস">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "পূর্বনির্ধারন পুনরুধার">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "আপনার কাস্টম ব্রাউজারের পছন্দগুলির কারণে অস্বাভাবিক নিরাপত্তা সেটিংস দেখা দিয়েছে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার কারণে, আমরা আপনাকে ডিফল্ট নিরাপত্তা স্তরগুলির একটি চয়ন করার সুপারিশ করি।">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "কুকি প্রোটেকশনগুলি পরিচালনা করুন">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "রক্ষিত">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "নিমন্ত্রণকর্তা">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Name">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "কুকি রক্ষা করুন">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "কুকি সরান">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "অরক্ষিত কুকি">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "সমস্ত কিন্তু সুরক্ষিত সরান">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "নতুন কুকি সংরক্ষণ করুন">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "নতুন কুকি রক্ষা করবেন না">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "তৃতীয় পক্ষের কুকিজ এবং অন্যান্য ট্র্যাকিং ডেটা নিয়ন্ত্রণ করুন">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "আপনি ব্রাউজ করে ব্রাউজ হিসাবে বিভিন্ন ব্রাউজার বৈশিষ্ট্যগুলি অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য এই বক্সটি চেক করুন। পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ব্লব ইউআরএল, ব্রডকাস্ট চ্যানেল, ব্রাউজার ক্যাশ, কুকিজ, ফ্যাভিকন, এইচটিটিপি অহিউথ হেডার, লিংক প্রিকনেটস, স্থানীয় স্টোরেজ, মিডিয়াসোর্স ইউআরএল, ওসিএসপি অনুরোধ, শেয়ার ওয়ার্কার্স, এবং টিএলএস সেশন টিকà
 ¦¿à¦Ÿà¥¤">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "অন্যান্য টর ব্রাউজার ব্যবহারকারীদের থেকে আপনি পার্থক্য বিবরণ পরিবর্তন করুন">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "আপনার কম্পিউটারের পারফরম্যান্স, কীবোর্ড লেআউট, লোকেল, ইনস্টল করা প্লাগইনগুলির অবস্থান, ইনস্টল করা প্লাগইনগুলির তালিকা, আপনার নেটওয়ার্ক স্থিতি, স্ক্রীন অভিগমন, স্ক্রিনের আকার, সাইট-এর সাথে আপনার কম্পিউটারের এমন কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখতে এই বক্সটি চেক করুন যা সাইটটি আপনার কাছে অনন্য হতে পারে। নির্দিষ্ট জুম স্তর, সমর্থিত ফাইলের ধরন, সিস্টেম রং এবং WebGL ক্ষমতà
 ¦¾à¦—ুলি।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "নিরাপত্তার মাত্রা">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "সিকিউরিটি স্লাইডার আপনাকে নির্দিষ্ট ব্রাউজারের বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষম করতে দেয় যা আপনার ব্রাউজারকে হ্যাকিংয়ের প্রচেষ্টাগুলিকে আরও দুর্বল করে তুলতে পারে।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "মান">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "সমস্ত টর ব্রাউজার এবং ওয়েবসাইট বৈশিষ্ট্য সক্ষম করা হয়।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "নিরাপদ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায়ই বিপজ্জনক করে, যা কিছু সাইটগুলি কার্যকারিতা হারাতে বাধা দেয়।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "নিরাপদ সেটিংসে:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "নিরাপদ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "শুধুমাত্র স্থায়ী সাইট এবং মৌলিক পরিষেবাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট বৈশিষ্ট্যগুলি মঞ্জুরি দেয় এই পরিবর্তনগুলি ইমেজ, মিডিয়া এবং স্ক্রিপ্টগুলি প্রভাবিত করে।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "নিরাপদ সেটিং এ:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "আরও জানুন">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "Non-HTTPS সাইটগুলিতে জাভাস্ক্রিপ্ট অক্ষম করা আছে।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "জাভাস্ক্রিপ্ট সব সাইটে ডিফল্ট দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হয়।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "কিছু ফন্ট এবং গণিত চিহ্ন অক্ষম আছে।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "কিছু ফন্ট, আইকন, গণিত প্রতীক এবং ছবি অক্ষম রয়েছে।">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "অডিও এবং ভিডিও (HTML5 মিডিয়া) ক্লিক-টু-খেলা।">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "এই সাইটের জন্য টর সার্কিট">
diff --git a/ca/torbutton.dtd b/ca/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..e8ba3d215
--- /dev/null
+++ b/ca/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova identitat">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nou circuit Tor per a aquest lloc">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Paràmetres de seguretat...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Preferències de la Xarxa Tor...7">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Cerca una actualització del navegador Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Proteccions de les Galetes...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Feu clic per a iniciar Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Paràmetres de seguretat del navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Torna a les opcions per defecte">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "El navegador personalitzat ha obtingut uns paràmetres inusuals de seguretat. Per raons de privacitat i de seguretat, recomanem l'elecció d'un nivell de seguretat per defecte.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Configura proteccions de les galetes">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protegit">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Allotjador">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nom">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Camí">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protegir les galetes">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Suprimir galetes">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Galetes sense protecció">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Suprimir totes amb protecció">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protegir noves galetes">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "No protegir noves galetes">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restringir galetes de tercers i dades de seguiment">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Marca la casella de selecció per prevenir característiques d'abús i seguiments al consultar un web. Les característiques modificables son les URL blob, canals de difusió, memòria cau del navegador, galetes, favicons, capçaleres HTTP Auth, enllaços de preconexió, emmagatzemament local, URL mediaSource, sol·licitud OCSP, SharedWorkers i tiquets TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Canviar detalls que distingeixen d'altres usuaris del navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Mantingueu aquesta casella marcada per a ocultar informació sensible sobre vosté a les pàgines web, tal com les capacitats de l'ordinador, la distribució del teclat, la localització dels connectors instal·lats, la llista de connectors, el seu estat de xarxa, la orientació de la pantalla, el seu tamany, el zoom específic per a cada lloc, els tipus de fitxer acceptats, els colors de sistema i les capacitats WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nivell de seguretat">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "El control lliscant de seguretat permet deshabilitar característiques del navegador que poden permetre vulnerabilitats en atemptats de furoners.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Estàndard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Totes les característiques del buscador Tor i de la pàgina web estan actives.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Més segur.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Desactivar les funcions del lloc web que sovint són perilloses, pot fent que alguns llocs perden funcionalitat.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "A la configuració més segura:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "més segur">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Només es permeten funcions del lloc web requerides per a llocs estàtics i serveis bàsics. Aquests canvis afecten imatges, mitjans de comunicació i scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "A la configuració més segura:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Apreneu-ne més">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "El JavaScript està desactivat per defecte en tots els llocs no-HTTPS">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "El JavaScript està desactivat per defecte a tots els llocs.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algunes fonts i símbols matemàtics estan desactivats. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algunes fonts, icones, símbols matemàtics, i imatges estan desactivats. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "L'àudio i el vídeo (mitjans de comunicació HTML5) són click-to-play.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit de tor per a aquest lloc">
diff --git a/da/torbutton.dtd b/da/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..ac93e670b
--- /dev/null
+++ b/da/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nyt Tor-kredsløb for dette sted">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Sikkerhedsindstillinger…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor netværksindstillinger...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Søg efter Tor Browser opdateringer...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "O">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie-beskyttelser...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik for at starte Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser sikkerhedsindstillinger">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gendan Standarder">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Dine tilpassede browserpræferencer har resulterede i usædvanlige sikkerhedsindstillinger. Pga. sikkerheds- og privatlivsårsagen, anbefaler vi at du vælger en af standardsikkerhedsniveauerne.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Håndtér Cookie-beskyttelser">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beskyttet">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Vært">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Navn">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Sti">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Beskyt cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Fjern cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Fjern beskyttelse af cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Fjern alle pånær beskyttede">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beskyt nye cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beskyt ikke nye cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Begræns tredjeparts-cookies og andre registreringsdata">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "B">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Lad denne boks være tilvalgt for at forhindre diverse browserfunktionalitet i at blive misbrugt til at spore dig efterhånden som du søger på webbet.. Modificerede funktionaliteter inkluderer blob-URL'er, broadcast-kanaler, browserens mellemlager, cookies, favicon'er, HTTP Auth-headere, link preconnects, localStorage, mediaSource-URL'er, OCSP-anmodninger, SharedWorkers og TLS session tickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Tilpas detaljer som adskiller dig fra andre Tor Browser-brugere">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lad denne boks være valgt til for at skjule ting fra websteder som er unikke for dig, inklusiv din computerydelse, tastaturlayout, sprog, placeringen af installerede plugins, listen af installerede plugins, din netværksstatus, skærmorientering, skærmstørrelse, stedspecifikke zoom-niveauer, understøttede filtyper, systemfarver og WebGL-formåenheder.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sikkerheds Niveau">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Sikkerhedsskyderen giver dig mulighed for at deaktivere bestemte browserfunktionaliteter som kan gøre din browser sårbar overfor forsøg på hacking.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- og webstedsfunktionaliteter er aktiveret.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Mere sikker">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Deaktiverer webstedsfunktionaliteter som ofte er farlige, hvilket kan gøre at nogle steder mister deres funktionalitet.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Ved den mere sikker indstilling:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Mest sikker">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Tillader kun webstedsfunktionaliteter som kræves til statiske steder og grundlæggende tjenester. Ændringerne påvirker billeder, medier og scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Ved den sikreste indstilling:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Lær mere">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript er deaktiveret på ikke-HTTPS steder.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript er som standard deaktiveret på alle steder.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Nogle skrifttyper og matematiksymboler er deaktiverede.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Nogle skrifttyper, ikoner, matematiksymboler og billeder er deaktiveret.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Lyd og video (HTML5-medier) er klik-for-at-afspille.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-kredsløb for dette websted">
diff --git a/de/torbutton.dtd b/de/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..b4fb85841
--- /dev/null
+++ b/de/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,51 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Neue Identität">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Neuer Kanal für diese Seite">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "K">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Sicherheitseinstellungen …">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor-Netzwerk-Einstellungen …">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Auf Tor-Browser-Aktualisierungen prüfen …">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie-Schutz …">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klicken, um Torbutton zu aktivieren">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor-Browser-Sicherheitseinstellungen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Standardeinstellungen wiederherstellen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Ihre benutzerdefinierten Browser-Einstellungen haben zu ungewöhnlichen Sicherheitseinstellungen geführt. Aus Gründen der Sicherheit und Privatsphäre empfehlen wir Ihnen eine der vorgegebenen Sicherheitsstufen auszuwählen.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Cookie-Schutz verwalten">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Geschützt">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Rechner">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Name">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Pfad">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Cookie schützen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Cookie entfernen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Cookie nicht schützen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Alle außer den geschützten Cookies entfernen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Neue Cookies schützen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Neue Cookies nicht schützen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Cookies von Drittanbietern und andere Überwachungsdaten einschränken">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "E">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Lassen Sie dieses Feld ausgewählt, um zu verhindern, dass verschiedene Browserfunktionen ausgenutzt werden, um Ihr Surfverhalten nachzuverfolgen. Die veränderten Funktionen betreffen: BLOB-URLs, Rundruf-Kanäle, den Browser-Puffer, Cookies, Favicons, HTTP-Authentifizierungs-Kopfdaten, Verknüpfungs-Vorverbindungen, den lokalen Speicher, URLs von Medienquellen, OCSP-Anfragen, gemeinsame JavaScript-Instanzen und Tickets von TLS-Sitzungen.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Details ändern, die Sie von anderen Tor-Browser-Benutzern unterscheiden">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lassen Sie dieses Feld ausgewählt um bestimmte einzigartige Informationen Ihres Systems vor Webportalen zu verbergen, wie die Rechnerleistung, Tastaturbelegung, das Sprachprofil, den Installationsort von Erweiterungen, die Liste der installierten Erweiterungen, Ihren Netzwerkstatus, die Bildschirmausrichtung, Bildschirmgröße, seitenspezifische Vergrößerungseinstellungen, unterstützte Dateitypen, Farbschemata und WebGL-Fähigkeiten.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sicherheitsstufe">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Mit dem Sicherheitsschieberegler können Sie bestimmte Browserfunktionen, die Ihren Browser für mögliche Attacken anfälliger machen, deaktivieren.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard
+">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser und Webseiten Funktionen sind aktiviert.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Sicherer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Deaktiviert Webseiten-Funktionen, die oft gefährlich sind. Sorgt dafür, dass manche Seiten nicht mehr so gut funktionieren">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "In der sicheren Einstellung:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Am sichersten">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Erlaubt nur Webseiten-Funktionen, die für statische Seiten und Basisdienste benötigt werden. Diese Änderungen betreffen Bilder, Medien und Skripte.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "In der sichersten Einstellung:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Erfahren Sie mehr">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript ist auf Nicht-HTTTPS-Sites deaktiviert.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript ist standardmäßig auf allen Seiten deaktiviert.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Einige Schriftarten und mathematische Symbole sind deaktiviert.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Einige Schriftarten, Symbole, mathematische Symbole und Bilder sind deaktiviert.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio und Video (HTML5-Medien) müssen zur Wiedergabe angeklickt werden.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-Kanal für diese Seite">
diff --git a/en/torbutton.dtd b/en/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..7ccad6a82
--- /dev/null
+++ b/en/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "New Identity">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "New Tor Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Network Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Check for Tor Browser Update…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie Protections…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Click to initialize Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser Security Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Restore Defaults">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Name">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remove Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Unprotect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remove All But Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Do Not Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to prevent various browser features from being abused to track you as you browse the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Security Level">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and math symbols are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, math symbols, and images are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit for this site">
diff --git a/en_GB/torbutton.dtd b/en_GB/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..1e1189a2c
--- /dev/null
+++ b/en_GB/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "New Identity">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "New Tor Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Network Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Check for Tor Browser Update…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie Protections…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Click to initialize Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser Security Settings">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Restore Defaults">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Name">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remove Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Unprotect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remove All But Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Do Not Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to prevent various browser features from being abused to track you as you browse the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colours, and WebGL capabilities.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Security Level">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "All Tor Browser and website features are enabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Safer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disables website features that are often dangerous, causing some sites to lose functionality.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "At the safer setting:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Learn more">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript is disabled on non-HTTPS sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript is disabled by default on all sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Some fonts and maths symbols are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Some fonts, icons, maths symbols, and images are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio and video (HTML5 media) are click-to-play.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit for this site">
diff --git a/es/torbutton.dtd b/es/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..54087366a
--- /dev/null
+++ b/es/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nueva identidad">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nuevo circuito Tor para este sitio">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Configuración de seguridad...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Configuración de red Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "R">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Comprobar actualización del Navegador Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "a">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protecciones de cookie...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Haga clic para inicializar Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Configuración de seguridad del Navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Restaurar valores predeterminados">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Tus preferencias personalizadas para el navegador han resultado en una configuración de seguridad inusual. Por motivos de seguridad y privacidad, te recomendamos uno de los de los niveles de seguridad predeterminados.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Administrar protecciones de cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protegidas">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Servidor (host)">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nombre">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Ruta">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Proteger cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Eliminar cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Desproteger cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Eliminar todas excepto las protegidas">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Proteger las nuevas cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "No proteger las nuevas cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restringir cookies de terceros y otros datos de seguimiento">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Mantén marcada esta casilla para evitar que diversas características del navegador se puedan usar para rastrear tu navegación por la web. Las características modificadas incluyen URLs blob (a objetos binarios internos), BroadcastChannel (comunicación interna dentro del mismo origen), caché del navegador, cookies, favicons, cabeceras Auth de HTTP (autentificación básica), preconexiones de enlaces, objetos localStorage (almacenamiento local para aplicaciones web), URLs de objetos MediaSource (audiovisuales), peticiones OCSP (estado de certificados), SharedWorkers (subprocesos compartidos), y tickets de sesión TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Cambiar los detalles que te distinguen de otros usuarios del Navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "H">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Mantenga esta casilla marcada para ocultar cosas a los sitios web que podrían ser únicas acerca de usted, incluyendo el rendimiento de su equipo, plano de teclado, localización, lista y ubicacion de complementos instalados, estado de su red, orientación de pantalla, tamaño de pantalla, niveles de zoom específico del sitio, tipos de fichero soportados, colores del sistema, y capacidades WebGL. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nivel de seguridad">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "El control deslizante del nivel de seguridad le permite deshabilitar ciertas características del navegador que pueden hacerlo más vulnerable a tentativas de hackeo.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Estándar">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Están habilitadas todas las características de Navegador Tor y sitio web.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Más segura">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Deshabilita características del sitio web que a menudo son peligrosas, lo que causa que algunos sitios pierdan funcionalidad.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "En la configuración 'más segura':">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "La más segura">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Sólo permite las características de sitio web requeridas para sitios estáticos y servicios básicos. Estos cambios afectan a imágenes, medios, y scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "En la configuración 'la más segura':">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Conocer más">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript está deshabilitado en sitios no-HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript está deshabilitado por defecto en todos los sitios.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algunas fuentes y símbolos matemáticos están deshabilitados.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algunas fuentes, iconos, símbolos matemáticos, e imágenes están deshabilitados.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio y vídeo (medios HTML5) son de tipo pulsar-para-reproducir.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este sitio">
diff --git a/fr/torbutton.dtd b/fr/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..76d1bfe5c
--- /dev/null
+++ b/fr/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nouvelle identité">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nouveau circuit Tor pour ce site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Paramètres de sécurité...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Paramètres du réseau Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "R">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Vérifier les màj. du navigateur Tor">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "M">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protections des fichiers témoins...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "T">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Cliquer pour lancer BoutonTor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Paramètres de sécurité du navigateur Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Revenir aux paramètres par défaut">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Les préférences personnalisées de votre navigateur ont entraîné des paramètres de sécurité inhabituels. Pour des raisons de sécurité et de protection des informations personnelles, nous vous recommandons de choisir un des niveaux de sécurité par défaut.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gérer les protections des fichiers témoins">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protégé">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Hôte">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nom">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Chemin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protéger le fichier témoin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Enlever le fichier témoin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Déprotéger le fichier témoin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Enlever tous les fichiers témoins non protégés">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protéger les nouveaux fichiers témoins">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Ne pas protéger les nouveaux fichiers témoins">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Limiter les fichiers témoins tiers et les autres données de suivi à la trace">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "L">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Gardez cette case cochée pour empêcher que diverses fonctions du navigateur soient utilisées pour vous suivre à la trace lorsque vous surfez sur le Web. Les fonctions modifiées incluent les URL de grands objets binaires, les canaux de diffusion, le cache du navigateur, les fichiers fichiers témoins, les favoricônes, les en-têtes Auth HTTP, les préconnexions de liens, localStorage, les URL de sources de médias, les requêtes OCSP, les travailleurs Web SharedWorker, et les billets de session TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Modifier les détails qui vous distingue d’autres utilisateurs du navigateur Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Gardez cette case cochée pour cacher aux sites Web certaines choses qui pourraient être uniques à votre sujet, incluant les performances de votre ordinateur, l’agencement du clavier, les paramètres de langue, l’emplacement des greffons installés, la liste des greffons installés, l’état de votre réseau, l’orientation de l’écran, la taille de l’écran, les niveaux de zoom particuliers aux sites, les types de fichiers pris en charge, les couleurs système et les capacités WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Niveau de sécurité">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Le bouton de sécurité coulissant vous permet de désactiver certaines fonctions du navigateur qui le rendent plus vulnérable aux tentatives de piratage.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Normal">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tous les fonctions du navigateur Tor et de site Web sont activées.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Plus sûr">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Désactive les fonctions de site Web qui sont souvent dangereuses, ce qui pourrait causer le non-fonctionnement de certains sites Web.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Au paramètre plus sûr :">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Le plus sûr">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Ne permettre que les fonctions de site Web qui sont exigées pour les sites fixes et les services de base. Ces changements affectent les images, les médias et les scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Au paramètre le plus sûr :">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "En apprendre davantage">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript est désactivé sur les sites non HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript est désactivé par défaut sur tous les sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Certaines polices et certains symboles mathématiques sont désactivés.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Certaines polices, icônes, images et certains symboles mathématiques sont désactivés.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Le son et la vidéo (médias HTML5) sont « cliquer pour lire ».">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit Tor pour ce site">
diff --git a/fr_CA/torbutton.dtd b/fr_CA/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..1b4cb823a
--- /dev/null
+++ b/fr_CA/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nouvelle identité">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nouveau circuit Tor pour ce site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Paramètres de sécurité...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Paramètres du réseau Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "R">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Vérifier les màj. du navigateur Tor">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "M">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protections des fichiers témoins...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "T">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Cliquer pour lancer BoutonTor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Paramètres de sécurité du navigateur Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Revenir aux paramètres par défaut">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Les préférences personnalisées de votre navigateur ont entraîné des paramètres de sécurité inhabituels. Pour des raisons de sécurité et de protection des informations personnelles, nous vous recommandons de choisir un des niveaux de sécurité par défaut.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gérer les protections des témoins">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protégé">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Hôte">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nom">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Chemin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protéger le fichier témoin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Enlever le fichier témoin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Déprotéger le fichier témoin">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Enlever tous les fichiers témoins non protégés">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protéger les nouveaux fichiers témoins">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Ne pas protéger les nouveaux fichiers témoins">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Limiter les fichiers témoins tiers et les autres données de suivi à la trace">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "L">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Gardez cette case cochée pour empêcher que diverses fonctions du navigateur soient utilisées pour vous suivre à la trace lorsque vous surfez sur le Web. Les fonctions modifiées incluent les URL de grands objets binaires, les canaux de diffusion, le cache du navigateur, les fichiers témoins, les favoricônes, les en-têtes Auth HTTP, les préconnexions de liens, localStorage, les URL de sources de médias, les requêtes OCSP, les travailleurs Web SharedWorker, et les billets de session TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Modifier les détails qui vous distingue d’autres utilisateurs du navigateur Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Gardez cette case cochée pour cacher aux sites Web certaines choses qui pourraient être uniques à votre sujet, incluant les performances de votre ordinateur, l’agencement du clavier, les paramètres de langue, l’emplacement des plugiciels installés, la liste des plugiciels installés, l’état de votre réseau, l’orientation de l’écran, la taille de l’écran, les niveaux de zoom particuliers aux sites, les types de fichiers pris en charge, les couleurs système et les capacités WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Niveau de sécurité">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Le bouton de sécurité coulissant vous permet de désactiver certaines fonctions du navigateur qui le rendent plus vulnérable aux tentatives de piratage.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Normal">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tous les fonctions du navigateur Tor et de site Web sont activées.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Plus sûr">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Désactive les fonctions de site Web qui sont souvent dangereuses, ce qui pourrait causer le non-fonctionnement de certains sites Web.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Au paramètre plus sûr :">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Le plus sûr">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Ne permettre que les fonctions de site Web qui sont exigées pour les sites fixes et les services de base. Ces changements affectent les images, les médias et les scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Au paramètre le plus sûr :">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "En apprendre davantage">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript est désactivé sur les sites non HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript est désactivé par défaut sur tous les sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Certaines polices et certains symboles mathématiques sont désactivés.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Certaines polices, icônes, images et certains symboles mathématiques sont désactivés.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Le son et la vidéo (médias HTML5) sont « cliquer pour lire ».">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit Tor pour ce site">
diff --git a/ga/torbutton.dtd b/ga/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..ff48feb18
--- /dev/null
+++ b/ga/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Aitheantas Nua">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ciorcad Nua Tor don Suíomh seo">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Socruithe Slándála...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Socruithe Líonra Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Lorg Nuashonrú ar Bhrabhsálaí Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Caomhnú Fianán...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Cliceáil chun cnaipe Tor a thúsú">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Socruithe Slándála Bhrabhsálaí Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Fill ar na Réamhshocruithe">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Tá socruithe slándála an bhrabhsálaí as an ngnáth faoi láthair, mar thoradh ar do chuid sainroghanna. Ar chúiseanna slándála agus príobháideachais, molaimid duit ceann de na leibhéil slándála réamhshocraithe a roghnú.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Bainistigh Caomhnú Fianán">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Cosanta">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Óstríomhaire">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Ainm">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Cosán">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Caomhnaigh an Fianán">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Scrios an Fianán">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Ná caomhnaigh an fianán">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Scrios iad nach bhfuil caomhnaithe">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Caomhnaigh Fianáin Nua">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Ná Caomhnaigh Fianáin Nua">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Cuir srian le fianáin tríú páirtí agus le sonraí lorgaireachta eile">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Coinnigh tic sa bhosca seo chun cosc a chur ar ghnéithe éagsúla sa bhrabhsálaí a mbaintear mí-úsáid astu chun do ghníomhaíocht ar an nGréasán a lorg. I measc na ngnéithe seo: blob-URLanna, cainéil chraolta, taisce an bhrabhsálaí, fianáin, deilbhíní suímh, ceanntásca HTTP Auth, réamhcheangal nascanna, stóras áitiúil, URLanna mediaSource, iarratais OCSP, Oibrithe Roinnte, agus ticéid seisiún TLS. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Athraigh na mionsonraí a dhéanann idirdhealú ó úsáideoirí Tor eile">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "H">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Coinnigh tic sa bhosca seo chun sonraí a bhaineann leatsa go pearsanta a chur i bhfolach ó shuímh Ghréasáin, mar shampla luas do ríomhaire, leagan amach do mhéarchláir, an logchaighdeán, an áit ina bhfuil forlíontáin suiteáilte, na forlíontáin shuiteáilte féin, stádas do líonra, treoshuíomh an scáileáin, méid an scáileáin, leibhéil zúmála ar shuímh ar leith, cineálacha comhaid a dtacaíonn do bhrabhsálaí leo, dathanna an chórais, agus acmhainní WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Leibhéal Slándála">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Ligeann an Sleamhnán Slándála duit gnéithe áirithe sa bhrabhsálaí a dhíchumasú nuair is féidir le bradaí iad a úsáid chun ionsaí a dhéanamh ort.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Gnáthshlándáil">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Gach gné de bhrabhsálaí Tor agus gach gné de shuímh Ghréasáin ar siúl.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Níos Sábháilte">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Díchumasaítear gnéithe de shuímh atá contúirteach go minic; dá bharr seo, ní fheidhmeoidh gach suíomh mar is ceart.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Leis an rogha níos sábháilte:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Is Sábháilte">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Ní cheadaítear ach na gnéithe atá de dhíth ar shuímh statacha agus ar bhunseirbhísí. Téann na hathruithe seo i bhfeidhm ar íomhánna, ar mheáin, agus ar scripteanna.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Leis an rogha is sábháilte:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Tuilleadh eolais">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "Tá JavaScript díchumasaithe ar shuímh nach mbaineann úsáid as HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "Tá JavaScript díchumasaithe ar gach suíomh de réir réamhshocraithe.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Tá roinnt clófhoirne agus siombailí matamaiticiúla díchumasaithe.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Tá roinnt clófhoirne, deilbhíní, siombailí matamaiticiúla, agus íomhánna díchumasaithe.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Caithfidh tú fuaimeanna agus físeáin (meáin HTML5) a chliceáil lena seinm.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Ciorcad Tor don suíomh seo">
diff --git a/he/torbutton.dtd b/he/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..28ad7d34f
--- /dev/null
+++ b/he/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "זהות חדשה">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "נתיב Tor חדש לאתר זה">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "הגדרות אבטחה...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "הגדרות רשת Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "בדוק אחר עדכון לדפדפן Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "הגנת עוגיות...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "לחץ בכדי לאתחל את Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "הגדרות אבטחה של דפדפן Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "שחזר ברירות מחדל">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "העדפות הדפדפן המותאמות שלך נבעו מהגדרות אבטחה בלתי שגרתיות. מטעמי אבטחה ופרטיות, אנו ממליצים לך לבחור באחת מרמות האבטחה של ברירת המחדל.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "נהל הגנות עוגיות">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "מוגן">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "מארח">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "שם">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "נתיב">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "הגן על עוגייה">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "הסר עוגייה">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "בטל הגנה על עוגייה">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "הסר הכל מלבד מוגנים">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "הגן על עוגיות חדשות">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "אל תגן על עוגיות חדשות">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "הגבל עוגיות מצד שלישי ונתוני מעקב אחרים">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "השאר תיבה זו מסומנת כדי למנוע מתכונות דפדפו מסוימות להיות מנוצלות כדי לאתר אותך בעודך גולש ברשת. תכונות שהשתנו כוללות כתובות גוש, ערוצי שידור, מטמון הדפדפן, עוגיות, צלמיות מועדפים, כותרות אימות HTTP, קדם חיבורים של קישורים, אחסון מקומי, כתובות אחסון מדיה, בקשות OCSP, עובדים משותפים וכרטיסים של שיח TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "שנה פרטים המבדילים בינך לבין יתר משתמשי דפדפן Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "השאר תיבה זו מסומנת כדי להסתיר דברים מאתרים שיכולים להיות ייחודים לגביך, כולל ביצועי המחשב שלך, מערך מקלדת, איזור, מיקום המתקעים מותקנים, רשימת המתקעים המותקנים, מיצב הרשת שלך, מכוונות מסך, גודל מסך, רמת תצוגה לכל אתר, סוגי קובץ נתמכים, צבעי מערכת ויכולות WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "רמת אבטחה">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "מחוון האבטחה נותן לך להשבית תכונות דפדפן מסוימות אשר עלולות לעשות את הדפדפן שלך יותר פגיע לנסיונות פיצוח.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "תקני">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "כל המאפיינים של דפדפן Tor ומאפייני אתרים מושבתים.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "בטוח יותר">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "משבית מאפייני אתר שמסוכנים לעיתים קרובות, מה שגורם למספר אתרים לאבד תפקודיות.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "בהגדרה הבטוחה יותר:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "הכי בטוח">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "מתיר רק למאפייני אתר הדרושים עבור אתרים נייחים ושירותים יסודיים. שינויים אלו משפיעים על תמונות, מדיה ותסריטים.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "בהגדרה הבטוחה ביותר:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "למד עוד">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript מושבת בכל האתרים שאינם HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript מושבת כברירת מחדל בכל האתרים.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "מספר גופנים וסמלים מתמטיים מושבתים.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "מספר גופנים, צלמיות, סמלים מתמטיים ותמונות מושבתים.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "שמע ווידאו (מדית HTML5) הם לחץ-כדי-לנגן.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "מעגל Tor עבור אתר זה">
diff --git a/id/torbutton.dtd b/id/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..48ccc01a6
--- /dev/null
+++ b/id/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Identitas Baru">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Sirkuit Tor Baru untuk Situs ini">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Pengaturan Keamanan...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Pengaturan Jaringan Tor…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Cek Versi Peramban Tor Terkini">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Perlindungan Cookie...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik untuk mengaktifkan TombolTor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Pengaturan Keamanan Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Kembalikan Kestandar">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Preferensi browser khusus anda telah membuat pengaturan keamanan yang tidak biasa. Untuk alasan keamanan dan privasi, kami menyarankan anda untuk memilih satu dari tingkat keamanan bawaan.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Manage Cookie Protections">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nama">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Path">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remove Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Unprotect Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remove All But Protected">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Do Not Protect New Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Jaga kotak ini tetap tercentang untuk mencegah berbagai fitur browser dari penyalahgunaan untuk melacak anda saat sedang menelusuri web. Fitur modifikasi termasuk URL blob, saluran siaran, cache browser, cookies, favicon, kepala HTTP Auth, link preconnect, localStorage, URL mediaSource, permintaan OCSP, SharedWorkets, dan sesi tiket TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Ubah rincian yang membedakan Anda dari pengguna peramban Tor lain.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Biarkan kotak ini tetap dicentang untuk menyembunyikan hal-hal yang unik tentang Anda dari situs web, termasuk kinerja komputer Anda, susunan keyboard, bahasa, lokasi pengaya terpasang, daftar dari pengaya terpasang, status jaringan, orientasi layar, ukuran layar, tingkat pembesaran situs-spesifik, tipe berkas yang didukung, warna sistem, dan kemampuan WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Tingkat Keamanan">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Penggeser keamanan memungkinkan anda untuk menonaktifkan fitur browser yang dapat membuat browser anda menjadi lebih rentant dari upaya peretasan.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standar">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Semua fitur dari Tor Browser dan situs web diaktifkan.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Lebih aman">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Menonaktifkan fitur-fitur situs web yang sering berbahaya, ini akan membuat beberapa situs kehilangan fungsionalitas.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Di pengaturan yang lebih aman:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Paling aman">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Hanya menjalankan fitur-fitur situs yang diperlukan untuk menjalankan situs web statis dan servis dasar. Perubahan ini mempengaruhi gambar, media, dan skrip.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Di pengaturan yang paling aman:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Pelajari lebih lanjut">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript dinonaktifkan di semua situs non-HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript dinonaktifkan secara default di semua situs.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Beberapa font dan simbol matematika dinonaktifkan.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Beberapa font, icon, simbol matematika, dan gambar dinonaktifkan.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio dan video (media HTML5 media) dijalankan saat diklik.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Sirkuit Tor untuk situs ini">
diff --git a/it/torbutton.dtd b/it/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..746ead5b3
--- /dev/null
+++ b/it/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nuova identità">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nuovo Circuito Tor per questo Sito">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Impostazioni di sicurezza...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Impostazioni della rete Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controllo degli aggiornamenti di Tor Browser...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protezioni dei Cookie...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Fai clic per inizializzare Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Impostazioni di Sicurezza Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Ripristina impostazioni iniziali">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Le tue impostazioni personalizzate del browser sembrano avere preferenze di sicurezza insolite. Per motivi di sicurezza e privacy, ti consigliamo di scegliere uno dei livelli di sicurezza predefiniti.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gestisci protezione Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protetto">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nome">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Percorso">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Proteggi Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Rimuovi Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Interrompi protezione cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Rimuovi tutti tranne quelli protetti">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Proteggi i nuovi cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Non proteggere i nuovi cookie">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Limita i cookie di terze parti e altri dati di tracciamento">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Lascia questo box selezionato per evitare che diverse funzionalità del browser possano essere utilizzate per tracciare la tua navigazione. Le funzionalità modificate includono URL blob, canali di trasmissione, la cache del browser, cookie, favicon, intestazioni di Auth HTTP, link a cui ti sei precedentemente connesso, localStorage, URL mediaSource, richieste OCSP, SharedWorkers e ticket di sessioni TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Cambia i dettagli che ti distinguono dagli altri utenti di Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Lascia questa casella selezionata per nascondere ai siti web alcuni elementi che potrebbero essere unicamente riconducibili a te, incluse le prestazioni del computer, la disposizione della tastiera, la lingua, il percorso dei plugin installati, l'elenco dei plugin installati, lo stato di rete, l'orientamento dello schermo, le dimensioni dello schermo, i livelli di zoom per ogni sito, i tipi di file supportati, i colori di sistema e le funzionalità WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Livello di Sicurezza">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Il Security Slider ti permette di disabilitare determinate funzionalità del browser che potrebbero renderlo più vulnerabile a tentativi di attacco.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tutte le funzionalità di Tor Browser e dei siti sono attive.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Sicuro">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Disattiva le caratteristiche dei siti spesso pericolose, causando la perdita di funzionalità di alcuni siti.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Nell'impostazione sicura:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Molto sicuro">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Permette solo le funzionalità necessarie per siti statici e servizi di base. Queste modifiche influiscono su immagini, media e script.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Nell'impostazione molto sicura:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Per saperne di più">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript è disattivato nei siti non-HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript è disattivato in tutti i siti in modo predefinito.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Alcuni caratteri e simboli matematici sono disattivati.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Alcuni caratteri, icone, simboli matematici e immagini sono disattivati.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio e video (media HTML5) sono click-to-play.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor per questo sito">
diff --git a/lv/torbutton.dtd b/lv/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..ff5286b3f
--- /dev/null
+++ b/lv/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Jauna identitāte">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Jauns Tor maršruts šai vietnei">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Drošības iestatījumi...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tīkla Tor iestatījumi.">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Pārbaudīt atjauninājumus pārlūkam Tor.">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Aizsardzība pret sīkdatnēm.">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Noklikšķināt, lai inicializētu Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Pārlūka Tor drošības iestatījumi">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Atjaunot noklusējuma vērtības">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Jūsu pielāgotās pārlūka izvēlnes veido neparastus drošības iestatījumus. Drošības un privātuma dēļ mēs Jums iesakām izvēlēties vienu no noklusējuma drošības līmeņiem.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Pārvaldīt aizsardzību no sīkdatnēm">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Aizsargāts">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Viesotājs">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nosaukums">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Ceļš">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Aizsargāt sīkdatni">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Noņemt sīkdatni">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Noņemt sīkdatnes aizsardzību">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Noņemt visas, izņemot aizsargātās">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Aizsargāt jaunās sīkdatnes">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Neaizsargāt jaunās sīkdatnes">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Ierobežot trešo personu sīkdatnes un citus izsekošanas datus">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Atzīmējiet šo lodziņu, lai neatļautu dažādu pārlūka iezīmju ļaunprātīgu izmantošanu Jūsu izsekošanai tīmekļa pārlūkošanas laikā. Modificētas iezīmes ietver BLOB vietrāžus, pārraides kanālus, pārlūka kešatmiņu, sīkdatnes, izlases ikonas, HTTP Auth galvenes, saišu pirmssavienojumus, localStorage, mediaSource vietrāžus, OCSP pieprasījumus, SharedWorkers un TLS sesiju biļetes.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Mainīt informāciju, kura dara Jūs atšķirīgus no citiem Pārlūka Tor lietotājiem">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Atstājiet lodziņā atzīmi, lai neizpaustu mājaslapās to informāciju, kas varētu būt Jums unikāla, tostarp informāciju par datora veiktspēju, tastatūras izkārtojumu, lokalizāciju, instalēto spraudņu atrašanās vietu un sarakstu, Jūsu tīkla statusu, ekrāna orientāciju, ekrāna izmēru, vietai konkrētos tālummaiņas parametrus, atbalstītos datņu veidus, sistēmas krāsas un WebGL iepējas.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Drošības līmenis">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Security Slider jeb Drošības slīdnis ļauj Jums atspējot tās pārlūka iezīmes, kas padara Jūsu pārlūku ievainojamāku datorpirātisma mēģinājumiem.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standarts">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Ir iespējotas visas pārlūka Tor un tīmekļa vietnes iezīmes.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Drošāk">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Atspējo tās tīmekļa vietnes iezīmes, kas bieži ir bīstamas. Dažas vietnes vairs nestrādās.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Drošāki iestatījumi:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Drošākais">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Atļauj tikai tās tīmekļa vietņu iezīmes, kas obligātas statiskām vietnēm un pamata pakalpojumiem. Šīs izmaiņas ietekmē attēlus, multividi un skriptus.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Drošākie iestatījumi:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Uzzināt vairāk">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript ir atspējots ne-HTTPS vietnēs.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "Pēc noklusējuma visās vietnēs ir atspējots JavaScript.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Ir atspējoti daži fonti un matemātiski simboli.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Ir atspējoti daži fonti, ikonas, matemātiski simboli un attēli.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio un video (HTML5 multivide) ir klikšķināt-lai-atskaņotu.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Šīs vietnes Tor maršruts">
diff --git a/mk/torbutton.dtd b/mk/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..845d1afd2
--- /dev/null
+++ b/mk/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Нов идентитет">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Нов Tor круг за оваа страна">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Безбедносни поставки...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Тор мрежни поставки...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate " Провери за нова верзија на Tor Browser...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Заштита за колаче...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Кликнете за иницијализирање на Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser безбедносни поставки">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Врати на стандардни / дифолт поставки">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Вашите параметри на прелистувачот резултираа со невообичаени безбедносни поставки. Од причини во однос на безбедноста и приватноста, ви препорачуваме да ги изберете стандардните безбедносни нивоа.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Уреди ја заштита за колаче">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Заштитено">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Хост">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Име">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Патека">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Заштити колаче">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Избриши колаче">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Отстрани заштита на колаче">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Избриши ги сите освен заштитените">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Заштити ги новите колачиња">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Не ги штити новите колачиња">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Забрани колачиња од трети страни и други следечки податоци">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Задржете ја оваа опција вклучена за да превинарате разни можности на прелистувачот да бидат злоупотребени за да ве лоцираат вас дека сте вие тој што ја прелистува веб страната. Променуваните опции вклучуваат протекувачки веб адреси, прикажувачки канали, кеш меморијата на прелистувачот, колачиња, иконите од табовите, обележувачите и омилените линкови, HTTP заглавијата, локалната меморија, локално зачуваните линкови, OSCP барањата, споделените интерфејси, и TLS сесиите.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Променете ги деталите да направите разлика помеѓу вас и останатите корисници на Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Задржете ја оваа опција да ги сокриете нештата од веб страните кои би можеле да издвојат уникатен податок за вас, вклучувајќи ги вашите компјутерски перформанси, поставките за поддршката на тастатурата, локализацијата, локацијата на инсталираните приклучоци, листата на инсталирани приклучоци, вашиот мрежен статус, ориентацијата на вашиот монитор - вертикално-хоризонтално, големината на екранот, евентуални зголемувања на текстот/сликите на конкретната страна, подржаните типови на датотеки, системските бои
 , и WebGL можностите.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Безбедносно ниво">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Безбедносниот лизгач ви овозможува да исклучите дадени прелистувачки можности кои можат да го направат вашиот прелистувач поранлив на хакерски напади.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Стандардно">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Сите можности на Tor Browser и веб страните се овозможени.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Побезбедно">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Оневозможува можности на веб страните кои често се опасни, предизвикувајќи некои страни да ја изгубат функционалноста.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Побезбедната поставка:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Најбезбедно">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Дозволува само можности на веб страните потребни за статичните страни и основните услужни сервиси. Овие измени влијаат на сликите, разни мултимедијални датотеки, и на скрпитите.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "На најбезбедната поставка:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Научи повеќе">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript е оневозможен на не-HTTPS веб страните.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript е оневозможен на сите веб страни.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Некои фонтови и математички симболи се оневозможени.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Некои фонтови, икони, математички симболи, и слики се оневозможени.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Аудиото и видеото (HTML5 мултимедијата) се кликни-да-почне.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor круг за оваа веб страна">
diff --git a/nb/torbutton.dtd b/nb/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..c7e2a2202
--- /dev/null
+++ b/nb/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets for denne siden">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Sikkerhetsinnstillinger…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nettverksinnstillinger for Tor…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Se etter oppdatering for Tor-nettleseren…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Informasjonskapsels-beskyttelse…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klikk for å igangsette Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Sikkerhetsinnstillinger for Tor-nettleseren">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Gjenopprett forvalg">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Dine nettleserinnstillinger har ført med seg uvanlige sikkerhetsvalg. Av sikkerhet- og personverns-hensyn anbefaler vi at du velger en av de forvalgte sikkerhetsnivåene.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Administrer beskyttelse av informasjonskapsler">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beskyttet">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Vert">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Navn">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Rute">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Beskytt Informasjonskapsel">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Fjern Informasjonskapsel">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Ikke Beskytt Informasjonskapsel">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Fjern alle bortsett fra beskyttede">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beskytt nye informasjonskapsler">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Ikke beskytt nye informasjonskapsler">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Begrens tredjeparts informasjonskapsler og andre sporingsdata.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Hold denne boksen avhuket for å forebygge at ulike nettleserfunksjoner blir misbrukt til å spore deg når du surfer på nettet. Modifiserte funksjoner inkluderer blob-nettadresser, kringkastinskanaler, nettleserens mellomlager, informasjonskapsler, favicon, HTTP-autentiserings overskrifter, link preconnects, localstorage , Mediasource-nettadresser, OCSP-forespørsler, SharedWorkers og TLS øktbilletter.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Endre detaljer som skiller deg fra andre brukere av Tor-nettleseren.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "La denne avkryssingsboksen være utkrysset for å skjule ting som kan være unikt med deg fra nettsteder, inkludert datamaskinens ytelse, tastaturoppsett , lokale, plasseringen av- og listen over installerte programtillegg, nettverksstatus, skjermretning , skjermstørrelse , sidespesifikke forstørrelsesnivåer , filtyper som støttes, systemfarger og WebGL-evner.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Sikkerhetsnivå">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Sikkerhetsglidebryteren lar deg skru av forskjellige nettleserfunksjoner som kan eksponere deg for risiko.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Forvalg">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor-nettleser- og nettside-funksjoner er på.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Tryggere">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Skrur av nettsidefunksjoner som ofte er farlige, som gjør at noen sider blir skadelidende.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "På den tryggere innstillingen:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Tryggest">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Tillater bare nettsidefunksjoner som kreves for statiske sider og grunnleggende tjenester. Disse endringene har innvirkning på bilder, media, og skript.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "På den tryggeste innstillingen:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Lær mer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript er avskrudd på sider som ikke er HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript er som forvalg slått av for alle nettsteder.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Noen skrifter og mattesymboler er avskrudd.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Noen skrifter, ikoner, mattesymboler og bilder er avskrudd.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Lyd og video (HTML5-media) må klikkes for å spilles av.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets for denne siden">
diff --git a/nl/torbutton.dtd b/nl/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..7cba67cd1
--- /dev/null
+++ b/nl/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nieuwe identiteit">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nieuw Tor-circuit voor deze website">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Beveiligingsinstellingen…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor-netwerkinstellingen…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Controleer op updates voor de Tor-browser...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie Beveiligingen">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klik hier om Tor-knop te initialiseren">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor-browser Beveiligingsinstellingen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Standaardwaarden herstellen">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Je aangepaste browservoorkeuren hebben geleid tot ongebruikelijke beveiligingsinstellingen. Uit veiligheids- en privacy-overwegingen raden we je aan één van de standaardbeveiligingsniveaus te kiezen.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Beheer Cookie Beveiligingen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Beveiligd">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Host">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Naam">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Pad">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Cookie beveiligen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Cookie verwijderen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Cookie beveiliging opheffen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Alle cookies, met uitzondering van de beveiligde, verwijderen">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Beveilig nieuwe cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Beveilig nieuwe cookies niet">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Beperk cookies en andere tracking-gegevens van derden">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Vink dit vakje aan om te voorkomen dat functies van je browser worden misbruikt om je te volgen op het internet. Gemodificeerde functies zijn o.a. URL's, uitzendingskanalen, de browsercache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, koppeling-voorverbindingen, lokale opslag, mediabron-URL's, OCSP-verzoeken, Gedeelde-werkers en TLS-sessietickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Verander details die je onderscheiden van andere Tor Browser gebruikers">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Houd deze box aangevinkt om dingen te verbergen voor website die uniek kunnen zijn voor u, inclusief uw computer prestaties, toetsenbord layout, locatie, de locatie van geïnstalleerde plugins, de lijst van geïnstalleerde plugins, uw netwerk status, scherm oriëntatie, scherm grootte, site-specifieke zoom levels, ondersteunde bestands types, systeem kleuren, en WebGL mogelijkheden.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Beveiligingsniveau">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "De beveiligingsschuifbalk laat je toe sommige functies uit te schakelen die je browser mogelijk blootstellen aan beveiligingsrisico's.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standaard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alle Tor Browser- en website functies zijn ingeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Veiliger">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Uitgeschakelde website functies die zijn meestal gevaarlijk, waardoor sommige sites functionaliteit vaak verliezen.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Op de veiliger instelling:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Veiligste">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Alleen website-functies toestaan die vereist zijn voor statische sites en basis diensten. Deze wijzigingen zijn van invloed op afbeeldingen, media en scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Op de veiligste instelling:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Leer Meer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript zijn uitgeschakeld op non-HTTP sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "Javascript zijn standaard uitgeschakeld op alle sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Sommige lettertypen en wiskundige symbolen zijn uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Sommige lettertypen, pictogrammen, wiskundige symbolen en afbeeldingen zijn uitgeschakeld.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio en video (HTML5-media) zijn klik-bij-afspelen.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-circuit voor deze website">
diff --git a/pt/torbutton.dtd b/pt/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..2235022d1
--- /dev/null
+++ b/pt/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova Identidade">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Novo Circuito Tor para este Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Configurações de Segurança...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Configurações da Rede Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Procurar por atualizações do Navegador Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Proteções de Cookies...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Clique para inicializar o Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Configurações de Segurança do Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Restaurar Predefinições">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "As preferências personalizadas do seu navegador resultaram em definições de segurança não habituais. Por motivos de segurança e privacidade, recomendamos-lhe que escolha um dos níveis de segurança predefinidos.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gerir Proteções dos Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protegido">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Hospedeiro">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nome">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Caminho">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Proteger Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remover Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Desproteger Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remover Tudo Exceto Protegidos">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Proteger Novos Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Não Proteger Novos Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restringir os cookies de terceiros e outros dados de rastreamento">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Mantenha esta caixa selecionada para evitar que várias funcionalidades do navegador sejam utilizadas de forma abusiva para monitorizá-lo ao navegar na Web. As funcionalidades modificadas incluem URLs blob, canais de transmissão, a cache do navegador, cookies, favicons, cabeçalhos de Autorização HTTP, pré-ligações de hiperligação, Armazenamento local, Fonte de multimédia, pedidos de OCSP, SharedWorkers, e pedidos de sessão TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Alterar os detalhes que o diferencia dos outros utilizadores do Navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Mantenha esta caixa marcada para ocultar coisas de sites da Web que poderão ser únicos sobre si, incluindo o desempenho do seu computador, a disposição do teclado, a localização, a localização dos plug-ins instalados, a lista de plug-ins instalados, o estado da rede, a orientação do ecrã, o tamanho do ecrã, níveis de zoom específicos do site, tipos de ficheiro suportados, cores do sistema, e recursos de WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nível de Segurança">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "O 'Cursor de Segurança' deixa-o desativar algumas funcionalidades do navegador que pode tornar o mesmo mais vulnerável a tentativas de pirataria.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Padrão">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Todas as funcionalidades do Tor Browser e do site da Web estão ativadas.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Mais Segura">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Desativa as funcionalidades do site da Web que muitas vezes são perigosos, fazendo com que alguns sites percam a funcionalidade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Na configuração 'mais segura':">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "A Mais Segura">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Só permite funcionalidades do site da Web necessárias para os sites estáticos e serviços básicos. Estas alterações afetam as imagens, multimédia e scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Na configuração 'a mais segura':">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Saber mais">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript está desativado por predefinição em todos os sites não HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript está desativado por predefinição em todos os sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Alguns tipos de letra e símbolos de matemática estão desativados.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Alguns tipos de letra, símbolos de matemática, e imagens estão desativados.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Áudio e vídeo (multimédia em HTML5) são clicados para jogar.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este site">
diff --git a/pt_BR/torbutton.dtd b/pt_BR/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..2798ee08f
--- /dev/null
+++ b/pt_BR/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nova Identidade">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "Eu">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Novo Circuito Tor para este Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Configurações de Segurança...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Configurações da Rede Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Procurar Atualizações do Navegador Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Proteções de Cookies...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Clique para iniciar o Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Configurações de Segurança do Navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Restaurar Padrões">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "As configurações personalizadas do seu navegador ficaram fora do comum. Por razões de segurança e de privacidade, recomendamos que você escolha um dos níveis padrões de segurança. ">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gerenciar Proteções de Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protegido">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Hospedeiro">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nome">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Caminho">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Proteger Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Remover Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Desproteger Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Remover Todos Exceto os Protegidos">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Proteger Novos Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Não Proteger Novos Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restringir os cookies de terceiros e outros dados de rastreamento">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Deixe esta opção sempre marcada para impedir que funcionalidades de navegação sejam usadas para rastreá-la(o) durante a sua navegação. Funcionalidades alteradas incluem janelas pop-up, canais de transmissão, o cache de memória, cookies, favicons, ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Alterar os detalhes que distinguem você de outros usuários do Navegador Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Manter esta opção ativa para ocultar de websites as suas informações que podem ser individuais: performance do computador, modelo de teclado, local, a localização e a lista dos plugins instalados, o status da sua conexão, a orientação de tela, o tamanho da tela, os níveis de zoom de certos sites, os tipos de arquivos que possuem suporte, o sistema de cores, e os recursos WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nível de Segurança">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider possibilita que você desabilite certas funcionalidades de navegação que podem torná-la mais vulnerável a tentativas de ataque.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Padrão">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Todos os recursos do Navegador Tor e do website estão ativos.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Mais seguro">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Desativar recursos geralmente inseguros de websites, o que pode fazer com que alguns sites percam a funcionalidade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "No nível mais seguro:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Mais seguro">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Apenas permitir os recursos dos websites necessários para sites estáticos e serviços básicos. Essas mudanças afetam imagens, mídias e scripts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "No nível mais seguro:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Aprenda mais">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript está desativado em todos os sites sem HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript está desativado por padrão em todos os sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Algumas fontes e símbolos matemáticos estão desativados.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Algumas fontes, ícones, símbolos matemáticas e imagens estão desativadas.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Clicar para tocar ou ver áudio ou vídeo (mídia HTML5).">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuito Tor para este site">
diff --git a/ro/torbutton.dtd b/ro/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..6fc79dfcc
--- /dev/null
+++ b/ro/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Identitate nouă">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "l">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Circuit Tor nou pentru acest site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Setări de securitate">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Configurări rețeaua Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Verifică pentru actualizări navigator Tor...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "A">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Protecție cookie...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Apasă pentru pornirea Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Setări de securitate pentru navigatorul Tor">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Revino la setările inițiale">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Preferințele tale de browser personalizate au avut ca rezultat setări de securitate neobișnuite. Din motive de securitate și confidențialitate, vă recomandăm să alegeți una dintre nivelurile de securitate implicite.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Gestionează Protecţii Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Protejat">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Gazda">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Nume">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Cale">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Protejeaza Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Indeparteaza Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Deprotejează Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Indeparteaza tot, mai putin protejat">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Protejeaza Cookie-urile noi">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Nu proteja Cookie-urile noi">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Restrict third party cookies and other tracking data">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Menține bifarea acestei căsuțe pentru a preveni ca anumite caracteristici ale browser-ului să fie folosite abuziv, pentru a te urmări în timp ce navighezi pe web. Caracteristici modificate incluc URL-uri blob, canale de transmisie, cache-ul browser-ului, cookies, favicons, header HTTP Auth, link preconnects, localStorage, URL-uri mediaSource, solicitări OCSP, SharedWorkers și tichete de sesiuni TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Change details that distinguish you from other Tor Browser users">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Păstrează bifat pentru a ascunde de site-urile web lucrurile care pot fi unice despre tine, incluzând performanțele computerului, tipul de tastatură, limba, locul unde sunt instalate plugin-uri, lista plugin-urilor instalate, orientarea ecranului, dimensiunea ecranului, nivel de mărire a paginii, tipuri suportate de fișiere, culori de sistem și capabilități WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Nivel securitate">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Opțiunea Security Slider îți permite să dezactivezi anumite caracteristici ale browser-ului care îți fac browser-ul mai vulnerabil în fața unor tentative de hacking.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Toate facilitățile site-ului web și ale Tor Browser sunt active.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Mai sigur">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Dezactivează facilități ale site-ului web care sunt deseori periculoase, provocând uneori pierderea funcționalității">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "La setarea mai sigură:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Cel mai sigur">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Permite doar facilitățile necesare pentru site-uri simple și servicii de bază. Aceste modificări afectează imagini, media și scripturi.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "La setarea cea mai sigură:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Află mai mult">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript e dezactivat în site-uri non-HTTPS">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript e dezactivat implicit în toate site-urile.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Unele fonturi și simboluri matematice sunt dezactivate.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Unele fonturi, pictograme, simboluri matematice și imagini sunt dezactivate.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Audio și video (multimedia tip HTML5) sunt click-pentru-rulare.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Circuit Tor pentru acest site">
diff --git a/ru/torbutton.dtd b/ru/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..50063ce11
--- /dev/null
+++ b/ru/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Новая личность">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "Я">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Новая цепочка Tor для этого cайта">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Настройки безопасности...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Настройки сети Tor">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Проверить на наличие обновлений Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Защита куки-файла">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Нажмите, чтобы инициализировать Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Настройки безопасности Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Восстановить значения по умолчанию">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Ваши настройки браузера, привели к необычным параметрам безопасности. По соображениям безопасности и конфиденциальности, мы рекомендуем вам выбрать один из уровней безопасности по умолчанию.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Управление защитой куки-файлов">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Защищено">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Ведущий узел">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Имя">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Путь">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Защищать куки-файлы">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Удалить куки-файлы">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Снять защиту куки-файлов">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Удалить все, кроме защищённых">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Защищать новые куки-файлы">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Не защищать новые куки-файлы">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Блокировать сторонние куки-файлы и другие данные слежения">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Оставьте флажок напротив этой функции отмеченным, чтобы защитить многие функции обозревателя от элементов отслеживания ваших действий во время серфинга в сети. Модифицированные компоненты включают в себя ссылки на блобы, транслируемые каналы, кэш браузера, файлы куки, значки, заголовки аутентификации HTTP, ссылки предпросмотра, локальное хранилище, ссылки на медиаконтент, запросы OCSP, SharedWorkers и объявления сессии TLS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Изменить сведения, отличающие вас от других пользователей Tor Browser">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Оставьте флажок напротив этой функции отмеченным, чтобы скрыть от веб-узлов вещи , которые могут быть уникальными для вас, включая производительность компьютера, раскладку клавиатуры, язык, расположение и список установленных плагинов, состояние сети, ориентацию и размер экрана , значения масштабирования для конкретных узлов, поддерживаемые типы файлов, системные цвета и возможности WebGL.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Уровень безопасности">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Ползунок безопасности позволяет вам запретить некоторые особенности обозревателя, которые могут сделать ваш браузер более уязвимым к попыткам взлома.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Стандартные">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Все функции Tor Browser и веб-сайтов включены.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Более безопасные">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Отключены функции веб-сайтов, которые часто бывают опасны, что может привести к потере функциональности некоторыми сайтами.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "При более безопасных настройках:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Наиболее безопасные">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Разрешены только функции веб-сайтов, требующиеся для статических сайтов и основных сервисов. Эти изменения влияют на изображения, медиа и скрипты.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "При самых безопасных настройках:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Подробнее">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only " JavaScript отключён на всех не HTTPS сайтах. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript отключен по умолчанию на всех сайтах.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Некоторые шрифты и математические символы отключены.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Некоторые шрифты, значки, математические символы и изображения отключены.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Аудио и видео (HTML5 медиа) проигрываются только после клика.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Цепочка Tor для этого сайта">
diff --git a/sv/torbutton.dtd b/sv/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..aac0ea81d
--- /dev/null
+++ b/sv/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets för den här webbplatsen">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Säkerhetsinställningar...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor-nätverksinställningar...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Sök efter uppdateringar för Tor webbläsare...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Skydd mot Cookies...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "S">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klicka för att initialisera Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor-webbläsares säkerhetsinställningar">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Återställ standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Dina anpassade webbläsarinställningar har resulterat i ovanliga säkerhetsinställningar. Av säkerhets- och integritetsskäl rekommenderar vi att du använder en av de fördefinierade säkerhetsnivåerna.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Hantera Cookies skydd">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Skyddad">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Värd">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Namn">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Sökväg">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Skydda Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Ta bort Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Oskydda Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Ta bort alla icke-skyddade">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Skydda nya Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Skydda inte nya Cookies">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Begränsa tredjeparts-cookies och annan tracking data">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Behåll det här alternativet valt för att förhindra olika webbläsarfunktioner från att missbrukas för att spåra dig när du surfar på nätet. Ändrade funktioner inkluderar blob-URLer, broadcastkanaler, webbläsar-cache, cookies, favicons, HTTP-Auth-huvuden, länk-föranslutningar, localStorage, mediaSource URLer, OCSP-förfrågningar, SharedWorkers och TLS-sessionstickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Ändra detailjer som utmärker dig ifrån andra Tor Browser användare">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Låt den här kryssrutan vara ikryssad för att dölja saker från webbplatser som kan vara unika för just dig, såsom datorprestanda, tangentbordslayout, språkinställningar, plats för installerade plugin, lista över installerade plugin, nätverksstatus, skärmorientering, skärmstorlek, platsspecifika zoomnivåer, filtypsstöd, systemfärger, och WebGL-stöd.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Säkerhetsnivå">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Säkerhetsreglaget låter dig stänga av vissa webbläsarfunktioner som kan göra din webbläsare mer sårbar mot intrångsförsök.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Alla funktioner för Tor Browser och webbplatsfunktioner är aktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Säkrare">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Inaktiverar webbplatsfunktioner som ofta är farliga, vilket gör att vissa webbplatser förlorar funktionalitet.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "I den säkrare inställningen:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Säkrast">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Tillåt endast webbplatsfunktioner som krävs för statiska webbplatser och grundläggande tjänster. Dessa förändringar påverkar bilder, media och skript.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "I den säkraste inställningen:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Läs mer">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript är inaktiverat på webbplatser utan HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript är inaktiverat som standard på alla webbplatser.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Vissa typsnitt och matte symboler är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Vissa typsnitt, ikoner, matte symboler och bilder är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Ljud och video (HTML5-media) är klicka-för-att-spel.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets för den här webbplatsen">
diff --git a/tr/torbutton.dtd b/tr/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..a696ebe40
--- /dev/null
+++ b/tr/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Yeni Kimlik">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Bu site için Tor devresini yenile">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Güvenlik Ayarları...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Ağ Ayarları...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor Browser Güncelleme Denetimi...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Çerez Koruması...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "Torbutton uygulamasını başlatmak için tıklayın">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor Browser Güvenlik Ayarları">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Varsayılanlara Sıfırla">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Özel tarayıcı tercihleriniz alışılmadık güvenlik ayarları ile sonuçlandı. Güvenlik ve gizlilik nedenleri ile, aşağıdaki varsayılan güvenlik seviyelerinden birini seçmenizi öneriyoruz.">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Çerez Koruması Yönetimi">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Korunmuş">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Sunucu">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Ad">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Yol">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Çerezi Koru">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Çerezi Sil">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Çerez Korumasını Kaldır">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Korunanlar Dışında Tümünü Sil">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Yeni Çerezleri Koru">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Yeni Çerezleri Koruma">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "3. taraf çerez ve diğer iz sürücü bilgiler engellensin">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Bu seçeneği işaretleyerek, çeşitli web tarayıcıların, web sitelerinde yaptığınız işlemleri izlemesini engelleyebilirsiniz. Değiştirilen özellikler içinde blob İnternet adresleri, yayın kanalları, web tarayıcı ön belleği, çerezler, favicon dosyaları, HTTP Auth başlık bilgileri, ön bağlantı bilgileri, localStorage, mediaSource adresleri, OCSP istekleri, SharedWorkers ve TLS oturumu bulunur.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Diğer Tor Browser kullanıcılarından sizi ayıran ayrıntılar değiştirilsin">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Bilgisayarınızın başarımı, tuş takımı düzeni, yerel dil ayarları, yüklenmiş eklentilerin konumu, yüklenmiş eklentilerin listesi, ağınızın durumu, ekran yönlendirmesi, ekran boyutu, siteye bağlı özel yakınlaştırma seviyeleri, desteklenen dosya türleri, sistem renkleri ve WebGL yetenekleri gibi size özel olan ve kimliğinizin belirlenmesinde kullanılabilecek bilgileri gizlemek için bu kutuyu işaretlenmiş olarak tutun.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Güvenlik Düzeyi">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Güvenlik ayarı ile belirli web tarayıcı özeliklerini kapatabilirsiniz. Ancak bu durumda web tarayıcınız saldırılara karşı daha korumasız olur.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standart">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Tüm Tor Browser ve web sitesi özellikleri kullanılabilir.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Daha güvenli">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Sıklıkla tehlikeli olan web sitesi özellikleri devre dışı bırakılır ve bazı sitelerin işlevlerinde kayıplar olabilir. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Daha güvenli ayarlarda:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "En güvenli">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Yalnız durağan siteler ve temel hizmetler için gerekli web sitesi özelliklerine izin verilir. Bu değişiklikler görselleri, ortamları ve betikleri etkiler.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "En güvenli ayarlarda:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Ayrıntılı bilgi">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript, HTTPS kullanmayan sitelerde devre dışı bırakılır.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript varsayılan olarak tüm sitelerde devre dışı bırakılır.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Bazı yazı türleri ve matematik simgeleri devre dışı bırakılır.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Bazı yazı türleri, simgeler, matematik simgeleri ve görseller devre dışı bırakılır.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Ses ve görüntüler (HTML5 ortamı) tıklayarak çalıştırılabilir.">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Bu site için Tor devresi">
diff --git a/zh_CN/torbutton.dtd b/zh_CN/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..a43d99154
--- /dev/null
+++ b/zh_CN/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "新身份">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "为此站点使用新 Tor 线路">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "安全设置…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor 网络设置…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Tor Browser 检查更新…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie 保护…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "点此初始化 Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor 浏览器安全设置">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "恢复默认设置">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "您自定义的浏览器设置导致了不安全的安全设置。出于安全和隐私考虑,我们建议您选择一个默认的安全级别。">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "管理受保护的 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "受保护">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "主机">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "名称">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "路径">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "保护 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "移除 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "停止保护 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "全部移除仅保留受保护的 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "保护新的 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "不保护新的 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "限制第三方 cookie 和其他数据跟踪程序">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "该选项用于防止滥用浏览器功能跟踪用户。修改的功能包括:blob 网址,广播通道,浏览器缓存,cookie,收藏夹图标,HTTP 验证标头,预连接,localStorage,mediaSource 网址,OCSP 请求,SharedWorker 和 TLS 会话票证。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "修改 Tor 浏览器中可区分你与其他 Tor 用户的细节信息">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "勾选此选项以避免网站获取您的浏览器指纹信息,包括您的计算机性能、键盘布局、系统语言、安装插件的位置、已安装插件列表、您的网络状态、屏幕方向、屏幕尺寸、特定网站缩放级别、支持的文件类型、系统颜色、WebGL 功能。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "安全等级">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "安全滑块可禁用某些浏览器功能,避免因这些功能导致的漏洞而受到攻击。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "标准安全性">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "将启用所有Tor浏览器与网站功能。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "中等安全性">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "禁用网站功能通常是危险的,这会导致一些站不能正常运作。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "在中等安全性设置下:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "最高安全性">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "只允许网站请求静态网页与基本服务。这将会影响图片,媒体与脚本。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "在最高安全性设置下:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "更多详情">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "在非HTTPS网站,JavaScripts被禁用。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "在所有网站上默认禁用JavaScript。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "一些字体与数学符号被禁用。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "一些字体,图标,数学符号与图片被禁用。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "点击播放音频或视频(HTML5 媒体)。">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "为此站点使用的 Tor 线路">
diff --git a/zh_TW/torbutton.dtd b/zh_TW/torbutton.dtd
new file mode 100644
index 000000000..64cc96e3b
--- /dev/null
+++ b/zh_TW/torbutton.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "新識別身分">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "建立新的洋蔥路由迴路來連接上此網站">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "安全設定中...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "洋蔥路由網路設定">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "檢查洋蔥路由瀏覽器更新....">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie 保護">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
+<!ENTITY torbutton.button.tooltip "按一下以初始化 Torbutton">
+<!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "洋蔥路由瀏覽器之安全性設定">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "恢復到預設值">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "您的瀏覽器個人化設定可能會造成安全性的疑慮。基於個人網路安全與隱私的考量,建議您選用預設的安全性層級選項。">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "管理 Cookie 的保護">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "受保護">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "主機">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "名稱">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "路徑">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "保護 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "移除 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "取消保護 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "全部刪除,但受保護">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "保護新的 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "不保護新的 Cookie">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "限制第三方 cookie 和其他追蹤資料">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "保持啟用此項目以避免當您在瀏覽網頁時,瀏覽器的某些功能被網站設計者利用來追蹤您的真實身份。例如:blob URLs、廣播頻道、瀏覽器暫存資料、cookies、favicons、HTTP認證標頭、link preconnects、localStorage、vmediaSource URLs、OCSP requests、SharedWorkers、TLS session tickets等。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "變更可以區別您與其他洋蔥路由瀏覽器使用者的詳細資訊">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "勾選啟動此功能可以避免下面這些資訊被所造訪的網站取得,這些資訊都可以被用來識別您的真實身份:電腦系統效能、鍵盤佈局、語系設定、外掛元件的安裝位置、已安裝之外掛元件、網路狀態、螢幕的大小與解析度、支援的檔案格式、系統色彩設定、WebGL 之繪圖運算能力。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "安全等級">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "此安全性調整滑棒會關閉某些瀏覽器的功能,導致您的瀏覽器更容易遭受駭客攻擊。">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "標準">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "所有瀏覽器與網站的功能都啟用">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "較安全">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "停用某些功能,因為其有危險,會造成部份網站失能">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "在較安全設定:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "最安全">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "只同意靜態網站和基本服務的網站功能.這些變動會影響圖片,媒體和腳本.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "在最安全設定:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "繼續閱讀">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "所有非HTTPS網站會預設停用JavaScript ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "所有網站會預設停用JavaScript ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "有些字形與數學符號被停用">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "有些字型,圖標,數學符號與圖片被停用">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "聲音和影片 (HTML5 媒體) 要點擊播放">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "本網站的 Tor 迴路">More information about the tor-commits mailing list