[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 1 20:20:34 UTC 2018


commit ecfab7614490f30bc252e3750aadff6b9494d22b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 1 20:20:31 2018 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 sv/sv.po | 24 ++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 24 insertions(+)

diff --git a/sv/sv.po b/sv/sv.po
index b33d863bb..1b0d391b4 100644
--- a/sv/sv.po
+++ b/sv/sv.po
@@ -1632,6 +1632,10 @@ msgid ""
 "Issues</link> page to see if the problem you are experiencing is already "
 "listed there."
 msgstr ""
+"Tor Browser är under konstant utveckling, och vissa problem är kända men "
+"ännu inte fastställda. Kontrollera sidan med <link xref=\"known-"
+"issues\">kända problem</link> för att se om problemet du upplever är redan "
+"listat där."
 
 #: uninstalling.page:6
 msgid "How to remove Tor Browser from your system"
@@ -1647,6 +1651,9 @@ msgid ""
 " computer. Uninstalling Tor Browser will not affect your system’s software "
 "or settings."
 msgstr ""
+"Tor Browser påverkar inte någon av befintlig programvara eller inställningar"
+" på din dator. Avinstallation av Tor Browser påverkar inte ditt systems "
+"program eller inställningar."
 
 #: uninstalling.page:18
 msgid "Removing Tor Browser from your system is simple:"
@@ -1659,6 +1666,10 @@ msgid ""
 "default location, however the folder will be named \"tor-browser_en-US\" if "
 "you are running the English Tor Browser."
 msgstr ""
+"Leta reda på din Tor Browser-mapp. Standardplatsen i Windows är skrivbordet;"
+" På Mac OS X är det mappen Program. På Linux finns ingen standardplats, men "
+"mappen kommer att benämnas \"tor-browser_en-US\" om du kör den engelska Tor "
+"Browser."
 
 #: uninstalling.page:32
 msgid "Delete the Tor Browser folder."
@@ -1689,6 +1700,9 @@ msgid ""
 "outdated version of the software, you may be vulnerable to serious security "
 "flaws that compromise your privacy and anonymity."
 msgstr ""
+"Tor Browser måste hållas uppdaterad hela tiden. Om du fortsätter att använda"
+" en föråldrad version av programvaran, kan du vara utsatt för allvarliga "
+"säkerhetsbrister som äventyrar din integritet och anonymitet."
 
 #: updating.page:18
 msgid ""
@@ -1697,6 +1711,10 @@ msgid ""
 "may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update "
 "either automatically or manually."
 msgstr ""
+"Tor Browser uppmanar dig att uppdatera programvaran när en ny version har "
+"släppts: Torbutton-ikonen kommer att visa en gul triangel och du kan se en "
+"skriftlig uppdateringsindikator när Tor Browser öppnas. Du kan uppdatera "
+"antingen automatiskt eller manuellt."
 
 #: updating.page:26
 msgid "Updating Tor Browser automatically"
@@ -1720,6 +1738,9 @@ msgid ""
 "When you are prompted to update Tor Browser, click on the Torbutton icon, "
 "then select “Check for Tor Browser Update”."
 msgstr ""
+"När du uppmanas att uppdatera Tor Browser, klicka på Torbutton-ikonen och "
+"välj sedan \"När du uppmanas att uppdatera Tor Browser, klicka på Torbutton-"
+"ikonen och välj sedan \"Kontrollera efter uppdatering av Tor Browser\"."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -1781,6 +1802,9 @@ msgid ""
 "(see the <link xref=\"uninstalling\">Uninstalling</link> section for more "
 "information)."
 msgstr ""
+"Ta bort Tor Browser från ditt system genom att radera mappen som innehåller "
+"den (se avsnittet <link xref=\"uninstalling\">Avinstallera</link> för mer "
+"information)."
 
 #: updating.page:74
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list