[tor-commits] [translation/tor-browser-manual_completed] Update translations for tor-browser-manual_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 30 07:18:34 UTC 2017


commit 830e41164482218d4c63aa5c89521940fefb10c2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 30 07:18:32 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual_completed
---
 nb/nb.po | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nb/nb.po b/nb/nb.po
index 359962b..f13997d 100644
--- a/nb/nb.po
+++ b/nb/nb.po
@@ -1698,8 +1698,8 @@ msgid ""
 "outdated version of the software, you may be vulnerable to serious security "
 "flaws that compromise your privacy and anonymity."
 msgstr ""
-"Tor-nettleseren må alltid holdes oppdatert. Hvis du fortsetter å bruke en "
-"utdatert versjon av programvaren, kan du være sårbar for alvorlige "
+"Tor-nettleseren må alltid holdes oppdatert. Hvis du holder frem med å bruke "
+"en utdatert versjon av programvaren, kan du være sårbar for alvorlige "
 "sikkerhetsfeil, som kan avsløre din identitet og være skadelig for ditt "
 "personvern."
 More information about the tor-commits mailing list