[tor-commits] [translation/torcheck_completed] Update translations for torcheck_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 30 07:15:18 UTC 2017


commit 6b6730d781b9f4c10f4a9169329c41b888362063
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 30 07:15:16 2017 +0000

    Update translations for torcheck_completed
---
 nb/torcheck.po | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/nb/torcheck.po b/nb/torcheck.po
index 1bbb71c..156f71d 100644
--- a/nb/torcheck.po
+++ b/nb/torcheck.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-20 13:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-30 06:59+0000\n"
 "Last-Translator: Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "En sikkerhetsoppdatering er tilgjengelig for Tor-nettleseren."
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Click "
 "here to go to the download page</a>"
-msgstr "<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Klikk her for å gå til nedlastningssiden.</a>"
+msgstr "<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Klikk her for å gå til nedlastningssiden</a>"
 
 msgid "Sorry. You are not using Tor."
 msgstr "Beklager. Du bruker ikke Tor."More information about the tor-commits mailing list