[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 25 14:15:22 UTC 2017


commit 88f947e94dd031517a908c5c87fb5abfb1617d36
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 25 14:15:20 2017 +0000

    Update translations for whisperback_completed
---
 nb/nb.po | 60 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 38 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/nb/nb.po b/nb/nb.po
index d111d49..51c6a8c 100644
--- a/nb/nb.po
+++ b/nb/nb.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2016
+# Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2016-2017
 # lateralus, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-16 19:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-02 13:26+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-20 12:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-25 14:04+0000\n"
 "Last-Translator: Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,40 +41,56 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "%s variabelen ble ikke funnet i noen av oppsettsfilene /etc/whisperback/config.py eller ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:148
+#: ../whisperBack/gui.py:110
+msgid "Name of the affected software"
+msgstr "Navnet på programvaren som ble brukt"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:112
+msgid "Exact steps to reproduce the error"
+msgstr "Stegvis instruksjon for å reprodusere problemet"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:114
+msgid "Actual result and description of the error"
+msgstr "Resultat og beskrivelse av feilen"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:116
+msgid "Desired result"
+msgstr "Ønsket resultat"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:152
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Klarte ikke å laste inn et gyldig oppsett."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:214
+#: ../whisperBack/gui.py:218
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "Sender e-post…"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:215
+#: ../whisperBack/gui.py:219
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Sender e-post"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Dette kan kan ta en stund…"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:232
+#: ../whisperBack/gui.py:236
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "E-postadressen later ikke til å være gyldig"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:249
+#: ../whisperBack/gui.py:253
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Kunne ikke sende e-posten: SMTP feil."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:255
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Kunne ikke koble til tjeneren."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:257
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Kunne ikke opprette eller sende e-posten."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:256
+#: ../whisperBack/gui.py:260
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -83,20 +99,20 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nFeilmeldingen kunne ikke sendes, trolig grunnet nettverksproblemer. Prøv å koble til nettverket på nytt og trykk send en gang til.\n\nHvis det ikke virker, vil du bli spurt om å lagre feilmeldingen."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:269
+#: ../whisperBack/gui.py:273
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Meldingen din ble sendt."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:276
+#: ../whisperBack/gui.py:280
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "En feil oppstod under kryptering."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:296
+#: ../whisperBack/gui.py:300
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Kunne ikke lagre %s."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:319
+#: ../whisperBack/gui.py:323
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -106,27 +122,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Feilmeldingen kunne ikke sendes, trolig grunnet nettverksproblemer.\n\nSom en løsning på problemet kan du lagre feilmeldingen på en USB-enhet og prøve å sende den til oss på %s med en e-postkonto på et annet system. Vær klar over at feilmeldingen ikke vil være anonym når du gjør dette, hvis du ikke tar ytterligere grep selv (f.eks ved å bruke Tor med en midlertidig e-postkonto).\n\nØnsker du å lagre feilmeldingen i en lokal fil?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:379 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:383 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:380 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:384 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Send tilbakemelding i en kryptert e-post."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:383
+#: ../whisperBack/gui.py:387
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Opphavsrett © 2009-2012 Tails-utviklerne (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:384
+#: ../whisperBack/gui.py:388
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Tails-utviklere <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:385
+#: ../whisperBack/gui.py:389
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Oversettere"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:412
+#: ../whisperBack/gui.py:417
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Dette ser ikke ut til å være en gydlig URL eller OpenPGP-nøkkel."
 More information about the tor-commits mailing list