[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 25 14:15:19 UTC 2017


commit cf4c8a27cc505f325a612b3e808b9ce73c18aad8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 25 14:15:15 2017 +0000

    Update translations for whisperback
---
 nb/nb.po | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/nb/nb.po b/nb/nb.po
index d894a8a..51c6a8c 100644
--- a/nb/nb.po
+++ b/nb/nb.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2016
+# Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>, 2016-2017
 # lateralus, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2017-03-20 12:09+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-21 08:24+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-25 14:04+0000\n"
+"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -43,19 +43,19 @@ msgstr "%s variabelen ble ikke funnet i noen av oppsettsfilene /etc/whisperback/
 
 #: ../whisperBack/gui.py:110
 msgid "Name of the affected software"
-msgstr ""
+msgstr "Navnet på programvaren som ble brukt"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:112
 msgid "Exact steps to reproduce the error"
-msgstr ""
+msgstr "Stegvis instruksjon for å reprodusere problemet"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:114
 msgid "Actual result and description of the error"
-msgstr ""
+msgstr "Resultat og beskrivelse av feilen"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:116
 msgid "Desired result"
-msgstr ""
+msgstr "Ønsket resultat"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:152
 msgid "Unable to load a valid configuration."More information about the tor-commits mailing list