[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 23 11:45:24 UTC 2017


commit a06d5991dda136774bcf0b582ec7e838a1e7382c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 23 11:45:22 2017 +0000

    Update translations for whisperback_completed
---
 lv/lv.po | 64 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 40 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/lv/lv.po b/lv/lv.po
index aadb707..99ef6d4 100644
--- a/lv/lv.po
+++ b/lv/lv.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Ojārs Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012
-# Ojārs Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013
+# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012,2017
+# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-16 19:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-21 16:28+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-20 12:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-23 11:31+0000\n"
+"Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -41,40 +41,56 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "Mainīgais %s netika atrasts nevienā no konfigurācijas datnēm /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:148
+#: ../whisperBack/gui.py:110
+msgid "Name of the affected software"
+msgstr "Ietekmētās programmatūras nosaukums"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:112
+msgid "Exact steps to reproduce the error"
+msgstr "Darbības, lai atkārtotu kļūdu. "
+
+#: ../whisperBack/gui.py:114
+msgid "Actual result and description of the error"
+msgstr "Kļūdas apraksts un faktiskais rezultāts"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:116
+msgid "Desired result"
+msgstr "Vēlamais rezultāts"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:152
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Nespēj ielādēt derīgu konfigurāciju."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:214
+#: ../whisperBack/gui.py:218
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "Sūta e-pastu..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:215
+#: ../whisperBack/gui.py:219
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Sūta e-pastu"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Tas varētu aizņemt kādu brītiņu..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:232
+#: ../whisperBack/gui.py:236
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "Šķiet, ka saziņas e-pasta adrese nav derīga."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:249
+#: ../whisperBack/gui.py:253
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Nespēj nosūtīt e-pastu: SMTP kļūda."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:255
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Nespēj izveidot savienojumu ar serveri."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:257
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Nespēj izveidot vai nosūtīt e-pastu."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:256
+#: ../whisperBack/gui.py:260
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -83,20 +99,20 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nKļūdu ziņojumu nebija iespējams nosūtīt, ticami, ar tīklu saistītu kļūmju dēļ. Lūdzu, mēģiniet atkārtoti pievienoties tīklam un nospiediet SŪTĪT vēlreiz.\n\nJa tas nelīdzēs, tiks piedāvāts saglabāt kļūdu ziņojumu."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:269
+#: ../whisperBack/gui.py:273
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Jūsu vēstījums ir nosūtīts."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:276
+#: ../whisperBack/gui.py:280
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "Šifrēšanas laikā notika kļūda."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:296
+#: ../whisperBack/gui.py:300
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Nespēj saglabāt %s."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:319
+#: ../whisperBack/gui.py:323
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -106,27 +122,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Kļūdu ziņojumu nebija iespējams nosūtīt, ticami, ar tīklu saistītu kļūmju dēļ.\n\nAizstājējrisinājums ir saglabāt kļūdu ziņojumu datnē vai zibatmiņā jeb USB diskā, tad mēģināt nosūtīt ziņojumu mums uz %s no sava e-pasta, bet izmantojot citu sistēmu. Ievērojiet, ka tā darot kļūdu ziņojums nebūs anonīms, ja vien pats neveiksit atbilstīgus pasākumus (piem., lietot Tor ar citādi nelietojamu e-pastu).\n\nVai vēlaties saglabāt kļūdu ziņojumu datnē?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:379 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:383 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:380 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:384 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Sūtīt atsauksmes šifrētā e-pastā."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:383
+#: ../whisperBack/gui.py:387
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Autortiesības © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:384
+#: ../whisperBack/gui.py:388
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Tails izstrādātāji <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:385
+#: ../whisperBack/gui.py:389
 msgid "translator-credits"
 msgstr "tulkotāji"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:412
+#: ../whisperBack/gui.py:417
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Šis nešķiet esam derīgs URL vai OpenPGP atslēga."
 More information about the tor-commits mailing list