[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 21 09:45:21 UTC 2017


commit 75895aa6133d7caf2dcb8f3ce7de79fb247e0eb8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 21 09:45:19 2017 +0000

    Update translations for whisperback_completed
---
 lt/lt.po | 58 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 37 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/lt/lt.po b/lt/lt.po
index 43967a1..0f94039 100644
--- a/lt/lt.po
+++ b/lt/lt.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-16 19:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-15 19:21+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-20 12:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-21 09:21+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -43,40 +43,56 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "Nei viename iš konfigūracijos failų /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py nebuvo rastas kintamasis %s."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:148
+#: ../whisperBack/gui.py:110
+msgid "Name of the affected software"
+msgstr "Paveiktos programinės įrangos pavadinimas"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:112
+msgid "Exact steps to reproduce the error"
+msgstr "Tikslūs žingsniai, kaip galima pakartoti klaidą"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:114
+msgid "Actual result and description of the error"
+msgstr "Faktinis rezultatas ir klaidos aprašas"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:116
+msgid "Desired result"
+msgstr "Pageidaujamas rezultatas"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:152
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Nepavyko įkelti teisingos konfigūracijos."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:214
+#: ../whisperBack/gui.py:218
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "Paštas siunčiamas..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:215
+#: ../whisperBack/gui.py:219
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Paštas siunčiamas"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Tai gali užtrukti..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:232
+#: ../whisperBack/gui.py:236
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "Neatrodo, kad kontakto el. paštas yra tinkamas."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:249
+#: ../whisperBack/gui.py:253
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Neįmanoma išsiūsti pašto: SMTP klaida."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:255
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Neįmanoma prisijungti prie serverio."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:257
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Neįmanoma sukurti ar išsiūsti pašto."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:256
+#: ../whisperBack/gui.py:260
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -85,20 +101,20 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nTikriausiai, dėl tinklo problemų, nepavyko išsiųsti klaidos pranešimo. Prašome pabandyti iš naujo prisijungti prie tinklo ir spustelėti siųsti dar kartą.\n\nJeigu tai nesuveikia, jums bus pasiūlyta įrašyti klaidos pranešimą."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:269
+#: ../whisperBack/gui.py:273
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Jūsų laiškas išsiūstas."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:276
+#: ../whisperBack/gui.py:280
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "Šifravimo metu, įvyko klaida"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:296
+#: ../whisperBack/gui.py:300
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Neįmanoma įrašyti %s."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:319
+#: ../whisperBack/gui.py:323
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -108,27 +124,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Tikriausiai, dėl tinklo problemų, nepavyko išsiųsti klaidos pranešimo.\n\nNorėdami apeiti problemą, galite įrašyti klaidos pranešimą kaip failą į savo USB diską ir, naudojantis savo el. pašto paskyra kitoje sistemoje, pabandyti išsiųsti pranešimą mums, adresu %s. Turėkite omenyje, kad taip darant, jūsų klaidos pranešimas nebus anoniminis, nebent patys atliksite tolimesnius žingsnius (pvz., naudosite Tor su vienkartine el. pašto paskyra).\n\nAr norite įrašyti klaidos pranešimą į failą?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:379 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:383 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:380 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:384 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Siųskite atsiliepimus užšifruotu paštu."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:383
+#: ../whisperBack/gui.py:387
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Autorių teisės © 2009-2012 Tails kūrėjai (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:384
+#: ../whisperBack/gui.py:388
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Tails kūrėjai <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:385
+#: ../whisperBack/gui.py:389
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Moo"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:412
+#: ../whisperBack/gui.py:417
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Tai nepanašu į teisingą URL ar OpenPGP raktą."
 More information about the tor-commits mailing list