[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 20 16:16:19 UTC 2017


commit a4259bb52bec2315656731c007146268d1eb4cf3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 20 16:16:17 2017 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 sv.po | 54 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 35 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 37f22b3..0fe3142 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -8,20 +8,22 @@
 # Emil Johansson <emil.a.johansson at gmail.com>, 2015
 # Filip Nyquist <fillerix at fillerix.se>, 2015
 # Gabor Sebastiani, 2014
+# Henrik Mattsson-Mårn <h at reglage.net>, 2017
 # falk3n <johan.falkenstrom at gmail.com>, 2014
+# Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>, 2017
 # pilino1234 <mhilgendrf at aol.com>, 2016
 # Michael Cavén, 2014
 # ph AA, 2015
-# phst <transifex at sturman.se>, 2015
-# leveebreaks, 2014
+# phst, 2015
+# Isis, 2014
 # WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013-2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-02 16:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-06 12:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-20 16:09+0000\n"
+"Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -107,6 +109,20 @@ msgstr "Starta om"
 msgid "Power Off"
 msgstr "Stäng av"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:59
+msgid "Warning: Tails 3.0 won't work on this computer!"
+msgstr "Varning: Tails 3.0 kommer inte att fungera på denna dator!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:60
+msgid "Tails 3.0 will require a 64-bit processor."
+msgstr "Tails 3.0 kommer kräva en 64-bitars processor."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:59
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:83
+msgid "Learn more"
+msgstr "Mer information"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 msgid "Tails"
@@ -164,11 +180,15 @@ msgstr "Klockan måste gå rätt för att Tor ska fungera bra, speciellt för Hi
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
 msgstr "Misslyckades med att synkronisera klockan!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:57
+msgid "Warning: I2P will be removed in Tails 2.12"
+msgstr "Varning: I2P kommer att tas bort i Tails 2.12"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
 msgstr "Det finns kända säkerhetsproblem i den här Tails versionen:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 msgid "Known security issues"
 msgstr "Kända säkerhetsproblem"
 
@@ -218,21 +238,21 @@ msgid ""
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 msgstr "<b>Inte tillräckligt med tillgängligt minne för att leta efter uppdateringar.</b>\n\nKontrollera så att detta system uppfyller kraven för att köra Tails. \nSe file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nStarta om Tails för att söka efter uppdateringar igen.\n\nEller gör en manuell uppdatering.\nSe https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
 msgstr "Varning: Virtuell maskin upptäcktes!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:73
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
 msgstr "Både värdsystemet och virtualiseringsmjukvaran kan se allt du gör i Tails."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:76
 msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 msgstr "Varning: virtuell maskin som inte är fri påträffad!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:78
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
@@ -240,23 +260,19 @@ msgid ""
 "software."
 msgstr "Både värdsystemet och virtualiseringsmjukvaran kan övervaka det du gör i Tails. Bara fri mjukvara kan räknas som pålitlig, för både värdsystemet och virtualiseringsmjukvaran."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
-msgid "Learn more"
-msgstr "Mer information"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 msgid "Tor is not ready"
 msgstr "Tor är inte redo"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 msgstr "Tor är inte redo. Starta Tor Browser ändå?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Starta Tor Browser"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 More information about the tor-commits mailing list