[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd] Update translations for tor-messenger-authdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 18 22:47:35 UTC 2017


commit d9bb5d2dc5e56bc941386f2256fa97f9d4c255ff
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 18 22:47:33 2017 +0000

    Update translations for tor-messenger-authdtd
---
 lt/auth.dtd | 20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/lt/auth.dtd b/lt/auth.dtd
index 5e17c49..99a43d3 100644
--- a/lt/auth.dtd
+++ b/lt/auth.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
 <!ENTITY authDialog.authenticate "Patikrinti">
-<!ENTITY authDialog.cancel "Atšaukti">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Atsisakyti">
 <!ENTITY authDialog.help "Pagalba">
 <!ENTITY authDialog.yes "Taip">
 <!ENTITY authDialog.no "Ne">
@@ -8,14 +8,14 @@
 <!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Jūsų kontrolinis kodas">
 <!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
 <!ENTITY authDialog.manualVerification "Rankinis kontrolinio kodo patvirtinimas">
-<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Question and answer">
-<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Klausimas ir atsakymas">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Bendra paslaptis">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Norėdami patvirtinti kontrolinį kodą, susisiekite su savo bičiuliu per kokį nors patvirtinto tikrumo kanalą, tokį kaip telefonas ar GPG pasirašytas el. paštas. Kiekvienas iš jūsų vienas kitam turėtumėte pasakyti savo kontrolinį kodą. Jeigu viskas sutampa, tuomet žemiau esančiame dialoge turėtumėte nurodyti, jog patvirtinote kontrolinį kodą.">
 <!ENTITY authDialog.choose "Pasirinkti">
-<!ENTITY authDialog.how "How would you like to verify your contact's identity?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.question "Enter question here:">
-<!ENTITY authDialog.answer "Enter secret answer here (case sensitive):">
-<!ENTITY authDialog.secret "įvesti paslaptis čia">
+<!ENTITY authDialog.how "Kaip norėtumėte patvirtinti savo kontakto tapatybę?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Norėdami patvirtinti kontakto tapatybę, pasirinkite klausimą, į kurį atsakymą žinote tik jūs ir jūsų kontaktas. Įveskite šį klausimą ir atsakymą į jį, o tuomet palaukite, kol jūsų kontaktas taip pat įves atsakymą. Jeigu atsakymai nesutaps, tuomet, gali būti, jog kalbatės su apsimetėliu.">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Norėdami patvirtinti kontakto tapatybę, pasirinkite paslaptį, kurią žinote tik jūs ir jūsų kontaktas. Įveskite šią paslaptį, o tuomet palaukite, kol jūsų kontaktas taip pat ją įves. Jeigu paslaptys nesutaps, tuomet, gali būti, jog kalbatės su apsimetėliu.">
+<!ENTITY authDialog.question "Čia įveskite klausimą:">
+<!ENTITY authDialog.answer "Čia įveskite slaptą atsakymą (skiriant raidžių dydį):">
+<!ENTITY authDialog.secret "Čia įveskite paslaptį:">
 <!ENTITY authDialog.waiting "Laukiama kontakto ...">
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list