[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 18 22:46:13 UTC 2017


commit b58b161a0bce28b954769d49b1282aa3cfe82636
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 18 22:46:11 2017 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 lt/network-settings.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/lt/network-settings.dtd b/lt/network-settings.dtd
index 4d65e6f..0da969f 100644
--- a/lt/network-settings.dtd
+++ b/lt/network-settings.dtd
@@ -6,7 +6,7 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "Prieš tai, kaip prisijungsite prie Tor tinklo, jūs turite pateikti informaciją apie šio kompiuterio interneto ryšį.">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Prieš tai, kai prisijungsite prie Tor tinklo, jūs turite pateikti informaciją apie šio kompiuterio interneto ryšį.">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "Taip">
 <!ENTITY torSettings.no "Ne">
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 <!-- Other: -->
 
-<!ENTITY torsettings.startingTor "Waiting for Tor to start…">
+<!ENTITY torsettings.startingTor "Laukiama, kol Tor bus paleistas…">
 <!ENTITY torsettings.restartTor "Pakartotinai paleisti Tor">
 <!ENTITY torsettings.reconfigTor "Konfigūruoti iš naujo">
 
@@ -55,8 +55,8 @@
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "This computer goes through a firewall that only allows connections to certain ports">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Leidžiami prievadai:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mano interneto paslaugų tiekėjas (ISP) blokuoja prisijungimus prie Tor tinklo">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connect with provided bridges">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.note "Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.  If one bridge does not work, try again using a different one.">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Prisijungti, naudojant pateiktus tinklų tiltus">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.note "Kiekvienas tinklų tilto tipas, tam, kad išvengtų cenzūros, naudoja skirtingą metodą.  Jeigu vienas tinklų tiltas neveikia, bandykite dar kartą, naudodami kitą tinklų tiltą.">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.type "Perdavimo tipas:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Enter custom bridges">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Įveskite vieną ar daugiau tinklų tilto retransliavimus (kiekvieną atskiroje eilutėje).">More information about the tor-commits mailing list