[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 18 22:16:43 UTC 2017


commit 93de166dc7e963b2128e7961658141798d00179a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 18 22:16:41 2017 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 lt/torbutton.dtd | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/lt/torbutton.dtd b/lt/torbutton.dtd
index ff109df..ebe82db 100644
--- a/lt/torbutton.dtd
+++ b/lt/torbutton.dtd
@@ -13,7 +13,7 @@
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Spustelėkite, kad aktyvuotumėte Torbutton">
 <!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Tor naršyklės saugumo nustatymai">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restore_defaults "Atstatyti numatytuosius">
-<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Your custom browser preferences have resulted in unusual security settings. For security and privacy reasons, we recommend you choose one of the default security levels.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.custom_warning "Jūsų pasirinktinės naršyklės nuostatos sąlygojo neįprastus saugumo nustatymus. Dėl saugumo ir privatumo priežasčių, rekomenduojame jums pasirinkti vieną iš numatytųjų saugumo lygių.">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Tvarkyti slapukų apsaugas">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Apsaugotas">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Serveris">
@@ -27,12 +27,12 @@
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Neapsaugoti naujų slapukų">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty "Neleisti trečiųjų šalių slapukų ir kitų sekimo duomenų">
 <!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty.accesskey "R">
-<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Keep this box checked to prevent various browser features from being abused to track you as you browse the web. Modified features include blob URLs, broadcast channels, the browser cache, cookies, favicons, HTTP Auth headers, link preconnects, localStorage, mediaSource URLs, OCSP requests, SharedWorkers, and TLS session tickets.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.restrict_thirdparty_tooltip "Palikite šį langelį pažymėtą, kad neleistumėte įvairioms naršyklės ypatybėms būti netinkamai naudojamoms ir tokiu būdu leisti jus sekti, kol naršote saityne. Į pakeistas ypatybes įeina dvejetainio išplėstinio duomenų tipo URL adresai, transliavimo kanalai, naršyklės podėlis, slapukai, svetainių piktogramos, HTTP tapatybės nustatymo antraštės, išankstiniai nuorodų sujungimai, localStorage, mediaSource URL adresai, OCSP užklausos, SharedWorkers ir TLS seansų bilietai.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Pakeisti informaciją, kuri išskiria jus iš kitų Tor Browser naudotojų">
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting.accesskey "F">
-<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Keep this box checked to hide things from websites that could be unique about you, including your battery status, computer performance, keyboard layout, locale, the location of installed plugins, the list of installed plugins, your network status, screen orientation, screen size, site-specific zoom levels, supported file types, system colors, and WebGL capabilities.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting_tooltip "Palikite šį langelį pažymėtą, kad paslėptumėte nuo svetainių informaciją, kuri gali būti apie jus unikali, įskaitant jūsų baterijos būseną, kompiuterio našumą, klaviatūros išdėstymą, lokalę, įdiegtų įskiepių vietą, įdiegtų įskiepių sąrašą, jūsų tinklo būseną, ekrano orientaciją, ekrano dydį, specifinių svetainių mastelio lygius, palaikomus failo tipus, sistemos spalvas ir WebGL galimybes.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Saugumo lygmuo">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "The Security Slider lets you disable certain browser features that may make your browser more vulnerable to hacking attempts.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Saugumo slankiklis leidžia jums išjungti tam tikras naršyklės ypatybes, kurios gali padaryti jūsų naršyklę labiau pažeidžiamą bandymams įsibrauti.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Žemas (numatytasis)">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Tai suteikia didžiausią naudojimosi patogumą.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Šiame saugumo lygmenyje, visos naršyklės ypatybės yra įjungtos.">
@@ -46,7 +46,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Kai kuriose svetainėse scenarijai gali būti vykdomi lėčiau.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Kai kurie matematinių lygčių atvaizdavimo mechanizmai išjungti.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML yra išjungtas.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_medium "Medium">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_medium "Vidutinis">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Svetainėse, kuriose JavaScript yra įjungtas, našumo optimizavimai yra išjungti.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Kai kurios šriftų atvaizdavimo ypatybės yra išjungtos.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Graphite šriftų atvaizdavimo mechanizmas yra išjungtas.">More information about the tor-commits mailing list