[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 18 16:46:46 UTC 2017


commit fd9716bd9721539e87076c933fa8a6b1cba62cf1
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 18 16:46:44 2017 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 lt.po | 249 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 249 insertions(+)

diff --git a/lt.po b/lt.po
new file mode 100644
index 0000000..0a85470
--- /dev/null
+++ b/lt.po
@@ -0,0 +1,249 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Moo, 2015-2017
+# TylQuest <tylquest at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-05-25 16:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-18 16:28+0000\n"
+"Last-Translator: Moo\n"
+"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lt/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: lt\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:148 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:524
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:697
+msgid ""
+"For debugging information, execute the following command: sudo tails-"
+"debugging-info"
+msgstr "Norėdami pamatyti derinimo informaciją, įvykdykite šią komandą: sudo tails-debugging-info"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:217
+msgid "Error while checking for upgrades"
+msgstr "Klaida, tikrinant ar yra naujinimų"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:220
+msgid ""
+"<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
+"\n"
+"Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
+"\n"
+"If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+msgstr "<b>Nepavyko nustatyti ar iš mūsų svetainės yra prieinamas naujinimas.</b>\n\nPatikrinkite savo tinklo ryšį ir iš naujo paleiskite Tails, kad pabandytumėte naujinti dar kartą.\n\nJei problema išlieka, pereikite į file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:235
+msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
+msgstr "šiai versijai, iš mūsų svetainės nėra prieinamas automatinis naujinimas"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:241
+msgid "your device was not created using Tails Installer"
+msgstr "jūsų įrenginys nebuvo sukurtas, naudojant Tails diegimo programą"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:246
+msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
+msgstr "Tails buvo paleista iš DVD arba tik skaitymui skirto įrenginio"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:251
+msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
+msgstr "Tails sistemos skaidinyje nepakanka laisvos vietos"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:256
+msgid "not enough memory is available on this system"
+msgstr "šioje sistemoje nėra prieinama pakankamai atminties"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:262
+#, perl-brace-format
+msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
+msgstr "Priežastis \"%{reason}s\" neturi prieinamo paaiškinimo."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:282
+msgid "The system is up-to-date"
+msgstr "Jūsų sistema yra atnaujinta"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:287
+msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
+msgstr "Ši Tails versija yra pasenusi ir joje gali būti saugumo problemų."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:319
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
+" Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
+msgstr "Prieauginis naujinimas reikalauja %{space_needed}s laisvos vietos Tails sistemos skaidinyje, tačiau yra prieinama tik %{free_space}s."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:335
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
+" but only %{free_memory}s is available."
+msgstr "Prieauginis naujinimas reikalauja %{memory_needed}s laisvos atminties, tačiau yra prieinama tik %{free_memory}s."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:357
+msgid ""
+"An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "Yra prieinamas prieauginis naujinimas, tačiau nėra neprieinamas joks pilnas naujinimas.\nTaip neturėtų nutikti. Prašome pranešti apie klaidą."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:361
+msgid "Error while detecting available upgrades"
+msgstr "Klaida, aptinkant prieinamus naujinimus"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:371
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
+"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
+"\n"
+"Download size: %{size}s\n"
+"\n"
+"Do you want to upgrade now?"
+msgstr "<b>Jūs turėtumėte atlikti naujinimą į %{name}s %{version}s.</b>\n\nNorėdami daugiau sužinoti apie šią naująją versiją, apsilankykite %{details_url}s\n\nNaujinimo metu rekomenduojama užverti visas atvertas programas.\nNaujinimo atsiuntimas gali ilgai užtrukti, nuo kelių minučių iki kelių valandų.\nAtsisiuntus naujinimą, darbas tinkle bus išjungtas.\n\nAtsisiuntimo dydis: %{size}s\n\nAr norite naujinti dabar?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
+msgid "Upgrade available"
+msgstr "Prieinamas naujinimas"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
+msgid "Upgrade now"
+msgstr "Naujinti dabar"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:388
+msgid "Upgrade later"
+msgstr "Naujinti vėliau"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:396
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should do a manual upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
+"\n"
+"To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+msgstr "<b>Jūs turėtumėte atlikti naujinimą rankiniu būdu į %{name}s %{version}s.</b>\n\nNorėdami daugiau sužinoti apie šią naująją versiją, apsilankykite %{details_url}s\n\nNėra įmanoma automatiškai naujinti jūsų įrenginio į šią naująją versiją: %{explanation}s.\n\nNorėdami sužinoti kaip naujinti rankiniu būdu, apsilankykite https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:412
+msgid "New version available"
+msgstr "Yra prieinama nauja versija"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:469
+msgid "Downloading upgrade"
+msgstr "Atsiunčiamas naujinimas"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:472
+#, perl-brace-format
+msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
+msgstr "Atsiunčiamas naujinimas į %{name}s %{version}s..."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:513
+msgid ""
+"<b>The upgrade could not be downloaded.</b>\\n\\nCheck your network "
+"connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
+"persists, go to "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+msgstr "<b>Nepavyko atsisiųsti naujinimo.</b>\\n\\nPatikrinkite savo tinklo ryšį ir iš naujo paleiskite Tails, kad pabandytumėte naujinti dar kartą.\\n\\nJei problema išlieka, pereikite į file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:529 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:548
+msgid "Error while downloading the upgrade"
+msgstr "Klaida, atsiunčiant naujinimą"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:541
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
+"did not complain. Please report a bug."
+msgstr "Išvesties failo '%{output_file}s' nėra, tačiau tails-iuk-get-target-file nesiskundė. Prašome pranešti apie klaidą."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:560
+msgid "Error while creating temporary downloading directory"
+msgstr "Klaida, kuriant laikiną atsiuntimo katalogą"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:563
+msgid "Failed to create temporary download directory"
+msgstr "Nepavyko sukurti laikino atsiuntimo katalogo"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:587
+msgid ""
+"<b>Could not choose a download server.</b>\n"
+"\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "<b>Nepavyko pasirinkti atsiuntimo serverio.</b>\n\nTaip neturėtų nutikti. Prašome pranešti apie klaidą."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:591
+msgid "Error while choosing a download server"
+msgstr "Klaida, pasirenkant atsiuntimo serverį"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:608
+msgid ""
+"<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
+"\n"
+"Some security features were temporarily disabled.\n"
+"You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
+"\n"
+"Do you want to restart now?"
+msgstr "<b>Jūsų Tails įrenginys buvo sėkmingai atnaujintas.</b>\n\nKai kurios saugumo ypatybės buvo laikinai išjungtos.\nJūs turėtumėte kaip įmanoma greičiau iš naujo paleisti į naująją Tails versiją.\n\nAr norite paleisti iš naujo dabar?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+msgid "Restart Tails"
+msgstr "Paleisti Tails išnaujo"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:614
+msgid "Restart now"
+msgstr "Paleisti išnaujo dabar"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:615
+msgid "Restart later"
+msgstr "Paleisti išnaujo vėliau"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:626
+msgid "Error while restarting the system"
+msgstr "Įvyko klaida paleidžiant išnaujo sistemą"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:629
+msgid "Failed to restart the system"
+msgstr "Paleisti išnaujo sistemos nepavyko"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:644
+msgid "Error while shutting down the network"
+msgstr "Klaida, sustabdant tinklą"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:647
+msgid "Failed to shutdown network"
+msgstr "Nepavyko sustabdyti tinklo"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:657
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Naujinama sistema"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:659
+msgid ""
+"<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
+"\n"
+"For security reasons, the networking is now disabled."
+msgstr "<b>Jūsų Tails įrenginys yra naujinamas...</b>\n\nSaugos sumetimais, darbas tinkle, šiuo metu, yra išjungtas."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:692
+msgid ""
+"<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
+" needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
+" instructions at "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+msgstr "<b>Įdiegiant naujinimą, įvyko klaida.</b>\\n\\nJūsų Tails įrenginys turi būti pataisytas ir gali būti, kad jam nepavyks būti paleistam iš naujo.\\n\\nPrašome sekti instrukcijas, esančias file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:702
+msgid "Error while installing the upgrade"
+msgstr "Klaida, įdiegiant naujinimą"More information about the tor-commits mailing list