[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 16 12:16:20 UTC 2017


commit 407f12dd0626de102586177921ee228195c20d3c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 16 12:16:18 2017 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 lv.po | 50 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 32 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/lv.po b/lv.po
index c11132d..879f8bd 100644
--- a/lv.po
+++ b/lv.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2016
+# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2016-2017
 # Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2013-2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-02 16:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
-"Last-Translator: carolyn <carolyn at anhalt.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-06 12:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-16 12:14+0000\n"
+"Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -97,6 +97,20 @@ msgstr "Pārstartēt"
 msgid "Power Off"
 msgstr "Izslēgt"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:59
+msgid "Warning: Tails 3.0 won't work on this computer!"
+msgstr "Brīdinājums: Šajā datorā Tails 3.0 neadrbosies!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:60
+msgid "Tails 3.0 will require a 64-bit processor."
+msgstr "Tails 3.0 būs nepieciešams 64 bitu procesors."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:59
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:83
+msgid "Learn more"
+msgstr "Uzzināt vairāk"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 msgid "Tails"
@@ -154,11 +168,15 @@ msgstr "Lai strādātu pareizi Tor'am nepieciešams akurāts laiks. Īpaši svar
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
 msgstr "Pulksteņa sinhronizācija bija nesekmīga!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:146
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:57
+msgid "Warning: I2P will be removed in Tails 2.12"
+msgstr "Brīdinājums: Tails 2.12 versijai tiks noņemts I2P."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
 msgstr "Šai Tails versijai ir apzinātas šādas drošības problēmas:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:156
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 msgid "Known security issues"
 msgstr "Drošības zināmās problēmas"
 
@@ -208,21 +226,21 @@ msgid ""
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 msgstr "<b>Nav pieejams pietiekami liels atmiņas daudzums, lai pārbaudītu jauninājumu pieejamību.</b>\n\nPārbaudiet vai šī sistēma nodrošina Tails izpildes prasības.\nSkatiet datni:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nMeģiniet pārstratēt Tails, lai vēlreiz pārbaudītu jauninājumu pieejamību.\n\nVai veiciet manuālu jaunināšanu.\nSkatiet https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
 msgstr "Brīdinājums: konstatēta virtuāla mašīna!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:73
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
 msgstr "Gan viesotāja operētājsistēma, gan virtualizācijas programmatūra spēj monitorēt to, ko Jūs darāt Tails."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:76
 msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 msgstr "Brīdinājums: konstatēta virtuāla mašīna, kas nav brīva!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:78
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
@@ -230,23 +248,19 @@ msgid ""
 "software."
 msgstr "Gan viesotāja operētājsistēma, gan virtualizācijas programmatūra spēj monitorēt to, ko Jūs darāt Tails. Par uzticamu var uzskatīt vienīgi bezmaksas programmatūru - gan viesotāja operētājsistēmai, gan virtualizācijas programmatūrai."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
-msgid "Learn more"
-msgstr "Uzzināt vairāk"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 msgid "Tor is not ready"
 msgstr "Tor nav sagatavots."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 msgstr "Tor nav sagatavots. Vai, neskatoties uz to, startēt Pārlūku Tor?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Startēt Pārlūku Tor"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
 msgid "Cancel"
 msgstr "Atcelt"
 More information about the tor-commits mailing list