[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 16 07:46:21 UTC 2017


commit b993ec94fa57cc0893e640be2f27c04c233adedb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 16 07:46:19 2017 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 nb.po | 42 ++++++++++++++++++++++++++++--------------
 1 file changed, 28 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/nb.po b/nb.po
index 663e361..259acb0 100644
--- a/nb.po
+++ b/nb.po
@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-12 19:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-20 13:56+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-06 12:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-16 07:26+0000\n"
 "Last-Translator: Allan Nordhøy <epost at anotheragency.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -105,6 +105,20 @@ msgstr "Start på nytt"
 msgid "Power Off"
 msgstr "Slå av"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:59
+msgid "Warning: Tails 3.0 won't work on this computer!"
+msgstr "Advarsel: Tails 3.0 vil ikke fungere på denne datamaskinen!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:60
+msgid "Tails 3.0 will require a 64-bit processor."
+msgstr "Tails 3.0 krever en 64-bits prosessor."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-32-bit-notify-user:63
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:59
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:83
+msgid "Learn more"
+msgstr "Lær mer"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 msgid "Tails"
@@ -162,6 +176,10 @@ msgstr "Tor trenger en nøyaktig klokke for å fungere optimalt, spesielt for sk
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
 msgstr "Synkronisering av klokken feilet!"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-i2p-removal-notify-user:57
+msgid "Warning: I2P will be removed in Tails 2.12"
+msgstr "Advarsel: I2P vil bli fjernet i Tails 2.12"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
 msgstr "Denne versjonen av Tails har kjente sikkerhetsproblem:"
@@ -216,21 +234,21 @@ msgid ""
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 msgstr "<b>Ikke nok minne til å se etter tilgjengelige oppgraderinger.</b>\n\nForsikre deg om at systemet tilfredstiller kravene for å kjøre Tails.\nSe file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nPrøv å starte Tails på nytt for å se etter oppgraderinger igjen.\n\nEller utfør en manuell oppgradering.\nSe https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:71
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
 msgstr "Advarsel: Virtuell maskin oppdaget!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:73
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
 msgstr "Både vertssystemet og virtualiseringsprogramvaren kan overvåke alt du gjør i Tails."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:76
 msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 msgstr "Advarsel: ufri virtuell maskin oppdaget!"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:78
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
@@ -238,23 +256,19 @@ msgid ""
 "software."
 msgstr "Både vertssystemet og virtualiseringsprogramvaren er i stand til å overvåke alt du gjør i Tails. Kun fri programvare kan anses som pålitelig, både hva gjelder vertssystemet og virtualiseringsprogramvaren."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
-msgid "Learn more"
-msgstr "Lær mer"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 msgid "Tor is not ready"
 msgstr "Tor er ikke klar"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:44
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 msgstr "Tor er ikke klar. Start Tor-nettleseren uansett?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:45
 msgid "Start Tor Browser"
 msgstr "Start Tor-nettleseren"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 More information about the tor-commits mailing list