[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 15 21:16:15 UTC 2017


commit 2e9cc49649491f581f77d2dc4268b51118fd6ce0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 15 21:16:13 2017 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 lt/network-settings.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/lt/network-settings.dtd b/lt/network-settings.dtd
index 562949e..4d65e6f 100644
--- a/lt/network-settings.dtd
+++ b/lt/network-settings.dtd
@@ -35,7 +35,7 @@
 
 <!ENTITY torsettings.startingTor "Waiting for Tor to start…">
 <!ENTITY torsettings.restartTor "Pakartotinai paleisti Tor">
-<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Reconfigure">
+<!ENTITY torsettings.reconfigTor "Konfigūruoti iš naujo">
 
 <!ENTITY torsettings.discardSettings.prompt "Jūs esate sukofigūravę Tor tinklų tiltus arba esate įrašę vietinio įgaliotojo serverio nustatymus.  Tam, kad galėtumėte tiesiogiai prisijungti prie Tor tinklo, šie nustatymai privalo būti pašalinti.">
 <!ENTITY torsettings.discardSettings.proceed "Šalinti nustatymus ir prisijungti">
@@ -57,7 +57,7 @@
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mano interneto paslaugų tiekėjas (ISP) blokuoja prisijungimus prie Tor tinklo">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Connect with provided bridges">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.note "Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.  If one bridge does not work, try again using a different one.">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Transport type:">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.type "Perdavimo tipas:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Enter custom bridges">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Įveskite vieną ar daugiau tinklų tilto retransliavimus (kiekvieną atskiroje eilutėje).">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "įrašykite adresą:prievadą">More information about the tor-commits mailing list