[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 15 20:45:54 UTC 2017


commit 48c4d1e385809096d65e7d334ad7bd69ca1e750f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Mar 15 20:45:52 2017 +0000

  Update translations for torbirdy
---
 lt/torbirdy.dtd    | 2 +-
 lt/torbirdy.properties | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/lt/torbirdy.dtd b/lt/torbirdy.dtd
index 54343a9..cc12cc2 100644
--- a/lt/torbirdy.dtd
+++ b/lt/torbirdy.dtd
@@ -40,7 +40,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Confirm before sending email if Enigmail is enabled [default: do not confirm]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "p">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Enable Thunderbird's automatic email configuration wizard [default: disabled]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Įjungti programos Thunderbird automatinio el. pašto konfigūravimo vediklį [pagal numatymą: išjungta]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "p">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Check for new messages automatically for all accounts [default: disabled]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
diff --git a/lt/torbirdy.properties b/lt/torbirdy.properties
index c03c289..3570b98 100644
--- a/lt/torbirdy.properties
+++ b/lt/torbirdy.properties
@@ -5,7 +5,7 @@ torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy įjungta: JonDo
 torbirdy.enabled.custom=TorBirdy įjungta: Pasirinktinis įgaliotasis serveris
 torbirdy.enabled.torification=TorBirdy įjungta: Skaidrus torifikavimas
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy įjungtas:  Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy: Neveiksnus!
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Išjungta!
 torbirdy.enabled=TorBirdy:  Įjungta
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy išjungė programos Thunderbird automatinio konfigūravimo vediklį, kad apsaugotų jūsų anonimiškumą.\n\nRekomenduojamas saugumo nustatymas, skirtas %S buvo nustatytas.\n\nDabar galite rankiniu būdu konfigūruoti kitos paskyros nustatymus.More information about the tor-commits mailing list