[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 15 20:45:32 UTC 2017


commit 7042270bda5b9b0ed98df310d09c61c127cfc3cd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 15 20:45:30 2017 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 lt/https-everywhere.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/lt/https-everywhere.dtd b/lt/https-everywhere.dtd
index a7a6ed5..310e12b 100644
--- a/lt/https-everywhere.dtd
+++ b/lt/https-everywhere.dtd
@@ -42,7 +42,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Pastovios taisyklės">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Priverstinis prisijungimų šifravimas į šiuos tinklalapius:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Eksperimentinės taisyklės">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Gali sukelti įspėjimus ar gedimus. Išjungta pagal nutylėjimą.">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Gali sukelti įspėjimus ar gedimus. Pagal numatymą išjungta.">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Pridėti šiai svetainei taisyklę">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Pridėti šiai svetainei naują taisyklę">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Visuomet šiam serveriui naudoti https">More information about the tor-commits mailing list