[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 15 18:45:06 UTC 2017


commit bbed478e428d956b9e61c551ec5a9e65b6f87fd3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 15 18:45:04 2017 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 lt/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 34 +++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/lt/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/lt/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 88ccd96..c66064b 100644
--- a/lt/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/lt/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-15 18:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-15 18:36+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr "Sveiki atvykę į BridgeDB!"
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
 #: bridgedb/strings.py:55
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
-msgstr "Palaikomi perdavimo TIPAI:"
+msgstr "Šiuo metu palaikomi perdavimo TIPAI:"
 
 #: bridgedb/strings.py:56
 #, python-format
@@ -230,7 +230,7 @@ msgid ""
 "difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
 "using Tor.\n"
 "\n"
-msgstr "BridgeDB gali suteikti tiltus, su keletu %stipų Prijungiamų Transportų%s,\nkurie gali padėti paslėpti jūsų prisijungimus prie Tor tinklo, taip pasunkindami\nkitiems stebėti jūsų interneto srautą, kad išsiaiškintų ar naudojatės Tor.\n"
+msgstr "BridgeDB gali suteikti tinklų tiltus, su keletu %stipų prijungiamų perdavimų%s,\nkurie gali padėti paslėpti jūsų prisijungimus prie Tor tinklo ir taip apsunkinti\nkitiems asmenims, siekiantiems išsiaiškinti ar naudojatės Tor, jūsų interneto srauto stebėjimą.\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #: bridgedb/strings.py:79
@@ -238,7 +238,7 @@ msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
-msgstr "Kai kurie tiltai turi IPv6 adresus, tačiau kai kurie Prijungiami Transportai\nIPv6 nepalaiko.\n\n"
+msgstr "Kai kurie tinklų tiltai turi IPv6 adresus, tačiau kai kurie prijungiami perdavimai\nnėra suderinami su IPv6.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
@@ -252,20 +252,20 @@ msgid ""
 "Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
 "help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
 "\n"
-msgstr "BridgeDB taip pat turi ir paprastučių tiltų %s be jokių\nPrijungiamų Transportų %s , kurie gal ir ne tokie kieti, bet vistiek gali\ndaugeliu atvejų padėti apeiti interneto cenzūrą.\n\n"
+msgstr "Be to, BridgeDB taip pat turi ir paprastus tinklų tiltus %s be jokių\nprijungiamų perdavimų %s, kurie, galbūt, ir neskamba patraukliai, tačiau vis tiek\ndaugeliu atvejų gali padėti apeiti interneto cenzūrą.\n\n"
 
 #: bridgedb/strings.py:101
 msgid "What are bridges?"
-msgstr "Kas yra tiltai?"
+msgstr "Kas yra tinklų tiltai?"
 
 #: bridgedb/strings.py:102
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%s Tiltai %s padeda apeiti cenzūrą."
+msgstr "%s Tinklų tiltai %s yra Tor retransliavimai, kurie padeda apeiti cenzūrą."
 
 #: bridgedb/strings.py:107
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Man reikia alternatyvaus būdo tiltams gauti!"
+msgstr "Man reikia alternatyvaus būdo tinklų tiltams gauti!"
 
 #: bridgedb/strings.py:108
 #, python-format
@@ -273,11 +273,11 @@ msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
 "send the email using an address from one of the following email providers:\n"
 "%s, %s or %s."
-msgstr "Kitas būdas gauti tiltų yra siusti el. laišką į %s. Prašome prisiminti, kad būtina\nsiųsti laiškus iš vieno šių tiekėjų: \n%s, %s ir %s."
+msgstr "Kitas būdas gauti tinklų tiltus yra siusti el. laišką į %s. Turėkite omenyje, kad laiškus\nbūtina siųsti, naudojant vieno iš šių el. pašto tiekėjų adresą: \n%s, %s ar %s."
 
 #: bridgedb/strings.py:115
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
-msgstr "Mano tiltai neveikia! Man reikia pagalbos!"
+msgstr "Mano tinklų tiltai neveikia! Man reikia pagalbos!"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: bridgedb/strings.py:117
@@ -293,7 +293,7 @@ msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
-msgstr "Pasistenkite pridėti kuo daugiau informacijos apie savo situaciją, įtraukiant\ntiltus ir Prijungiamus Transportus, kuriais naudojotės, savo Tor naršyklės versiją,\nir bet kokius pranešimus, kuriuos parodė Tor ir t. t."
+msgstr "Pasistenkite įtraukti kuo daugiau informacijos apie savo situaciją, įskaitant\ntinklų tiltus ir prijungiamus perdavimus, kuriais naudojotės, taip pat savo Tor naršyklės versiją,\nbei bet kokius pranešimus, kuriuos parodė Tor ir t. t."
 
 #: bridgedb/strings.py:128
 msgid "Here are your bridge lines:"
@@ -305,7 +305,7 @@ msgstr "Gauti tinklų tiltus!"
 
 #: bridgedb/strings.py:133
 msgid "Please select options for bridge type:"
-msgstr "Prašome pažymėti tinklų tilto tipo parinktis:"
+msgstr "Prašome pažymėti tinklų tilto tipo parametrus:"
 
 #: bridgedb/strings.py:134
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
@@ -358,7 +358,7 @@ msgid ""
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr "Pasirinkite \"Taip\" ir tuomet \"Kitas\". Naujų tiltų konfigūravimui, nukopijuokite ir\nįklijuokite tiltų linijas į laukelį skirtą tekstui. Galiausiai, spauskite \"Prisijungti\" ir\nviskas turėtų veikti! Jei iškils nesklandumų, bandykite spausti mygtuką \"Pagalba\"\nesantį \"Tor tinklo nustatymai\"."
+msgstr "Pasirinkite \"Taip\" ir tuomet \"Kitas\". Norėdami konfigūruoti naujus tinklų tiltus, nukopijuokite ir\nįdėkite tinklų tiltų linijas į tekstinį įvesties laukelį. Galiausiai, spustelėkite \"Prisijungti\" ir\nviskas turėtų veikti! Jei iškils nesklandumų, pabandykite spustelėti \"Tor tinklo nustatymuose\" esantį \"Žinyno\" mygtuką."
 
 #: bridgedb/strings.py:167
 msgid "Displays this message."
@@ -369,19 +369,19 @@ msgstr "Rodyti šį pranešimą."
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
 #: bridgedb/strings.py:171
 msgid "Request vanilla bridges."
-msgstr "Prašyti paprastų tiltų."
+msgstr "Užklausti paprastų tinklų tiltų."
 
 #: bridgedb/strings.py:172
 msgid "Request IPv6 bridges."
-msgstr "Prašyti IPv6 tiltų."
+msgstr "Užklausti IPv6 tinklų tiltų."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
 #: bridgedb/strings.py:174
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
-msgstr "Prašyti Prijungiamų Transportų pagal TIPĄ."
+msgstr "Užklausti prijungiamų perdavimų pagal TIPĄ."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
 #: bridgedb/strings.py:177
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
-msgstr "Gauti viešo BridgeDB GnuPG rakto kopiją."
+msgstr "Gauti viešojo BridgeDB GnuPG rakto kopiją."More information about the tor-commits mailing list