[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Mar 10 17:18:22 UTC 2017


commit a5484d6c4ac713d24897cad83dd8e1eef97c08b2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Mar 10 17:18:20 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 77f2865..9cde3f6 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -1483,7 +1483,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Priključni transporti su alati koje Tor koristi kako bi sakrio promet koji "
 "šalje van, što može biti korisno u situacijama gdje davatelj internet usluge"
-" ili drugi autoritet aktivno blokira veze na tor mrežu."
+" ili drugi autoritet aktivno blokira veze na Tor mrežu."
 
 #: transports.page:21
 msgid ""
@@ -1549,7 +1549,7 @@ msgid ""
 "Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web "
 "site; and meek-google makes it look like you are using Google search."
 msgstr ""
-"Svi ovi trnasporti prikazuju Vaš promet tako da izgleda kao gledate neku "
+"Svi ovi transporti prikazuju Vaš promet tako da izgleda kao gledate neku "
 "veliku stranicu, umjesto da koristite Tor. meek-amazon se prikazuje kao da "
 "koristite Amazon Web usluge; meek-azure se prikazuje kao da koristite "
 "Microsoftovu stranicu; meek-google se prikazuje kao da koristite Googleovu "More information about the tor-commits mailing list