[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 8 16:18:21 UTC 2017


commit a0745ec436637c8345384f8f6e94ec34ea792b29
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 8 16:18:17 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 25 +++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 23 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 4def496..16e1b81 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -510,14 +510,21 @@ msgid ""
 "Browser</link>. If they do not match, you may need to try downloading again,"
 " or from a different source."
 msgstr ""
+"Odaberite preuzetu datoteku Tor Brosera. Satori će prikazati kontrolni "
+"međuzbroj datoteke, koji bi trebali usporediti sa originalnim međuzbrojom "
+"softwarea: njega možete naći klikom na riječi \"kontrolni međuzbroj\" nakon "
+"poveznice na koju ste kliknui za preuzimanje. Ako se kontrolni međuzbrojevi "
+"podudaraju, Vaše preuzimanje je uspješno, i možete  <link xref=\"first-"
+"time\">početi koristit Tor Browser</link>. Ako se ne podudaraju, možda ćete "
+"morati pokušati preuzimanje opet, ili probati sa drugog izvora."
 
 #: first-time.page:7
 msgid "Learn how to use Tor Browser for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Naučite kako koristiti Tor Browser prvi put"
 
 #: first-time.page:10
 msgid "Running Tor Browser for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Pokretanje Tor Browsera prvi put"
 
 #: first-time.page:12
 msgid ""
@@ -525,6 +532,9 @@ msgid ""
 "Settings window. This offers you the option to connect directly to the Tor "
 "network, or to configure Tor Browser for your connection."
 msgstr ""
+"Kad pokrenete Tor Browser prvi put, vidjet ćete prozor Postavki Tor mreže. "
+"Ovo Vam daje opciju spajanja direktno na Tor mrežu, ili konfiguriranja Tor "
+"Browsera za Vašu vezu."
 
 #: first-time.page:19
 msgid "Connect"
@@ -540,6 +550,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/first-time/connect.png' "
 "md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
 msgstr ""
+"external ref='media/first-time/connect.png' "
+"md5='9d07068f751a3bfd274365a4ba8d90ca'"
 
 #: first-time.page:23
 msgid ""
@@ -550,6 +562,12 @@ msgid ""
 "<link xref=\"troubleshooting\">Troubleshooting</link> page for help solving "
 "the problem."
 msgstr ""
+"U većini slučajeva, biranje opcije \"Spoji se\" će Vam omogućiti spajanje na"
+" Tor mrežu bez ikakve daljnje konfiguracije. Kad kliknete pojavit će se "
+"statusna traka koja pokazuje progres Torovog spajanja. Ako ste na relativno "
+"brzoj vezi, a ova traka izgleda kao da je zapela, pogledajte stranicu za "
+"<link xref=\"troubleshooting\">Rješavanje problema</link> kako bi dobili "
+"pomoć."
 
 #: first-time.page:33
 msgid "Configure"
@@ -561,6 +579,9 @@ msgid ""
 "select this option. Tor Browser will take you through a series of "
 "configuration options."
 msgstr ""
+"Ako znate da je Vaša veza cenzurirana, ili koristi proxy, trebali bi "
+"odabrati ovu opciju. Tor Browser će Vas provesti kroz seriju "
+"konfiguracijskih opcija."
 
 #: first-time.page:44
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list