[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 8 15:48:26 UTC 2017


commit 51280ed659107bfaef58c3a2b47b831b9e817e9b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 8 15:48:23 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 47 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------
 1 file changed, 40 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index c1303f0..4def496 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -369,6 +369,10 @@ msgid ""
 "will be secured using <link xref=\"secure-connections\">HTTPS</link>, which "
 "makes it much harder for somebody to tamper with."
 msgstr ""
+"Najsigurniji i najjednostavniji način preuzimanja Tor Browsera je sa "
+"službene stranice Tor Projekta, https://www.torproject.org. Vaša veza na "
+"stranicu je osigurana <link xref=\"secure-connections\">HTTPS-om</link>, "
+"zbog čega je puno teže ometati ju."
 
 #: downloading.page:19
 msgid ""
@@ -376,10 +380,13 @@ msgid ""
 "for example, it could be blocked on your network. If this happens, you can "
 "use one of the alternative download methods listed below."
 msgstr ""
+"Kako bilo, može biti situacija i vremena kad ne možete pristupiti stranici "
+"Tor Projekta: primjerice, možda je blokirana na Vašoj mreži. Ako se to "
+"dogodi, možete koristiti alternativne metode preuzimanja navedene ispod."
 
 #: downloading.page:27
 msgid "GetTor"
-msgstr ""
+msgstr "GetTor"
 
 #: downloading.page:28
 msgid ""
@@ -387,10 +394,13 @@ msgid ""
 "the latest version of Tor Browser, hosted at a variety of locations, such as"
 " Dropbox, Google Drive and Github.."
 msgstr ""
+"GetTor je usluga koja automatski odgovara na poruke poveznicama na najnoviju"
+" verziju Tor Browsera, verzije se nalaze na raznim lokacijama, kao što su "
+"Dropbox, Google Drive i GitHub."
 
 #: downloading.page:34
 msgid "To use GetTor via email:"
-msgstr ""
+msgstr "Kako bi koristili GetTor putem emaila:"
 
 #: downloading.page:39
 msgid ""
@@ -398,6 +408,9 @@ msgid ""
 "simply write “windows”, “osx”, or “linux”, (without quotation marks) "
 "depending on your operating system."
 msgstr ""
+"Pošaljite email na gettor at torproject.org, i u tijelo poruke samo napišite "
+"\"windows\", \"osx\" ili \"linux\", (bez navodnika), zavisno o Vašem "
+"operativnom sustavu."
 
 #: downloading.page:46
 msgid ""
@@ -408,10 +421,15 @@ msgid ""
 "“32-bit” or “64-bit” software: this depends on the model of the computer you"
 " are using."
 msgstr ""
+"GetTor će odgovoriti emailom s poveznicama sa kojih možete preuzeti Tor "
+"Browser paket, kriptografski potpis (potreban za verifikaciju preuzimanja), "
+"otisak prsta ključa korištenog za stvaranje potpisa i kontrolni međuzbroj "
+"paketa. Možda Vam se na izbor ponudi \"32-bitni\" ili \"64-bitni\" software:"
+" to ovisi o modelu računala koji koristite."
 
 #: downloading.page:57
 msgid "To use GetTor via Twitter:"
-msgstr ""
+msgstr "Kako bi koristili GetTor putem Twittera:"
 
 #: downloading.page:62
 msgid ""
@@ -419,38 +437,46 @@ msgid ""
 "Message to @get_tor with the words \"osx en\" in it (you don't need to "
 "follow the account)."
 msgstr ""
+"Da bi dobili poveznice za preuzimanje Tor Browsera na engleskom za OS X, "
+"pošaljite direktnu poruku na @get_tor s riječima \"osx en\" unutra (ne "
+"morate pratiti račun)."
 
 #: downloading.page:70
 msgid "To use GetTor via Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
 msgstr ""
+"Kako bi koristili GetTor preko Jabber/XMPP (Tor Messenger, Jitsi, CoyIM):"
 
 #: downloading.page:75
 msgid ""
 "To get links for downloading Tor Browser in Chinese for Linux, send a "
 "message to gettor at torproject.org with the words \"linux zh\" in it."
 msgstr ""
+"Da bi dobili poveznice za preuzimanje Tor Browsera na kineskom za Linux, "
+"pošaljite poruku na gettor at torproject.org s riječima \"linux zh\" unutra."
 
 #: downloading.page:84
 msgid "Satori"
-msgstr ""
+msgstr "Satori"
 
 #: downloading.page:85
 msgid ""
 "Satori is an add-on for the Chrome or Chromium browsers that allows you to "
 "download several security and privacy programs from different sources."
 msgstr ""
+"Satori je dodatak za Chrome i Chromium preglednike koji Vam omogućuje da "
+"preuzmete nekoliko programa za sigurnost i privatnost sa različitih izvora."
 
 #: downloading.page:90
 msgid "To download Tor Browser using Satori:"
-msgstr ""
+msgstr "Kako bi preuzeli Tor Browser koristeći Satori:"
 
 #: downloading.page:95
 msgid "Install Satori from the Chrome App Store."
-msgstr ""
+msgstr "Instalirajte Satori iz Chrome App trgovine."
 
 #: downloading.page:100
 msgid "Select Satori from your browser’s Apps menu."
-msgstr ""
+msgstr "Odaberite Satori iz izbornika aplikacija Vašeg preglednika."
 
 #: downloading.page:105
 msgid ""
@@ -460,12 +486,19 @@ msgid ""
 "after the name of the program — each one represents a different source from "
 "which to get the software. Your download will then begin."
 msgstr ""
+"Kad se Satori otvori, kliknite na preferirani jezik. Otvorit će se izbornik "
+"koji će prikazati dostupna preuzimanja za taj jezik. Nađite unos za Tor "
+"Browser pod imenom Vašeg operativnog sustava. Odaberite \"A\" ili \"B\" "
+"nakon imena programa - svaki predstavlja drugačiji izvor preuzimanja "
+"softwarea. Vaše preuzimanje će samo započeti."
 
 #: downloading.page:115
 msgid ""
 "Wait for your download to finish, then find the “Generate Hash” section in "
 "Satori’s menu and click “Select Files”."
 msgstr ""
+"Pričekajte da se preuzimanje dovrši, pronađite \"Generiraj hash\" dio u "
+"Satori izborniku i kliknite \"Odaberi datoteke\"."
 
 #: downloading.page:121
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list