[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Mar 7 14:47:13 UTC 2017


commit 47939dea003db141ac9d664e0b6bfb035e027f03
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Mar 7 14:47:10 2017 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 pt.srt | 74 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 37 insertions(+), 37 deletions(-)

diff --git a/pt.srt b/pt.srt
index 8ae1249..5927c6b 100644
--- a/pt.srt
+++ b/pt.srt
@@ -36,8 +36,8 @@ que utilizou para navegar na Web,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-e muitas mais informações
-sobre si e sobre a sua vida
+e muita mais informação
+sobre si, e sobre a sua vida
 
 10
 00:00:29,200 --> 00:00:31,500
@@ -46,7 +46,7 @@ partilhar com estranhos desconhecidos,
 
 11
 00:00:31,700 --> 00:00:34,000
-quem poderá utilizar estas dados
+que poderia utilizar estes dados
 para o explorar
 
 12
@@ -55,82 +55,82 @@ Mas não se você utilizar o Tor!
 
 13
 00:00:37,140 --> 00:00:40,840
-O Navegador Tor protege a sua privacidade
+O Tor Browser protege a sua privacidade
 e identidade na Internet.
 
 14
 00:00:41,560 --> 00:00:44,760
-O Tor protege a sua ligação
-atraves de três camadas de encriptação
+O Tor protege a sua ligação através
+de três camadas de encriptação
 
 15
 00:00:44,940 --> 00:00:49,760
-e passa-a através de três
-servidores no mundo
+e passa-a através de três servidores
+operados voluntariamente no mundo,
 
 16
 00:00:50,280 --> 00:00:53,520
-të cilat na mundësojnë që të komunikojmë
-në mënyre anonime në Internet.
+o que nos permite comunicar
+anonimamente na Internet.
 
 17
 00:00:56,560 --> 00:00:58,280
-Tor gjithashtu mbron të dhënat tona
+Tor também protege os nossos dados
 
 18
 00:00:58,400 --> 00:01:01,900
-kundër korporatave apo shënjestërave qeveritare
-dhe mbikqyrjes në masë.
+contra empresas ou governo,
+e vigilância em massa.
 
 19
 00:01:02,880 --> 00:01:07,340
-Ndoshta ju jetoni në një vend "shtypës"
-i cili përpiqet të kontrollojë dhe survejojë internetin.
+Talvez viva num país repressivo que
+tenta controlar e vigia a Internet.
 
 20
 00:01:07,900 --> 00:01:11,800
-Ndoshta ju nuk doni që korporatat e mëdha
-të përfitojnë nga të dhënat tuaja personale.
+Ou talvez não queira que as grandes corporações
+tirem partido das sua informação pessoal.
 
 21
 00:01:12,880 --> 00:01:15,640
-Tor bën të gjithë përdoruesit e tij
-të duken njëlloj
+Tor faz com que todos os seus
+utilizadores parecem o mesmo
 
 22
 00:01:15,920 --> 00:01:18,800
-që të ngatërrojnë vëzhguesit
-dhe të ju bëjë juve anonim.
+o que confunde o observador,
+e torna-o, a si, anónimo.
 
 23
 00:01:19,500 --> 00:01:22,980
-Pra, sa më shumë njerëz të përdorin rrjetin Tor,
-aq më i fortë bëhet ai,
+Por isso, quanto mais pessoas utilizarem
+a rede Tor, mais forte ela fica
 
 24
 00:01:23,140 --> 00:01:27,800
-është më e lehtë të fshihesh në një turmë
-njerëzish që të duken të njëjtë.
+porque é mais fácil esconder no meio
+de uma multidão de pessoas que 
+parecem ser exatamente a mesma.
 
 25
 00:01:28,700 --> 00:01:31,240
-Ju mund të anashkaloni censurën
-pa qenë u shqetësuar për
+Pode ignorar a censura sem 
+estar preocupado com
 
 26
 00:01:31,400 --> 00:01:34,100
-censorët, duke ditur atë që ju bëni
-në internet.
+o Censor, sabendo o que fazer na Internet.
 
 27
 00:01:36,540 --> 00:01:39,440
-Reklamat nuk do të ju ndjekin
-kudo për muaj me rradhë,
+Os anúncios não o seguem em todos 
+os lugares durante meses,
 
 28
 00:01:39,640 --> 00:01:41,300
-duke filluar, kur ju
-klikoni në një produkt për herë të parë.
+começando quando clicou 
+primeiro num produto.
 
 29
 00:01:43,880 --> 00:01:47,380
@@ -139,8 +139,8 @@ não irão saber quem você é,
 
 30
 00:01:47,540 --> 00:01:49,760
-de que parte do mundo
-é que está a visitá-los,
+de que parte do mundo é 
+que os está a visitar,
 
 31
 00:01:49,920 --> 00:01:51,920
@@ -152,8 +152,8 @@ Ao transferir e utilizar o Tor,
 
 33
 00:01:56,200 --> 00:01:58,560
-ju mbroni njerëzit
-të cilët duan anonimitetin,
+pode proteger as pessoas que 
+necessitam de anonimato,
 
 34
 00:01:58,880 --> 00:02:01,640More information about the tor-commits mailing list